کارگروه «اتحاد ملی» باکور کوردستان آغاز شد

با شرکت ١٠ حزب و جریان سیاسی باکور کوردستان از ساعت ٩ امروز «کارگروه اتحاد ملی» در شهر آمد آغاز شد.

١٠ حزب و جریان سیاسی باکور کوردستان از ساعت ٩ در شهر آمَد «کارگروه اتحاد ملی» را آغاز کردند. احزاب کوردستانی دو روز در هتل دمیر واقع در بخش سور شهر آمد گردهم آمده‌اند تا در رابطه با مبانی فکری و عملی اتحاد ملی کوردها گفتگو کنند.

در این نشست دو روزه لیلا گووَن و بردان اوزترک روئسای مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، صالحه آیدنیز و کسکین بایندر روئسای مشترک حزب مناطق دمکراتیک، سزای تمللی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، روئسا و نمایندگان احزب، نهادها و جریان‌های کورد که شمار آنان بالغ بر ١٠٠ نفر می‌باشد گردهم آمده‌اند.

کارگروه اتحاد ملی به چه مواردی می‌پردازد

احزاب و جریان‌های کوردستانی در نخستین پانل «کارگروه اتحاد ملی» در رابطه با چگونگی تشکیل «مجلس ملی» یا «کنگره ملی» یا «جبهه دمکراتیک» به تبادل نظر می‌پردازند.

در دومین نشست مباحث «اتحاد ملی مداوم» حول «مشارکت در ارزشهای ملی» مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.

نیروهای کوردستانی در سومین پانل «کارگروه اتحاد ملی» در برابر حملاتی که دستاوردهای کوردها را مورد حمله قرار داده‌اند، نقشه راهی را تعیین می‌کنند.

پس از سخنرانی افتتاحیه، نشست به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که نتایج کارگروه غروب روز یکشنبه (١٩ ژانویه/ ٢٩ دی) در کنفرانسی مطبوعاتی با افکار عمومی در میان گذاشته شود.

احزاب و جریان‌هایی که در کارگروه شرکت کرده‌اند عبارتند از؛

کنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د)، حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ)، جمعیت انقلابیون دمکرات کورد (د.د.ک.د)، حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ)، حزب انسان و آزادی (پ.ی.آ)، حزب کمونیست کوردستان (ک.ک.پ)، پلاتفرم دمکراتیک کورد- باکور (پد.ک- باکور)، حزب دمکرات کوردستان- ترکیه (پ.د.ک- ت)، جنبش ازادی و حزب آزادی.