کنفدرالیسم جوامع زنان کوردستان: رهبر آپو دلیل بودن ماست

ک.ژ.ک سالروز تولد رهبر آپو را تبریک گفته و اعلام نموده است که رهبر آپو دلیل بودن ماست. ما در این مرحله مبارزه برای آزادی رهبر کنفدرالیسم دمکراتیک را گسترش خواهیم بخشید.

شورای هماهنگی کنفدرالیسم جوامع زنان کوردستان(ک.ژ.ک) به مناسبت سالروز تولد رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان بیانیه‌ای را منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

تولد رهبر آپو، حیات مجدد زنان و خلق‌هاست

سالروز تولد رهبرمان به معنای سالروز تولد حیات آزاد را نخست به رهبر آپو، خلق کورد، خلق‌های خاورمیانه، زنان و تمامی جمعه بشری تبریک می‌گوییم. زادروز رهبر آپو را با اشتیاقی بزرگ گرامی می‌داریم! تولد وی به معنای تجدید حیات زنان و خلق‌هاست.

 سالروز تولد رهبر آپو به معنای تجدید حیات و موجودیت خلق کوردهاست. با تولد وی ارزش‌های کورد و دمکراسی معاصر به یکدیگر تلاقی کردند، و خلق کورد را به نیروی آزادی و کهن دمکراتیک خاورمیانه تبدیل کرد. همزمان تولد رهبر آپو به معنای صیانت از ارزشهای خاورمیانه است که گهواره هزاران ساله تمدن و بشریت به شمار می‌رود. تولد رهبر آپو به معنای تجدید حیات زنان آزادی است که پیشاهنگ حیات اجتماعی هستند. رهبر آپو در تمامی طول عمر خود با مسئولیت‌پذیری در مقابل واقعیت خلق و ارزش‌های اجتماعی عمل نموده است، تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خود را به جامعه دمکراتیک تقدیم و ارائه کرده است و زندگی خود را بدین شیوه ادامه می‌دهد. برهمین مبناست که حتی می‌توان دست‌یابی به حل معضل شیوع ویروس کرونا را که اکنون تهدید بزرگی است، در پارادایم محاظت از جامعه با مرکزیت زن و اکولوژی دمکراسی یافت.

آزادی برای رهبر اپو و تمامی دیگر زندانیان سیاسی

وی مدل آزادی را برای تمامی بشریت ترسیم می‌کند که طبق آن تنها راه خروج از بحران مدرنیته سرمایه‌داری راه پیشنهادی اوست. از طرف دیگر در برقراری عدالت و دادگستری همه باید برابر باشند. به دلیل شیوع ویروس کرونا لازم است که زندانیان سیاسی، و خصوصا رهبر آپو فورا آزاد شوند. تمامی خلق و نهادهای بین‌المللی مرتبط لازم است که برای خالق مبارزه آزادیخواهانه وارد عمل شوند. رهبر اپو اکنون در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. ۲۲ سال است که در انزوایی مطلق به سر می‌برد. واقعیتی است که نباید انکار شود، رهبر آپو تاریخ کورد، تاریخ خاورمیانه و تاریخ بردگی زنان را تغییر داده است. امروز نیز برای تمامی بشریت این رویه را در پیش گرفته است. سیستم حصر و انزوای مطلق ۲۲ سال است که با رهبری جمهوری فاشیست ترک و آ.ک.پ/م.ه.پ اداره می‌شود. باید انزوا خاتمه پذیرد.حیات و زندگی رهبر آپو، حیات میلیونها نفر است.

دفاعیات رهبر آپو کاملا به خط‌مشی حیات آزاد برای زنان و جامعه و بشریت تبدیل شده‌اند. سیستم موجود سیستمی ضد زن، کودک، اکولوژی و تمامی جامعه است. به همین دلیل راه نجات از ویروس کرونا رهایی از دست بیماری کاپیتالیسم و دست‌یابی جامعه آزادیخواهی است که رهبر آپو در مانیفست آزادی به آن اشاره کرده است و توجه به مبارزه رهبر آپو و جایگاه پر شکوه وی برای دست یابی به حیات آزاد است. وی توانسته است تمامی ابعاد حیات بشری را معنادار نموده و در تمامی این ابعاد ارزش‌های بزرگی را بیافریند. نمونه‌ای مانند رهبر آپو در میان رهبران که تمامی ابعاد زندگی بشر را واجد معنا کرده باشد دشوار است.

از نظر ما تولد رهبر آپو، تولدی گرانقدر محسوب می‌شود. باید نسبت به این رویداد ادای احترام نمود. شیوه حیات رهبر آپو به نمونه و مدلی برای ما تبدیل شده و لازم است که همگان براین مبنا زندگی کنند. خلق کورد، خلق‌های جهان، زنان، نیروهای اکولوژیک نیز از همین منظر به رهبر اپو می‌نگرند، زیرا برای تمامی ابعاد زندگی کوردها، بشریت و زنان ارزش قایل است. رهبر آپو تمامی ابعاد حیات خود را با اجتماعی شدن آزادانه برای بشریت مد نظر قرار داده است. با تعمق و اندیشه‌ورزی برای آزادی خلق کورد، برای دمکراتیک شدن کشورهای خاورمیانه و برای آزادی بشر، در تمامی زمینه های حیات خود تلاش ورزیده است. و این ناشی از ارزشمندی تمامی ابعاد حیات بوده و رهبر اپو هیچیک از این ابعاد را از قلم نیانداخته است. فلسفه مبارزه حیات آزاد رهبر آپو، زنان و تمامی اقشار خلق را به خیزش واداشته و در هر چهار بخش کوردستان، ایزدخان، مخمور و در بسیاری از کشورهای اروپایی واقعیت خلقی را که برای دست‌یابی به آزادی می‌جنگد، ترسیم و خلق کرده است.

زن آزاد واقعیت بنیادین حیات اجتماعی است، به همین دلیل رهبر آپو برای نشان دادن این واقعیت به مبارزه‌ای عظیم دست زده است. بدین‌گونه است که فرزندانی که ارزش رنج‌های مادران گرانقدر خود را می‌دانند، به جایگاه خود در میان صفحات تاریخ دست یافته‌اند. اگر زنان و جوانان کورد خود را برای رهبر آپو فدا می‌کنند، اگر شعار جوانان فدایی آپو هستند، زنان و خلق فریاد سر می‌دهند که  زن، زندگی و آزادی؛ علت آن را باید در ترسیم افق‌های آزادی دانست که رهبر آپو برای زنان و جوانان و خلق ترسیم کرده است.

با روح فدایی به این مرحله می‌پیوندیم

رهبر آپو در سال ۱۹۹۸ در جریان یک توطئه بین‌المللی دستگیر شد. زنان، جوانان و پیران خلق کورد یکصدا فریاد زدند که نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید، و با این شعار سپری از آتش را به دور رهبر آپو ایجاد کردند. صدها کورد جان خود را فدا کردند. به منظور خاتمه دادن به انزوای رهبر خلق کورد و درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ هزاران فدایی در خط رهبر آپو به مقاومتی بی‌نظیر دست زدند. زنان به منظور ادای دین خود به رهبر آپو تجدید حیات آنان را رقم زده بود، برای تحقق حیاتی آزاد، با روحی فدایی به مشارکت پیوسته‌اند.

تلاش برای خاتمه حصر و درهم شکستن فاشیسم را گسترش می‌بخشیم

در سالروز تولد رهبر آپو ما انزوای مطلق را متوقف خواهیم کرد. با مقاومتمان و با راهکارهای مختلف مبارزه را گسترش خواهیم بخشید. زمانی که رهبر آپو موضوع باشد، مطالبه و عزم نستوه زنان و خلق کورد برای مبارزه گسترش خواهد یافت. باید خلق کورد همچنان سرشار از حس شهامت باشد، اندیشه‌ورزی خود را بیش از پیش گسترش داده و خود را برای خیزشهای بزرگ آزادیخواهانه مهیا نماید. امکان ندارد سالروز تولد رهبر اپو در ۴ آوریل فراموش شود. سالروز این تولد در شرایط دشوار به نیرو و اراده مبارزه تبدیل شده و مبارزه برای آزادی بشریت، خلق‌های خاورمیانه و خلق کورد را تحکیم و تقویت می‌کند.

از خلقمان و نیروهای دمکراسی‌طلب می‌خواهیم که در ۴ آوریل مبارزه خود را به منظور درهم شکستن حصر و فاشیسم تقویت کرده و در خانه‌ها، کوچه و محلات خود به کاشت درخت دست زده و بدین شیوه مسئولیت خود را در مقابل رهبر آپو نشان دهند. رهبر آپو دلیل بودن ماست. زمان آن فرا رسیده است که مبارزه را برای حیات آزاد و کنفدرالیسم دمکراتیک رهبر آپو گسترش بخشیم."