کشف یک گور دسته‌جمعی در مردین

در غار روستای گولبیش از توابع روستای آکیول در منطقه‌ی کربوران مردین، مقدار زیادی بقایا و استخوان انسان پیدا شد. بستگان مفقودان اعلام کردند، دست کم ۳۰ جمجمه‌ی سر انسان را در این محل یافته‌اند.

در غار روستای گولبیش روستای آکیول در منطقه‌ی کربوران استان مردین مقدار زیادی بقایا و استخوان انسان پیدا شد. بر اساس اطلاعات بدست آمده احتمال دارد این استخوان‌ها بقایای اجساد کسانی باشد که در سال ۱۹۹۰ توسط ژاندارمری و ژیتم ترکیه ربوده و سپس قتل‌عام شدند.

یکی از اهالی روستای آلتنوکول که یکی از بستگان وی جزء مفقودان می‌باشد، در این منطقه از این گور دسته‌جمعه ویدیویی ضبط کرده است. در این ویدیو استخوان و بقایای انسان و استخوان‌های دست و پا و جمجمه‌ی افراد دیده می‌شود. فردی که این ویدیو را ضبط کرده است به خبرگزاری فرات گفت، در زمان حفاری زمین در این منطقه، استخوانها پیدا شده‌اند و او نیز از این مکان و استخواها ویدیویی تهیه کرده است.

ژیتم در سالهای ۱۹۹۰ توسط دولت ترکیه تاسیس شد و هزاران شهروند کورد را ربود و سپس همه‌ی آنها را به قتل رساند. پس از مدتی مشخص شد، اجساد ربوده شدگان را در گورهای دسته جمعی دفن کرده‌اند. در ادامه‌ی تحقیقات در مورد جنایات ژیتم، حوض‌هایی از اسید پیدا شد که بوسیله آنها شهروندان کورد را می‌کشتند و اجساد کشته شدگان در چاه‌هایی در نزدیکی حوض‌های اسید پیدا شد. همچنین در چندین غار و دره و روستا صدها گور دسته جمعی در سرتاسر باکور کوردستان پیدا شد. امروز نیز در روستای گولبیش آکیول در منطقه‌ی کربوران مردین استخوان چندین تن پیدا شده است که پیش‌بینی می‌شود بقایای اجساد شهروندانی باشد که توسط ژیتم ربوده و سپس قتلعام شده‌اند.

دست‌کم جمجمه‌ی ۳۰ تن در این گور دسته جمعی وجود دارد

پس از پیدا شدن این گور دسته‌جمعی بستگان مفقودان به آنجا رفته و یکی از آنها اعلام کرد، که او فرزند یکی از مفقودین می‌باشد که در سال ۱۹۹۳ توسط ژیتم ربوده و سپس به قتل رسیده است. وی گفت، به عنوان فرزند پدری که پدرش توسط قاتلین مجهول به قتل رسیده است، محل گور دسته جمعی در غار روستای گولبیش در آکیول که به روستای محل زندگی آنها یعنی آلتنوکول نزدیک است، را دیده است. افرادی که در حال حفاری برای یافتن آثار باستانی بودند این محل را پیدا کردند و در آن استخوان‌ها و بقایای اجساد را یافته بودند. زمانی که من مطلع شدم فورا به محل رفتم و ویدیویی تهیه کردم. دست کم جمجمه‌ی ۳۰ تن را در این محل دیدم. با خودم فکر کردم که این استخوان‌ها متعلق به افرادی هستند که در سال ۱۹۹۰ کشته شدند، چون پیشتر نیز گورهای دسته جمعی اینچنینی در کربوران پیدا شده بود".

طرح شکایت در دادستانی عمومی

وی پس از آنکه ویدیو و عکسهایی از این گور دسته جمعی تهیه کرد به دادستانی عمومی رفته و شکایتی تنظیم نمود و گفت؛"پس از آنکه از این اجساد عکس و فیلم گرفتم به دادستانی عمومی رفتم و شکایت کردم. قرار است گروهی از ژاندارمری به این غار بیایند و در این زمینه تحقیق کنند. پس از نمونه گیری از استخوان‌ها مشخص می‌شود که متعلق به چه کسانی هستند".