کاراییلان: در هفتانین ۲۳۶ نظامی ترکیه کشته و ۱٨ تن نیز زخمی شدند (١)

کاراییلان: نتایجی که در هفتانین بدست آمده است اینگونه است: مبارزانی با اراده و کارآمد که اگر به شیوه‌ای حرفه‌ای کار کند می‌تواند تکنولوژی مدرن را شکست دهد و با آن بجنگد. جنگ هفتانین این را به ما نشان می‌دهد.

مراد کاراییلان، عضو کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در ویژه برنامه‌ی سترک تی وی شرکت کرد و اعلام نمود، طی ۳۱ روز حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه، نیروهای گریلا ۹۵ بار در هفتانین علیه ارتش ترکیه عملیات انجام دادند. کاراییلان گفت،"۲۳۶ نظامی ترک کشته و ۱٨ تن نیز زخمی شدند، البته تعداد کشته و زخمی‌ها مطمئنا بیشتر است. همچنین به ۶ هلی‌کوپتر کبری آسیب وارد شد."

کاراییلان در ابتدای سخنان خود به مناسبت سالگرد قتل‌عام پرسوس یاد ۳۳ شهید سوسیالیست را گرامی داشت و گفت،"نباید خون این جوانان بر زمین بماند به همین دلیل مدت طولانیست که جنگ ادامه دارد و دشمن هر روز بازخواست می‌شود. بدون شک بهتر از گذشته نیز ادامه خواهیم داد، ما مبارزات آنها را ارج می‌نهیم و از آن صیانت می‌کنیم."

کاراییلان همچنین به مناسبت ٨مین سالگرد انقلاب روژاوا، این انقلاب را به خلق روژاوا، خلق شمال و شرق سوریه و همه‌ی خلق‌های کوردستان تبریک گفت. او انقلاب روژاوا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت،"بدون شک این انقلاب با مقاومت و خون شهدا محقق شد. در وجود رفیق خبات، چکژین، گلهات، آرین، آوستا و کارکر یاد همه‌ی شهدای انقلاب را گرامی می‌دارم."

انقلاب  روژاوا در مقابل دولت-ملت، راه حل ملت دمکراتیک را ارائه کرد. کاراییلان در این باره گفت، مرحله‌ی ٨ ساله‌ی گذشته در ۱۹ ژوئیه در کوبانی آغاز شد و سبب پیشرفت مهم خلق شد. او گفت،"همان طور که می‌دانیم در ابتدا در سرتاسر روژاوا گسترش یافت سپس در سرتاسر شمال و شرق سوریه نیز گسترده شد. بدون شک اهمیت آن فقط در گسترش آن نبود بلکه در صفات انقلاب بود. این انقلاب، انقلابیست نو که نمونه‌ی آن وجود ندارد و مدل نوینی ایجاد کرده است.

درست است که انقلاب، انقلاب روژاوا است، هم زمان انقلاب ملت دمکراتیک کوردها، عرب‌ها، آسوری-سوری‌ها و همه‌ی خلق‌های منطقه است. بر اساس آزادی زن ایجاد جامعه‌ی دمکراتیک مبنا قرار داده شد. این شامل همه می‌شود. در حقیقت درون مایه‌ای انقلابی وجود دارد. این انقلاب برای چاره‌یابی مسئله‌ی سوریه و کل منطقه است. مسئله‌ی جدید و نو است. علیه دولت-ملت راه حل ملت دمکراتیک را ارائه می‌کند. این بسیار حائز اهمیت است. این هم برای خلق‌های منطقه و هم برای خلق کورد اهمیت بسیاری دارد."

کاراییلان خاطرنشان نمود که دولت ترک به دلیل این ویژگی‌ها دست به حمله زد و نمی‌خواهد انقلاب موفق شود، وی گفت،"همان طور که می‌دانیم، استعمارگران ترک به انقلاب روژاوا حمله می‌کنند. انقلاب را محاصره کرده‌اند. همان طور که گفتم، علت آن درون مایه و مفهوم انقلاب است، اما درون مایه‌ی انقلاب چیست؟ اول؛ کورد دارای ستاتو است. دوم؛ دمکراسی ایجاد می‌شود. سوم؛ زنان آزاد می‌گردند. حکومت آ.ک.پ نیز مخالف همه‌ی اینهاست."

حفاظت از انقلاب روژاوا، حفاظت از آینده‌ی خلق کورد و خلق‌های منطقه است

کاراییلان در ادامه گفت، حملات فقط علیه روژاوا نیست؛"با حمله به انقلاب روژاوا به ستاتوی کوردها حمله می‌کنند. به همین دلیل دفاع از انقلاب روژاوا بسیار مهم است. یعنی برای نیروهای دمکراسی خواه و برای کوردها این سنگر دستاورد بزرگی است. باید از این سنگر و دستاورد دفاع کرد. دفاع از این انقلاب برای همه‌ی کوردها مهم است. یعنی اگر با حملات دشمنان این دستاورد از بین برود، سایر دستاوردهای کوردها در مناطق دیگر نیز در خطر قرار می‌گیرند. دستاوردهای خلق در باشور کوردستان، همچنین مبارزات دمکراتیک خلق در باکور کوردستان نیز به خطر می‌افتند. یعنی می‌توان گفت حمله به روژاوا حمله به تمامی دستاوردهای خلق کورد در هر جایی است. چون دشمنانی که به کوردستان حمله می‌کنند، سیاست قتل عام کوردها را پیروی می‌کنند. حمله به کوردها بر این اساس است، هم زمان حمله به خلق‌های منطقه و دمکراسی نیز می‌باشد. اگر این انقلاب از بین رود در سوریه دمکراسی پدید نخواهد آمد. چون فقط در شمال و شرق سوریه دمکراسی اساس قرار داده می‌شود. به همین دلیل این انقلاب هم برای خلق کورد و هم برای خلق‌های منطقه بسیار مهم است و باید از آن محافظت شود. این انقلاب به ضرر هر فرد یا حزبی که باشد مهم نیست، باید از آن محافظت کرد. در این چهارچوب تلاش برای اتحاد با ان.ک.س بسیار مهم است. باید این تلاش‌ها افزایش یابند. به طور خلاصه باید انقلاب روژاوا توسط کوردها و خلق‌های منطقه حفظ شود. چون حفظ انقلاب روژاوا حفظ آینده‌ی خلق کورد و خلق‌های منطقه است. "

در هفتانین افسانه‌ها نوشته شد

مراد کاراییلان عضو کمیته‌ی رهبری پ.ک.ک حملات اشغالگرانه به هفتانین و مقاومت هفتانین را ارزیابی کرد و گفت،"مقاومت هفتانین با شهیدان انجام می‌شود. قبل از هر چیز در وجود رفیق رستم، ممیان، اسمر و نوجان یاد همه‌ی شهدای هفتانین را گرامی می‌داریم و عهد خود را با آنها دوباره می‌کنیم. آن‌ها در هفتانین افسانه‌ای نگاشتند. نتایجی که بدست آمده و پیروزی‌هایی که کسب شده همه به خاطر فداکاری‌های آنهاست."

کاراییلان خاطرنشان کرد که در جنگ هفتانین هیچ تپه‌ای وجود ندارد که دشمن بدون کشته به آن رسیده باشد و افزود:"به هر جا که رسیده‌اند جنگ روی داده و کشته داده‌اند و سپس وارد شده‌اند. در برخی تپه‌ها مستقر شده‌اند، اما پی در پی هدف حمله قرار می‌گیرند و متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شوند."

دشمن در هفتانین شوکه شد، متحیر ماند

کاراییلان گفت، جنگ هفتانین جنگ هوایی و تکنولوژی است که دولت ترکیه میخواهد با کمک تکنولوژی هوایی هفتانین را اشغال کند.

کاراییلان گفت،"از ۱۷ ژوئن تا ۱۷ ژوئیه آمار جنگ به این ترتیب میباشد: دراین ۳۱ روز رفقای ما ۹۵ عملیات علیه دشمن انجام دادند. ۲۳۶ نظامی دشمن کشته شدند و ۱٨ تن نیز زخمی شدند، اینها آماریست که برای ما اثبات شده است اما مطمئنا تعداد بیشتر از این است. به ۶ هلی‌کوپتر کبری آسیب وارد شده است. در این جنگ ۲۴ تن از رفقای ما نیز شهید شدند. یک رفیق ما که مجروح بود به دست دشمن افتاده است. آمار جنگ یک ماه گذشته اینگونه است. یعنی در حقیقت جنگ دشواری در جریان است. این جنگ هم بر ما و هم بر دشمن تاثیر می‌گذارد. باید از لحاظ سیاسی همه تلاش کنند، به نظر من دشمن در داخل خود نیز اینها را حساب می‌کند چون انتظار این را نداشت و شوکه شد. مثلا در خانتور، آنجا را بمباران کردند و گفتند که دیگر هیچ کس در آنجا باقی نمانده است، بعد نظامیان را به آنجا آوردند، اما هر بار که آمدند ضربه خوردند و مجبور شدند که بازگردند. بارها آمدند و عقب نشینی کردند. از رفتار آنها مشخص است که دشمن از این مقاومت متحیر شده است."

گریلاهای هفتانین گریلاهای مرحله‌ی نوین هستند

کاراییلان در ادامه گفت،"در این شرایط آنچه در هفتانین رخ داده است؛ مبارزی که دارای اراده و تجربه است، اگر به شیوه‌ای حرفه‌ای کار کند، تکنولوژی نوین را شکست می‌دهد و می‌تواند علیه آن بجنگد. در سطح و روشی نوین کار می‌کند. از تکنیک و روش نوین استفاده می‌کنند. چگونه؟

مثلا در سال ۱۹۹۰ دولت ترک بارها حمله کرد، همچنین به هفتانین حمله کرد. در آن زمان هر بار به دشواری نیروهای ما عقب می‌نشستند. منطقه رها می‌شد، دشمن می‌آمد، یک هفته، دو هفته یا یک ماه می‌ماند و سپس می‌رفت و کسی باقی نمی‌ماند. اما اکنون شرایط متفاوت است، کسی عقب نمی‌نشیند. حقیقت دارد؛ دشمن آمده است و خود را به هفتانین رسانده است، اما گریلاهای هفتانین نیز آنجا هستند. اکنون وضعیت مانند گذشته نیست و هیچ کس عقب نشینی نکرده است. این روشی نوین است، با این روش ما می‌خواهیم جنگی دائمی انجام دهیم."

جنگ در هفتانین متوقف نمی‌شود و ادامه دارد

کاراییلان گفت وضعیت در هفتانین اینگونه است،"جنگ در هفتانین متوقف نمی‌شود و ادامه دارد. رفقای ما با روحیه‌ای والا مقاومت می‌کنند. البته ما شور و هیجان بیش از حد معمول را صحیح نمی‌دانیم. باید به شیوه‌ی گریلایی و گام به گام اما در یک سطح عمل کرد.

مقاومت هفتانین برای ما یک تجربه بود. این تجربه نتایجی دارد: اول؛ همان طور که پیشتر گفتم، با مبارزه‌ای خلاقانه می‌توان تکنولوژی دشمن را شکست داد و علیه آنها مبارزه و مقاومت کرد. یعنی اکنون در هفتانین ما در مرحله‌ی مبارزه‌ی دفاعی نیستیم بلکه مقابله با تکنولوژی و تکنیک برای ما اساس است. اما همچنان که شاهد بودیم اگر اراده و تدارکات لازم برای جلوگیری از ورود دشمن وجود داشته باشد می‌توان مانع ورود آنان شد. نتیجه‌ی سوم هم این است که اگر گریلا به روش گریلای نوین عمل کند، بر دشمن پیروز خواهد شد."

دشمن با روش استراتژیک می‌خواهد همه‌ی دستاوردهای کوردها را از بین ببرد

کاراییلان اعلام کرد حملات دشمن در این مرحله بر کُنسپت‌ تازه‌ای طرح شد‌اند و گفت،"هدف آنها فقط ما نیستیم. به شیوه‌ای استراتژیک می‌خواهند همه‌ی دستاوردهای خلق کورد را کنترل کنند. یعنی این حمله تا این حد جدی است."

کاراییلان خاطرنشان نمود که با نام گریلاهای آزادی کوردستان، با نام گریلاهای پ.ک.ک آنها تصمیم گرفته‌اند در مقابل دشمن بایستند و گفت،"آن‌ها مناطقی را که ما در آنجا حضور نداریم و غیرنظامیان باشور کوردستان را بمباران می‌کنند. آنها عامدانه این کار را گهگاهی انجام می‌دهند تا مردم را وحشت زده کنند و مردم را به خط خود بکشانند. آنها این سیاست را در جزیر و سلوپی نیز پیاده کردند. در سلوپی پس از آنکه یک مادر را شهید کردند، اجازه ندادند تا یک هفته کسی جنازه‌ی وی را جا به جا کند، چرا؟ چون می‌خواستند مردم را بترسانند. در باشور نیز همن رویه را پی گرفته‌اند. به عنوان مثال کانی‌ماسی یک شهرک است. آنجا سربازان ترک مستقر شده‌اند و محیط آن هم برای استقرار نیروهای گریلا چندان مساعد نیست. آنجا منطقه‌ی تحت کنترل نیروهای گریلا نیست. اما چند روز پیش روستاهای این منطقه را توپباران کردند و حتی گلوله‌های توپ به ٢٠٠ متری خانه‌ها اثابت کرد. چرا به توپ‌باران این منطقه دست زدند؟ مگر چه کسی آنجا زندگی می‌کند؟ اگر ادعا کنند گریلا آنجاست نه اینطور نیست. هیچ گریلایی آنجا نیست. آنجا تنها روستائیان زندگی می‌کنند. مثلا روستای «بیدهی» در آنجاست. گفته می‌شود که اغلب ساکنان این روستا آواره شده‌اند. روستای «دوره» هم به همین شکل. نیروهای ما آنجا نیستند. آنجا هیچگونه تحرکات نظامی نداریم. ولی با این همه ترکیه به آنجا حمله می‌کند.

خلاصه اینکه خلق گرانقدرمان باید اذعان داشته باشد؛ دشمن همه کوردها را هدف حمله قرار داده است. یعنی گفتن اینکه «آنجا گریلا هست، دشمن به همین دلیل به آن حمله کرد و خلقمان اینچنین زیان می‌بیند»، واقعیت ندارد. این حملات تمامی خلق کورد را هدف قرار داده است. باید این واقعیت را پذیرفت."