کاراییلان: رژیم ترک در هراس است/ هیچ کس به اندازه کوردها مقاومت و مبارزه نکرده است/ بازیهای اردوغان به پایان رسیده‌اند! [بخش نخست]

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان اظهار داشت همانگونه که در سوریه دولت ترکیه به پایان کار خود نزدیک می‌شود، تجاوزکاری‌های داخلی وی نیز در مقابله با هراس از فروپاشی داخلی است.

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در رادیو دنگی ولات با اشاره به تحمیل انزوای مطلق بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، توقف و شکست دولت ترک در ادلب، مجازات دو جوان کورد در رابطه با قتل عضو سازمان میت در هولیر، محاصره اقتصادی مخمور و اهمیت مبارزه نیروهای گریلا علیه فاشیسم به ایراد سخن پرداخت.

کاراییلان در رابطه با تحمیل انزوای مطلق بر امرالی نیز اظهار داشت که توطئه با مبارزه خلق و گریلا در هم خواهد شکست و خاطرنشان ساخت که انزوا به معنای فاشیسم است، مبارزه علیه انزوا برای آزادی خلق‌های ترکیه و کوردستان است. کاراییلان در رابطه با صدور حکم مجازات اعدام دو جوان کورد در رابطه با رویداد هولیر که به قتل عضو سازمان میت منجر شد از خلق در جنوب کوردستان و نهادهای مدنی خواست که از این جوانان صیانت به عمل آورند. کاراییلان در این رابطه اظهار داشت: محاکمه در هولیر نمی‌تواند محاکمه‌ای حقیقی باشد. حکم دادگاه نیز سیاسی است. کاراییلان در رابطه با محاصره مخمور نیز اظهار داشت که: این اقدام به اتحاد ملی آسیب می‌رساند. کاراییلان در رابطه با اقدامات اشغالگرانه دولت ترک بر خاک سوریه نیز اظهار داشت: تهدیدهای دولت ترک در ادلب واقعی نبوده و در واقع خنثی و بی‌اثر شده‌اند؛ دولت ترک نیز تلاش دارد تا تمامی سوریه را اشغال کند.

 متن سخنان مراد کاراییلان بدین شرح است:

از صمیم قلب به شنوندگان رادیو ولات درود می‌فرستم و به آنان ادای احترام می‌کنم. در ۲۲مین سال توطئه بین‌المللی، مبارزه ما وارد مرحله دیگری می‌شود، همانگونه که اشاره شده است، خلقمان به منظور محکومیت توطئه امسال نیز همانند سالهای قبل موضع خود را نشان داده و در اقصی نقاط جهان دست به فعالیت زد. این نیز نشان می‌دهد که خلق ما بیش از این دیگر توطئه را قبول نمی‌کند، تلاش می‌کند تا توطئه را خنثی و خاتمه دهد. سالیان درازی است که علیه این توطئه خلق ما در هر منطقه و جایی دست به مقاومت زده است، مبارزه می‌کند. در این چارچوب توطئه بین‌المللی در ۲۲مین سال وارد مرحله‌ای جدید می‌شود. بدن تردید، این امر را در رابطه با وضعیت منطقه می‌بینند. هم اکنون در حالی که این رویداد را در میان تحولات منطقه‌ای ارزیابی می‌کنیم درمی‌یابیم که وارد مرحله و مقطع جدیدی از مبارزه علیه توطئه می‌شویم.

هدف آزادی رهبر آپو است

هدف ما آزادی رهبر آپو است، باید ما آزادی رهبر آپو را به اصلی‌ترین هدف خود تبدیل کنیم. زیرا تا زمانیکه رهبر آپو به آزادی دست نیابد، توطئه بین‌المللی درهم نمی‌شکند. تا زمانیکه آزادی رهبر آپو تحقق نیابد، کوردستان نیز نمی‌تواند آزاد شود. در واقع آزادی رهبر آپو و کوردستان به هم وابسته‌اند. نه فقط ما حقیقت را بازگو می‌کنیم، بلکه دشمن نیز خود به این واقعیت معترف است. زمانیکه رهبر آپو به آزادی دست یافت؛ آنزمان است که مسئله کوردستان نیز می‌تواند حل شود. بدین معنا، باید هدف ۲۲ سال توطئه بدین شیوه هر چه بیشتر توضیح داده شده و شفاف شود. ما اقدام در دستیابی به این هدف را بدین شیوه تعریف کرده‌ایم.

امسال سالی عادی نخواهد بود

آزادی رهبر آپو و آزادی کوردستان شرط از میان برداشتن تمامی آسیبها و زیانهای توطئه بین‌المللی و شروع مقطع جدیدی در مبارزه خواهد بود. در عصر جدید مقطع جدید اهداف ما به پیروزی دست خواهند یافت. بدون تردید هنگام اشاره به این موضوع، من دقیقا نمی‌گویم امسال این کار را انجام می‌دهیم، اما به نظر می‌رسد که سال ۲۰۲۰ در حرکت آزادی رهبر آپو و کوردستان، سال چندان عادی‌ای نخواهد بود، سالی غیر‌عادی خواهد بود. از هم اکنون مشهود است که این گونه است، به همین دلیل ۲۲ سالگرد توطئه بین‌المللی، ۲۲ سال مبارزه، به سالی منتهی می‌شود که تحولات بزرگی به وقوع پیوسته و گامی بزرگ به سوی دستیابی به هدف برداشته می‌شود. اکنون چندان مشخص نیست، اما احتمال می‌رود که تحولات وسیعی در راه باشد. ما می‌خواهیم که برای آزادی رهبر آپو، با عزمی راسخ و نستوه به مبارزه دست زده و بر این مبنا توطئه را درهم بشکنیم. هدف اساسی ما دستیابی به این مسئله است.

مبارزه علیه انزوا برای آزادی خلق‌های ترکیه و کوردستان

اکنون رهبری ما با انزوایی سنگین مواجه است. مبارزه علیه انزوای کامل برای آزادی رهبر آپو نباید به فراموشی سپرده شود. در راهی که به آزادی رهبر آپو ختم می‌شود، درهم شکستن انزوا و حصر رهبر آپو بسیار مهم است. انزوا و حصر رهبر آپو، به معنای فاشیسم است. از امرالی تا جایی که انزوا در جریان باشد، انزوا بر کوردستان، ترکیه و تمامی زندانها بسط می‌یابد. در این نقطه، در واقع دمکراسی در ترکیه به حصر کشیده شده است. زیرا فاشیسم با مرکزیت سیستم شکنجه روانی امرالی، بر مبنای نابودی کوردها درصدد است که بقای خود را ادامه دهد. به همین دلیل است که مبارزه علیه انزوا مبارزه علیه فاشیسم است. همچنین مبارزه علیه انزوا، مبارزه برای دمکراسی و آزادی خلق‌های ترکیه و کوردستان است.  این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بر این مبنا باید علیه انزوا مبارزه‌ای اجتماعی ایجاد شود. در این چارچوب، هم در کوردستان و هم در ترکیه و هم در تمامی خاورمیانه و خارج از میهن، در هر جایی باید مبارزه توسعه پیدا کند.

حصر و انزوا به مشکل خلق‌های منطقه تبدیل شده است

انزوا اکنون نه فقط مسئله و مشکل خاص کوردها است، بلکه اکنون انزوا به مسئله و مشکل تمامی ترکیه و خلق‌های منطقه تبدیل شده است. به همین دلیل نیز، علیه انزوای رهبر آپو، باید آزادی وی به هدف ما تبدیل شود. اگر این مسئله بر این اساس ارزیابی شود، به درک درست و برخوردی واقع‌بینانه ختم می‌گردد. ما باید سال ۲۰۲۰ را در این چارچوب مبارزاتی توسعه داده و پیش ببریم. زیرا شرایط کنونی نیز تا اندازه‌ای مناسب هستند. به همین دلیل، امسال باید به سال مبارزه بزرگ و بی‌امان تبدیل شود.

مبارزه علیه انزوا مبارزه‌ای عمومی است، تمامی انسان‌های دمکراتیک و میهن‌دوست را می‌تواند دربر گیرد. به همین دلیل باید همه خود را نسبت به این مبارزه مسئول ببیند. باید میان کورد، بین زحمتکشان ترکیه، سوسیالیستها و دمکرات‌ها بیش از پیش توسعه یافته و تقویت شود و هم پیوندهای بین خلق کورد-عرب نیز بیش از پیش توسعه یابد. اکنون انزوایی مطلق بر رهبر اپو تحمیل می‌شود و آزادی رهبری آپو به مسئله تمامی خلق‌های منطقه تبدیل شده است، در این میان بدن تردید، نیروهای کادر و گریلا هستند که نقش رهبری و پیشاهنگی را برعهده دارند. باید تمامی کادرها و میهن‌دوستان علیه خط‌مشی توطئه‌گرانه موضعی انقلابی از خود نشان دهند. به منظور در هم شکستن توطئه به مبارزه دست بزنند.

به همین منظور در وهله نخست لازم است که ابعاد توطئه را در درون خود خنثی کنند، آنزمان در مقابله با هر نگرش توطئه گرانه باید موضع‌گیری نموده و تلاش کنند تا مبارزه را توسعه بخشند. موضعگیری کادرها و نیروهای گریلا در این راستا بسیار حایز اهمیت است. باید ما از موضعی برخوردار شویم که خالی از هرگونه تردید و شک و شبهه‌ای باشد، تحت تاثیر جنگ روانی قرار نگیرد. چرا؟ زیرا ما می‌دانیم که دشمن بیش از هر نوع جنگی، گونه‌ای از جنگ اطلاعاتی، تکنولوژیک و جنگ ویژه را به پیش می‌برد. در همین راستا است که دشمن جنگ ویژه را گسترش می‌بخشد. در تمامی عرصه‌ها از طریق جنگ ویژه می‌خواهد مسیرهای ویژه را بازگشاید. در این چارچوب هر بار تلاش می‌کند تا خود را در این زمینه بسیار پیروزمند نشان داده و خود را بیش از آنی که هست بزرگ نشان بدهد، شمار شهدای ما را بیش از آنچه که هست جلوه داده و درصدد القای  وحشت و رعب است. جنگ ویژه و روانی گسترده‌ای را در این راستا انجام داده‌اند.

در مقابله با توطئه بین‌المللی، با جنگ انقلابی خلقی می‌توان به پیروزی دست یافت

ما باید با درک این شعار خالد اورال که «نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید» عمل کنیم. شفاف عمل کرده و به مبارز انقلابی این خلق تبدیل شویم. زیرا ما از طریق جنگ انقلابی خلقی می‌توانیم به پیروزی دست یابیم. نبرد انقلابی خلقی نه فقط برای گریلا، بلکه برای تمامی میهن‌دوستانی است که انقلابی هستند و برای انقلاب مبارزه می‌کنند. لازم است که در این راستا کادرها مسئله سازماندهی خلق و جنگ انقلابی خلقی  را سازماندهی کنند. پیشاهنگی و رهبری آن را عهده‌دار شود، پایه‌های دفاعی دقیق را سازماندهی کرده و آن را رهبری نیز کنند. نیروهای گریلا با سبک و تاکتیک جدید، با شیوه‌های جنگی معاصر باید این جنگ را توسعه بخشند، تا بتوانند توطئه را در هم بشکنند. اما در این رابطه ما باید بر این نکته واقف باشیم که مشارکتی معمولی و عمومی بسنده نیست. چرا؟ زیرا ما در مرحله‌ای قرار داریم که باید این توطئه را به تمامی درهم بشکنیم. به همین دلیل است که ما باید به گونه‌ای غایتمندانه، عاقلانه و در عین حال برخورداری از تاکتیک نیز عمل نماییم. در چنین صورتی است که می‌توانیم حرکت خود را به حرکت سربلندی و غرور تبدیل کنیم، آنچه که از ما خواسته می شود نیز اینست.

هیچ کس به اندازه کوردها مقاومت و مبارزه نکرده است

ما جنبش آزادی، مبارزان آپویی، طرفداران و میهن‌دوستان مبارزه و مقاومت را ادامه می‌دهیم. تا کنون ما مبارزه و مقاومت کرده‌ایم، هیچ کس به اندازه ما مقاومت نکرده است. با اراده‌ای پولادین ۲۱ سال است و وارد بیست‌و‌دومین سالگرد خود نیز شده است، این خلق در میدان است. تا کنون به مقاومت دست زده است،  شاید هیچ ملتی نیز به اندازه ما مقاومت نکرده باشد، به اعتصاب غذا دست زده است، به فعالیتهای فدایی دست زده است و با اصرار به مبارزه دست زده و همچنان مقاومت می‌کند. در این باره براستی واجد تاریخی طولانی بوده و پیشینه‌ای پر از مقاومت داریم. این تاریخی بسیار گرانقدر است و مملو از قهرمانی‌های افسانه‌وار است. این مقاومت، مقاومتی معمولی نیست. اما مسئله در دست‌یابی به نتیجه است، در این رابطه کاستی‌هایی وجود دارد. ما باید به نتیجه دست یابیم. با پیشاهنگی زنان، جوانان و کارگران باید ما سازماندهی جنگ انقلابی خلق را بر عهده بگیریم. به همین  دلیل باید سازماندهی دفاع از خود را برعهده بگیریم. همچنین با سازماندهی مجدد گریلا، بدون تردید به پیروزی دست می‌یابیم. با این سطح از زحمات، شهدایی که تقدیم کرده این، هزینه‌هایی که متحمل می‌شویم، باید به نتیجه دست یابیم. پیروزی حق ماست، به همین دلیل باید راه دست‌یابی به سربلندی را نیز فتح کنیم. ما چگونه می‌توانیم در مقابله با توطئه به عزمی نستوه دست یافته و در مبارزه به نتیجه دست یابیم؟ سوال اساسی ما این نکته است. باید همه  در این رابطه تمرکز کنند. ما اطلاع داریم که در این رابطه تلاشهایی نیز در جریان هستند.

بازیهای اردوغان به پایان رسیده‌اند

در رابطه با پیوندهای دولت ترک و روسیه یک هفته قبل در 'سترک تی‌وی' سخن گفته بودم. تحولات کنونی ارزیابی‌های هفته قبل را تایید می‌کند. دیگر بازیهای اردوغان رو به خاتمه هستند، واقعیت آنها بر همه روشن شده‌اند، در چنین موقعیتی اردوغان می‌خواهد چه بکند؟ کاملا آشکارا می‌خواهد تبهکاران جبهه النصره را حفاظت کند، تلاش می‌کند تا آنها را در خدمت اخوان‌المسلمین قرار دهد. یک از اهداف استراتژیک وی این مسئله است. پیش از این نیز اشاره کرده بودیم. هدف استراتژیک دیگر اینست که مانع از دستیابی خلق کورد  به موقعیت سیاسی در خاورمیانه، سوریه و منطقه شود.  به عقب نشاندن ملت کورد، از طریق تبهکاران النصره و اخوان المسلمین در لیبی و در دیگر مناطق و تلاش بر غلبه و هژمونی خود از دیگر اهداف وی است. محاسبات وی در راستای دست‌یابی به این اهداف است. اگر بتواند به این اهداف دست یابد، می‌تواند رژیم فاشیستی را در داخل و خارج تداوم بخشد. اما اکنون روح فاشیستی ترکیه دچار تهدید شده است.