پیام قدردانی به فرماندهی ایالت سرحد

فرماندهی آماد و پشتیبانی باکور در پیامی عملیات پیروزمندانه روز ٢ مارس (١٢ اسفند) گریلاهای ه.پ.گ/یژاستار و کشته شدن ٧٩ اشغالگر در این عملیات را به فرماندهی قرارگاه سرحد تبریک گفت

در پیام فرماندهی آماد و پشتیبانی باکور قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) به فرماندهی ایالت سرحد آمده است:

"در چارچوب کارزار پیروزی انقلابی که در عرصه مبارزاتی شما ادامه دارد، روز دوم مارس در مسیر میان بخش بازید و روستای گوربولاک علیه کاروان نیروهای دشمن عملیاتی انقلابی را با موفقیت به انجام رساندید و نتایج ارزشمندی را کسب کردید. در این عملیات تاکتیک‌های متنوع گریلا به موازات هم بکار گرفته شدند و این امر نتایج رضایت‌بخشی را به دنبال داشت.

نیروهای ما با پیشاهنگی گریلاهای یژاستار گام انقلابی تازه‌ای را در سال نو آغاز کرده‌اند، با این عملیات انقلابی به سیاست‌های دولت نژادپرست که بر رهبری و خلقمان به اجرا گذاشته شده‌ پاسخی نیرومند به ارتش فاشیست [ترکیه] داده‌اند. این عملیات بر مبنای روحیه مرحله نوین مبارزه است و با تاکتیک و شیوه‌‌های روزآمد به انجام رسیده است. در این عملیات هیچ زیانی به نیروهای ما وارد نشد و این امر نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن عملیات مذکور می‌باشد. این عملیات به عنوان ایستار انقلابی مبتکرانه و عزم ملیتان‌های آپویی در سال ٢٠٢٠ تلقی می‌گردد.

ما به همه فرماندهان و مبارزانی که با تاکتیک‌های نیرومند و مطابق با روحیه‌ی این مقطع عملیات مذکور را انجام رساندند تبریک می‌گوییم و برای همه آرزوی موفقیت می‌کنیم.

به این مناسبت به شما و تمامی نیروهای ایالت سرحد درود می‌فرستیم و برای همه شما آرزوی پیروزی داریم."