کالکان: توطئه بین‌المللی همچنان ادامه دارد [بخش نخست]

دوران کالکان از اعضای کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان اعلام نمود که اهداف و طرح‌های توطئه بین‌المللی تضعیف شده اما کاملا خنثی نشده‌اند.

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان به مناسبت ۲۱ سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه که بر علیه رهبر خلق کورد، اما در واقع علیه تمامیت خلق کورد عملی شد، با خبرگزاری فرات نیوز به گفتوگو پرداخت.

کالکان در این گفتوگو اظهار داشت که جنبش آزادی و دوستان  کوردها در جریان ۲۱ سال توطئه، علیه آن به شیوه‌ای بی‌نظیر به مقاومت دست زدند و هزاران شهید تقدیم کردند. کالکان در این رابطه اظهار داشت: به این مناسبت به مقاومت بزرگ بیست و یک ساله‌مان به رهبری خالق این مبارزه و مقاومت، رهبر آپو درود می‌فرستیم، شهدای قهرمانمان را که با شعار شما نمی‌توانید روز ما را تاریک کیند، از رهبر آپو صیانت نمودند، با ادای احترام، دین و دوستی به یاد می‌آوریم.

تصمیم، برنامه‌ریزی و تحقق

کالکان در سخنان خود اظهار داشت که توطئه بین‌المللی بیش از هر چیز حمله‌ای همه‌جانبه و بین‌المللی برای نابودی بود، همه بر این واقعیت ملتفت هستند که ایالت متحده آمریکا تصمیم به اجرای این توطئه گرفت، آن را طراحی و سپس اجرا کرده و تحقق بخشید. بر اساس امضا و فرمان رئیس جمهوری وقت آمریکا، بیل کلینتون، این توطئه اجرا شد. بدون تردید زمانی که آمریکا چنین تصمیمی را اتخاذ نمود، انگلستان و اسرائیل بیشترین حمایت را از آن نشان دادند.

هدف نابودی اوجالان بود

کالکان در این بخش از سخنان خود اظهار داشت: توطئه بین‌المللی حمله‌ای برای نابودی بود، هدف آن نیز از میان برداشتن  رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان بود. پیش از هر چیز با راهکارهای توطئه‌گرانه در صدد برآمدند که وی را در جریان یک وضعیت نامشخص و مه‌آلود نابود کنند. اما چون به موفقیتی دست نیافتند، تلاش کردند تا در ۱۵ فوریه وی را از طریق دولت ترک زیر اعدام قرار دهند. بعد از آنکه این مسئله نیز خنثی شد، سیستم انزوا و حصر و شکنجه امرالی را ایجاد کرده و با سیاستهای خود تلاش نمودند که رهبر آپورا در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی از میان بردارند.

حملات داخلی و جنگ دوباره

زمانیکه این تلاش نیز خنثی شد، آنزمان بود که اردوغان/ حاکمیت آ.ک.پ مسئول انجام این وظیفه شد. تلاش کردند تا با تکیه به اعتقادات اسلامی و حمایت از جامعه کوردی، رهبر آپو و پ.ک.ک را تضعیف کنند. در درون نیز حملات تحریک‌گرانه و نابودگرانه را بکار گرفتند تا پ.ک.ک را از درون تجزیه نمایند. در این رابطه نیز به پیروزی دست نیافته بودند. از اگوست سال ۲۰۰۵ به بعد، دوباره در این رابطه براساس جنگ نابودگرانه ویژه و فاشیستی و همه جانبه حملات وسیعی را به منظور نابودی انجام دادند. این حملات ۱۵ سال است که ادامه دارند. این حملات علیه رهبر آپو، گریلا، رهبران زن و جوانان، خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، دوستان ما و خلق ما و تمامی پ.ک.ک انجام می‌شود.

حمایت همه جانبه ناتو و آمریکا

دولت فاشیست-قاتل ترکیه این حملات خود را با حمایت همه‌جانبه آمریکا و ناتو انجام می‌دهد. توطئه بین‌المللی به این شیوه بر اساس هدف نابودی و از میان رفتن، بر اساس تفکر فاشیستی و نابودی همه جانبه ادامه دارد. این حملات در قالب ایدئولوژیک، نظامی، سیاسی و اقتصادی و در تمامی اشکال خود به پیش برده می‌شود. بدون آنکه به هیچیک از معیارهای حقوقی و اخلاقی توجهی شود، به هر کار ممکنی در این راستا دست می‌زنند.

استراتژی توطئه

ما اطلاع داریم که استراتژی توطئه بین‌المللی بدین شیوه ایجاد شد: با نابودی رهبر آپو، پ.ک.ک را از میان بردارند، با نابودی پ.ک.ک نیز قتلعام یکصد ساله کوردها را تداوم بخشند و به نتیجه برسانند. یعنی در بعد ذاتی نیز این حمله، حمله‌ای نابودگرانه بود. نابودی خلق کورد هدف بود.  این حملات نابودگرانه که یکصد سال است ادامه دارد، از ۹ اکتبر سال ۱۹۹۸ به بعد، بر اساس حمله به رهبر آپو، در ابعاد بین‌المللی و به شیوه توطئه‌ای بین‌المللی در جریان است.

ادامه نابودی و قتلعام کوردها

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که توطئه بین‌المللی حمله‌ای بود که از ارتباط مستقیمی با مسئله کورد برخوردار بوده است. تصمیم به نابودی خلق کورد و عملی کردن آن است. مسئله کورد از جنگ جهانی اول در راستای تقسیم جهانی از سوی نیروهای مختلف کاپیتالیست ایجاد شد. همان ذهنیت و گروهی که کوردستان را تقسیم کرده است، همان گروهی است که خلق کورد را تنها تصور کرده و با همان ذهنیت سیاسی درصدد نابودی آن برآمده است. به همین دلیل می‌توان گفت که توطئه بین‌المللی برای تداوم نابودی کوردهاست. برهمین اساس توطئه بین‌المللی در ذات خود تلاشی است علیه دست‌یابی به راه حل مسئله کورد. در مقابله با موجودیت و آزادی کوردهاست، تلاشی است برای محدودیت بخشیدن به راه حل سیاسی-دمکراتیک مسئله کورد.

نیازمند کنترل کوردستان بودند

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان خاطرنشان ساخت که مرحله آغاز جنگ جهانی سوم با جنگ خلیج آغاز می‌گردد، در طول تمامی سالهای ۱۹۹۰ نیز این جنگ ادامه یافت، دراواخر سالهای ۱۹۹۰ نیز با دومین جنگ خلیج، در خاورمیانه وارد مرحله فشار و خشونت استثمارگرانه علیه خاورمیانه شده است. کالکان خاطرنشان ساخت که هدف آنان نیز بیش از هر چیزی از میان برداشتن رهبری عراق، صدام حسین بود. در این راستا نیز سیستم مدرنیته سرمایه‌داری نیازمند کنترل مجدد بر کوردستان بود.

توطئه بین‌المللی آغاز این مداخله بود

کالکان اظهار داشت که: می‌ترسیدند که با فروپاشی و از میان برداشتن رهبری صدام حسین، پ.ک.ک می‌تواند نیروهای خود را در تمامی منطقه کوردستان پراکنده کند، و متعاقب آن نیز در هر چهار بخش کوردستان انقلاب آزادی را تحقق بخشد. به همین دلیل عملیات نابودی و سرنگونی صدام حسین با توطئه بین‌المللی ۹ اکتبر سال ۱۹۹۸ علیه رهبر آپو آغاز گردید. توطئه بین‌المللی به آغاز دومین مداخله نظامی آمریکا در خاورمیانه منتهی شد. با این توطئه درصدد برآمدند که رهبر آپو را بدون تاثیر کرده و حزب کرگران کوردستان را پراکنده و متفرق سازند و مبارزه برای آزادی و موجودیت کوردستان را نابود کنند. بدین شیوه براین باور بودند که  زمانیکه با دولت صدام حسین وارد جنگ می‌شوند باید به گونه‌ای عمل کنند که جنبش آزادی خلق کورد قادر نباشد از خلا ایجاد شده استفاده نماید.

ترس از بهره‌داری پ.ک.ک از چنین وضعیتی

ایالات متحده امریکا از حضور قدرتمند پ.ک.ک و مبارزه رهبر آپو، پ.ک.ک و نیروهای گریلا اطلاع داشت و در واهمه بود که در چنین وضعیتی به عراق حمله نموده و صدام حسین را از میان بردارد. در این رابطه نگرانی‌های جدی داشت که درصورت دست زدن به چنین اقدامی، پ.ک.ک/ جنبش آزادیخواهی کوردستان از آن بهره‌برداری کرده و علیه سیستم جهانی سرمایه‌داری، آلترناتیف خاورمیانه دمکراتیک ایجاد شود. به همین دلیل سعی نمود که در وهله اول جنبش آزادیخواهی خلق کورد و رهبری آن را بدون تاثیر کرده و سپس در عراق و مناطق دیگر به مداخله نظامی دست بزند. توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه از اساس خود، بر مبنای چنین معاملاتی صورت گرفته بود.

مبارزه تاریخی بیست و یک ساله

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که علیه چنین حملاتی، جنبش آنان و خلق کورد مدت ۲۱ سال است که با رهبری عبدالله اجالان، رهبر خلق کورد، مبارزه‌ای تاریخی را انجام داده‌اند. از همان آغاز، اراده آزادی و موجودیت کورد، برخاسته از روح، هویت و اراده رهبر آپو است. مبارزه و سازماندهی از طریق رهبری شکل گرفته است. و در این میان رهبر آپو بوده است که بیش از همه، شیوه‌های توطئه، اعدام، سیاستهای مجازاتی امرالی، حملات مبتنی بر نابودی و حملات تحریک کننده و بازیهای آ.ک.پ را خنثی کرده است. موضع و ایستار خلاقانه و اصولی، سازماندهی، درک، برنامه‌ریزی، مقاومت و آرمان‌های وی برای آزادی بوده است که این حملات مداوم را خنثی کرده است.

پ.ک.ک قدرتمندانه، استوار ایستاده است

دوران کالکان خاطرنشان ساخت که رهبر خلق کورد بر این اساس تا به کنون اجازه نداده است توطئه به پیروزی دست پیدا کند. در واقع آنها خواستند تا از طریق توطئه در یک روز رهبر آپو را نابود کنند، اما ۲۱ سال است که این خواست آنها به پیروزی دست نیافته است. کسانی که به توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه دست زدند، این برنامه را در سر داشتند که طی ۶ ماه، پ.ک.ک را از درون نابود کنند. تا امروز ۴۲ دوره‌ی شش‌ماهه به پایان رسیده است. اکنون پ.ک.ک قدرتمندانه، استوار ایستاده است و پیشاهنگی و رهبری مبارزه آزادیخواهی کورد را بر عهده دارد. انقلاب آزادیخواهانه کوردستان در مسیر پیشرفت راه خود را ادامه می‌دهد. این مبارزه مرزهای کوردستان را درنوردیده است و این جنبش به یک جنبش دمکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی جهانی تبدیل شده است. تمامی طرح‌ها و برنامه‌های توطئه‌گران خنثی شده است.

توطئه به طور کامل خنثی نشده است

کالکان در ادامه افزود: به رغم این مسائل نیز، نیروهای توطئه‌گر هیچگاه دست از اهداف خود برنداشته‌اند. به محض آنکه یک توطئه و یک طرح خنثی شد، طرحها و برنامه‌های دیگری به شیوه‌های دیگر به منظور به نتیجه رساندن قتلعام کوردها آماده شد. حملات موجود بر این اساس انجام می‌شوند. به رغم آنکه مبارزه‌ای تاریخی به پیش برده می‌شود، از میان نبردن توطئه در طول ۲۱ سال می‌تواند یک کاستی به شمار رود. رهبر آپو گفته است: اگر پ.ک.ک به مدت ۶ ماه به شیوه‌ای واقعی مبارزه نماید، هیچ نیرویی نخواهد بود که آن را درهم نشکند. بله، هدف و طرحهای توطئه بین‌المللی تضعیف شده‌اند، خنثی شده‌اند، اما آشکار است که توطئه به طور کامل از میان نرفته است. این مسئله نیز در نتیجه کاستی‌های مبارزه است.

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: براین اساس است که در سالگرد توطئه ۱۵ فوریه، باید بیش از پیش بر واقعیت توطئه متمرکز شد، از طریق نقد و خودانتقادی بر اساس خط‌مشی رهبری و شهدا، درس‌های لازم را گرفته و علیه توطئه مبارزه‌ای تاثیرگذار، پیروز و متکی به نتیجه را به پیش ببریم. این امر وظیفه اساسی جنبش ما، رفقای ما و خلق میهن‌دوست ماست.