پیام تسلیت پ.ک.ک به خانواده مراد سعاد

کمیته حمایت از خانواده‌های شهدای پ.ک.ک در بیانیه‌ای با اعلام اینکه "مراد سعاد با کد دوغان در سال ١٩٩۶ به اسارت گرفته شد و ٢١ سال را در زندان بسر برده بود به شهادت رسیده است" با خانواده این شهید اظهار همدردی کرده است.

بنابر بیانیه کمیته حمایت از خانواده‌‌های شهدای حزب کارگران کوردستان مراد سعاد با کد سازمانی دوغان در زمان حبس با کد «دنیز پیر» شناخته می‌شد، روز ٢١ نوامبر ١٩٧۴ در سامسون- هافزا چشم به گیتی گشود، سال ١٩٩٢ با جنبش آزادیخواهی آشنا شد و در ژوئن ١٩٩۴ در ایالت گارزان به صفوف حزب پیوست. در بیانیه آمده است که مراد سعاد روز ٢٠ ژوئیه ١٩٩۶ در عرصه موتکی از توابع بدلیس به اسارت گرفته شد و در ٢٨ دسامبر ٢٠١٧ جانباخت.

کمیته حمایت از خانواده‌های شهدای حزب کارگران کوردستان با ارسال نامه‌ای همدردی خود را با خانواده شهید مراد سعاد ابراز نموده است.

در نامه آمده است:"قبل از هر چیز به نمایندگی جنبشمان مراتب درود و احترام خود را به یکایک خانواده شما تقدیم می‌کنیم. به سبب شرایط جاری، همچنین به دلیل صرف زمان برای دسترسی به محل زندگی شما ما با تأخیر موفق به ارسال این نامه شدیم. از اینرو امیدواریم که به این مهم واقف باشید.

رفیقمان مراد سعاد که فرزند و از بستگان شماست آلام و مسائل ملت کورد را از نزدیک مشاهده کرد، در اعماق قلب خویش آنرا درک نمود و برای پایان دادن به این دردها به صفوف گریلا که آنرا نویددهنده آزادی خلق‌ها می‌دید پیوست. زیرا وظیفه اساسی انسانی حکم می‌کرد که در مقابل وضعیت برده‌داری که دولت‌های استعمارگر بر خلق کوردستان تحمیل می‌کردند بپا خواسته به ندای وجدان خویش گوش کند و با فداکاری پا در این راه گذاشت. رفیق مبارزه شرافتمند و قهرمانانه ما فرزند شما «سعاد» که مسئله آزادی ملت کورد را یگانه معنی زندگی خود می‌دانست از نخستین روز مشارکت در صفوف مبارزه تا روز شهادت هر لحظه از زندگی‌اش را با عشق، صداقت و فداکاری صرف آزادی کوردستان، زندگی آزاد خلق کورد نمود و برای خلق کورد، میهنش و رهبر آپو کار کرد. سال ١٩٩۶ در منطقه گارزان رفیق سعاد پس از جدا ماندن در حین عملیات ارتش ترک به اسارت گرفته شد. در مبارزه ٢١ ساله خود در زندان به ملیتان ملت دمکراتیک مبدل شد. روز ٢٨ دسامبر ٢٠١٧ به دلیل بیماری به شهادت رسید.

خلق کوردستان و شما پاینده باشید. می‌خواهیم بدانید که از صمیم قلب شریک دردهای شما هستیم و به اندازه شما ما هم از شهادت وی متأثر هستیم. می‌کوشیم اسلحه و بیرق او را بر دوش گیریم و شما نیز با نیرومندتر کردن مبارزه از آلام بکاهید. انتظار داریم که با صبری بزرگ این شهادت بزرگ را پذیرا باشید.

خلق بدون صرف هزینه به آزادی و زندگی شرافتمند دست نیافته است. صحیح‌ترین راه برای پایان دادن به دردها صیانت از راه شهیدان است. این مهم به معنی تلاش برای تحقق آرمان‌های آنان و ارتقای مبارزه در این چهارچوب است."

کمیته در ادامه مراتب تسلیت خود را با خانواده شهید ابراز داشته است.