کالکان: دور گسترده و جدیدی را آغاز می‌کنیم [بخش دوم و پایانی]

دوران کالکان عضو کمیته رهبری پ.ک.ک اظهار داشت آنها در مقابله با توطئه بین‌المللی و انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، دور گسترده و جدیدی را از مقاومت و مبارزه آغاز کرده و در تمامی عرصه‌ها با راهکارهای مختلف و متفاوت و خلاقانه این مبارزه را به پیش می‌برند.

دوران کالکان از اعضای کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در بخش دوم مصاحبه خود بر مبارزه ۲۲ ساله علیه توطئه بین‌المللی تمرکز نمود.

تصمیم دادگان بلژیک محکوم نمودن توطئه بین‌المللی است

کالکان تصمیم دیوان محاسبات بلژیک را مبنی تروریست نبودن پ.ک.ک معنادار و مهم ارزیابی کرده و تاثیرات این تصمیم را بر توطئه بین‌المللی ارزیابی کرد.

کالکان اعلام نمود که تصمیم اخیر دیوان محاسبات بلژیک حایز اهمیت بوده و در واقع این تصمیم محکومیت توطئه بین‌المللی است. زیرا تمامی حملات توطئه‌گران علیه رهبر آپو بر ایجاد و رهبری سازمان ترور متمرکز شده است. در اینجا نیز منظور آنان از سازمان ترور حزب کارگران کوردستان است. ۲۱ سال است که بر این مبنا به رهبر آپو حمله می‌کنند. توطئه بین‌المللی با این ذهنیت و این تصمیم سازماندهی شد. سیستم شکنجه و انزوای امرالی در چارچوب این تصمیم ایجاد شد و ادامه یافت. تمامی جنابات و شکنجه‌هایی که علیه رهبر آپو اعمال و تحمیل شدند، بر این تصمیم سازمان ترور متکی بودند.

این تصمیم دیوان محاسبات بلژیک تمامی تصمیمات و احکام مبتنی بر حمله به رهبر آپو و اتهامات مطرح شده علیه وی را خنثی می‌نماید و در نهایت توطئه بین‌المللی را نیز محکوم می‌کند. در واقع می‌بایست دادگاه حقوق بشر اروپا DMME به چنین کاری دست می‌زد. هر چند در ترکیه این یک از سوی دادگاه ترک صورت نگرفت که دادگاه حقوق بشر اروپا که تصمیم اعدام از سوی دادگاه دولت ترک را مورد بازبینی قرار داد، لازم بود خود به چنین نتایجی [تروریست نبودن پ.ک.ک] دست می‌یافت. وضعیت حقوقی لازمه آن بود. این معیار که آیا اروپا از حقوق واحد و دمکراتیک واقعی برخوردار است یا خیر همچنان مطرح است. اما دادگاه حقوق بشر اروپا نتوانست تصمیمی بدینگونه اتخاذ کند. نتوانست تاثیر سیاستهای توطئه‌گرانه را از خود بدور کند. به ابزاری برای سیاستهای توطئه‌گرانه تبدیل شد. نتوانست موضع و ایستار حقوق برابری‌طلبانه خود را به نمایش بگذارد. اما دیوان محاسبات بلژیک اکنون آن را به نمایش گذارده است به همین دلیل این رای دادگاه حایز اهمیت است.

نیروهای توطئه‌گر برای بقای خود حملات خود را در هر شکل ممکن ادامه می‌دهند

دوران کالکان خاطرنشان ساخت که نیروهای توطئه‌گر به منظور آنکه توانسته باشند بقای خود را ادامه بدهند حملات خود را به هر نحو ممکن ادامه داده و اظهار داشت: فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ رویکرد جنگ ویژه و همه‌جانبه خود را در باکور (شمال کوردستان)، باشور (جنوب کوردستان) و همچنین روژآوا و خارج از میهن ادامه می‌دهند و علیه خلقمان حملات نابودگرانه و قتلعام‌های خود را به وشیوه‌ای وحشیانه انجام می دهد. فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ موجودیت خود را از طریق پیروزی در چنین حملاتی تداوم می‌بخشد.

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که آمریکا و روسیه و بسیاری از نیروهای سیاسی در عوض منافع سیاسی و اقتصادی کم‌قیمت و ارزان، از قتلعام کوردها حمایت می‌کنند و در این رابطه افزود: این مورد کاملا آشکار و مشهود است. نباید گفت که آ.ک.پ-م.ه.پ چنین امری را می‌خواهد، دولت ترک آن را مدیریت می‌کند و آنها نیز نیز از سر ناچاری از آن حمایت می‌کنند. برعکس باید گفت: آنها تحریک می‌کنند، آ.ک.پ/م.ه.پ را به منظور دست‌‌زدن به قتلعام تشویق کرده و از ان حمایت می‌کنند.

کالکان در این چارچوب فرانسه را به عنوان نمونه‌ای از این مسئله نشان داده و اظهار داشت: دولت فرانسه که به عنوان یکی از دولتهای بسیار مخالف با ترکیه به نظر می‌رسد، تا به امروز نیز قتلعام پاریس را به هیچ وجه محکوم نکرده است. اگر دولت فرانسه این اقدام را محکوم می‌کرد، با تصمیم دادگاه بلژیک راه برای آغاز یک فرایند سیاسی  گشوده می‌شد و بر حملات نابودگرانه فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ در کوردستان نقطه پایانی گذاشته می‌شد. این فرایند حقوقی می‌توانست این مسئله را تحقق بخشد. اما تا اکنون به چنین کاری دست نزده‌اند. این مسئله نیز جدی بوده و باید مورد انتقاد قرار گیرد. در این برهه، دولت‌هایی که به نظر می‌رسد  بیشترین اختلافات را با ترکیه دارند، از حملات ترکیه به پ.ک.ک حمایت می‌کنند. آمریکا و دولت‌هایی مانند آمریکا، در سطحی عالی از ترکیه برای حمله به پ.ک.ک حمایت می‌کنند.

جنگ جهانی سوم وارد مرحله جدیدی شده است

کالکان بی‌ثباتی و تنش بین آمریکا و ایران را نیز تحلیل کرده و اظهار داشت که جنگ در خاورمیانه گسترش خواهد یافت. با کشتن قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس در بغداد، جنگ جهانی سوم وارد مرحله جدیدی شده ست. بدیهی است که چند سال آینده با جنگ ادامه خواهد یافت، مبارزه در خاورمیانه بر این مبنا عمق یافته و گسترش می‌یابد.

این وضعیت جدید را که با جنگ بین آمریکا و ایران روی داد باید ارزیابی نمود. بر این مبنا ما سیاستهای لازم و واکنش عملی را نشان می‌دهیم. بدون تردید ما علیه دخالت خارجی مدرنیته سرمایه‌داری هستیم. ما می‌گوییم که دیکتاتوری‌های ملت-دولت در منطقه نیز با این ذهنیت و سیاست باید از میان برداشته شوند و بر مبنای دمکراسی تغییر یابند. ما مبارزه برای تحقق این مهم را بر اساس انقلاب آزادی کوردستان به پیش برده و همچنان ادامه خواهیم داد. در روژهلات (شرق کوردستان) مبارزه بزرگی در جریان است و برای دمکراتیزاسیون در ایران، حل مشکلات بر این اساس، ما با راهکارها و شیوه‌های خلاقانه خود مبارزه خواهیم نمود.

دور گسترده مبارزه و مقاومت در ۲۲مین سال توطئه بین‌المللی

کالکان در رابطه با برنامه‌ها و تمهیدات لازم برای مقابله با ابعاد دیگر توطئه بین‌المللی نیز اظهار داشت: در بیست و دومین سالگرد مبارزه علیه توطئه بین‌المللی و حصر تحمیلی بر رهبر آپو، ما دور جدید و گسترده‌ای از مقاومت را رقم خواهیم زد. ما این مهم را قدم به قدم در تمامی عرصه‌ها برجسته ساخته و از طرق خلاقانه مدیریت می‌کنیم. سیستم انزوای امرالی را در هم شکسته و در ۲۲مین سال توطئه بین‌المللی این توطئه را درهم می‌شکنیم. هدف و نقطه تمرکز ما به این امر معطوف شده است.

بدین منظور ما در باکور، باشور و روژآوا برای درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ به مقاومتی همه‌جانبه دست می‌زنیم. تمامی شیوه‌های مقاومت و مبارزه را از مبارزه گریلایی تا مبارزه خلقی، نیروهای دمکراتیک در ترکیه در نظر داریم. بر این اساس ما هدف خود را که درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ و آزادی کوردستان و دمکراتیزاسیون ترکیه است محقق خواهیم نمود. بیست‌و‌دومین سال توطئه بین‌المللی برای دست‌یابی به اهدافمان سالی شایسته خواهد بود و بدون تردید آن را به نتیجه می‌رسانیم.

باید در این مبارزه علیه شکنجه امرالی و سیستم انزوای آن، همه به مبارزه دست بزنند، این مبارزه را باید به عنوان پیش شرط حیاتی دمکراتیک و آزاد ملاحظه کرده و از آن صیانت و حفاظت نمایند. براین مبنا ما باید در ۲۲ سال توطئه بین‌المللی، در مقابله و مواجهه با توطئه بین‌المللی و انزوای تحمیلی، مبارزه‌ای بزرگ و تاثیرگذار را در پیش گیریم تا درهم شکست فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ محقق شود. در ماه فوریه، خلقمان و دوستان ما باید در هر گوشه‌ای که در آن قرار دارند، علیه توطئه بین‌المللی و انزوای تحمیلی هر لحظه به مبارزه دست زده، آن را رسوا و محکوم کرده و در مقابل آن موضعی محکم و رسا نشان دهند. به هر نحو ممکن، باید ذهنیت و سیاست توطئه‌گرانه محکوم شده و نشان داده شود که توطئه بین‌المللی را قبول نداشته و نمی‌خواهند ادامه یابد. از میان برداشتن ذهنیت و سیاست توطئه، باید همانند از میان برداشتن شکنجه امرالی و سیستم انزوا، آفرینش شرایط و زمینه‌های حیات آزاد رهبر آپو ملاحظه شود و همه در این راستا باید بپاخیزند. چنین موضعی بدون هیچ تردید راه را بر پیروزی می‌گشاید.