کنفدرالیسم جوامع کوردستان: مبارزه برای آزادی رهبر آپو را نیرومند کنیم!

ریاست مشترک شورای مدیریتی ک.ج.ک در بیانیه‌ای اعلام کرد، شرایط تداوم حصر تضعیف شده‌اند. مبارزه بر علیه حصر و مبارزه دمکراسی‌ و آزادی کوردها از هم منفک نیستند.

ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان در رابته با حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد بیانیه‌ای منتشر کرد. در بیانیه آمده است که مبارزه برای درهم شکستن حصر و مبارزه آزادیخواهی خلق کورد در سال ٢٠١٩ حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ را تضعیف کرده و توان تداوم حصر را سست نموده است. همچنانکه در سال ٢٠١٩ مبارزه علیه حصر با مبارزه دمکراسی به انجام رسید به همین منوال مبارزات سال ٢٠٢٠ به فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ پایان خواهند داد.

متن بیانیه ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت ٢١مین سال توطئه به این شرح است:

مقاومت اهداف حصر را با شکست مواجه کرد

"٢١ سال از توطئه بین‌المللی برعلیه رهبر آپو گذشت. این توطئه به منظور قتلعام کوردها و جلوگیری از پروژه برادری خلق‌ها و دمکراتیزه کردن خاورمیانه انجام گرفت. رهبر آپو روز ١۵ فوریه را «روز قتلعام کوردها» نامگذاری کرده است. اینگونه یادآور می‌شود که مبارزه علیه این توطئه تا چه حدی واجد اهمیت می‌باشد. به این مناسبت یاد شهیدانمان را که با شعار «نمی‌توانند روزمان را تاریک کنند» که پیرامون رهبر آپو حلقه‌ای از آتش را برافروخته و از ایشان به صیانت برخاستند گرامی می‌داریم. آنان با شهادت خویش روحیه‌ی فدایی مقاومت را علیه توطئه‌ای که قتلعام کوردها بود شکل دادند. این روحیه فدایی بود که گریلا، جوانان، زنان و تمامی خلق کورد را به مقاومتی ٢١ ساله علیه توطئه‌گران رهنمون کرد. مقاومت تمامی اهداف توطئه‌گران را پوچ کرد. از این پس نیز مقاومت علیه توطئه‌گران ادامه خواهد داشت و قطعا توطئه‌گران محکوم به شکست می‌باشند.

توطئه نمی‌تواند مانع پیشرفت‌ شود

رهبر آپو در این ٢١ سال تنها رهبر خلق کورد نبود، بلکه مرزها را درنوردیده و رهبری تمامی خلق‌های خاورمیانه و بشریت را بر عهده گرفت. رهبر آپو با ایدئولوژی و فلسفه‌ی خویش، با دستورالعمل‌هایشان از بزرگترین نمایندگان و مدافعان ارزشهای اجتماعی است. در قلب تمامی آحاد جامعه جای گرفته است. در ٢١ سال گذشته رهبری ما مجد یافت و جنبش آزادی نیز گسترش یافت. زنان و مردان و جوانان و سالمندان کورد با ایستار خویش به پیشاهنگ دمکراسی و [محافظت از] ارزشهای انسانی مبدل گشته‌ و به خلقی که دارای روحیه‌ای آزاد است بدل شده است. رهبر آپو در اولین مجموعه از دفاعیات خویش که در زندان امرالی برای دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال کرده تشخیص داده بود که «توطئه تاریخی نخواهد توانست مانع پیشرفت شود، برعکس راه پیشرفت را هموار می‌کند.» به درازای ٢١ سال گذشته این حقیقت ده‌ها بار به اثبات رسید.

خلق به آلترناتیف زندگی نوین دست یافت

رهبر آپو با تحلیل‌هایی که در زندان امرالی به انجام رساند توطئه‌گران را با شکستی تاریخی مواجه کرد. رهبر آپو در تحلیل‌های خویش آلترناتیف سیستم استعمارگر دولت حاکمیت ۵ هزار ساله که دولت – ملت نماینده اخیر آن می‌باشد را آشکار کرد. اینچنین مدرنیته سرمایه‌داری را به سوی گور سوق داد. سیستم استعمارگر دولت اقتدارگرا نمی‌تواند از مرگ نجات یابد. زیرا از سوی خلق‌ها، زحمت‌کشان، زنان، جوانان، هواداران محیط زیست و به شیوه‌ای متحد مدرنیته دمکراتیک در میان تمامی طیف‌های جامعه در شخص رهبر آپو به منصه‌ی ظهور رسیده است. بر این مبنا مدرنیته دمکراتیک که متکی بر جامعه سازماندهی شده است محقق می‌گردد. خلق دارای گزینه زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدون دولت و بدون استعمارگری است. پیشکش نمودن این گزینه به خلق‌ها به معنی انتقام تاریخی رهبر آپو از توطئه و توطئه‌گران است. خلق‌‌[ها] با پارادایم طرح شده از سوی رهبر آپو و پافشاری بر خط مشی سوسیالیسم دمکراتیک که متکی بر کنفدرالیسم دمکراتیک و مبارزه دمکراسی‌‌خواهی است بدون آنکه با بن‌بست و بحران روبرو شود به پیروزی دست می‌یابند. زنان و جوانان در کنار زحمت‌کشان مبارزه را به پیش می‌برند و به سیستم دولت‌پرست استعمارگر پایان خواهند داد.

به رهبر ایدئولوژیک زنان مبدل شد

همان طور که در سرتاسر جهان و به شیوه‌ای تاریخی توطئه‌کنندگان از بین رفتند در کوردستان و خاورمیانه نیز در حال نابودی هستند. با خنثی نمودن اهداف توطئه‌کنندگان در کوردستان و خاورمیانه خط رهبر آپو کارا شده است. کاری کرده که خلق‌های خاورمیانه رهبر آپو را مانند رهبر خود ببینند. رهبر آپو با ایدئولوژی آزادی زنان نه تنها در کوردستان بلکه برای همه‌ی زنان خاورمیانه و جهان به رهبر ایدئولوژی زنان بدل شده است. در سال ۲۰۱۹ در همه‌ی جهان که مبارزات آزادی زنان افزایش یافت، دلالت بر آن دارد.

حمله‌ی توطئه‌گران در ٩ اکتبر به روژاوا

تلاش برای تصاحب و اشغالگری روژاوای کوردستان در ۹ اکتبر نشان می‌دهد که آنها از خط آزادی رهبر آپو هراس دارند، علیه آنهایی که از این خط دفاع می‌کنند به توطئه‌هایشان ادامه می‌دهند. هیچ معنی قانونی عادلانه و وجدانی و معیار انسانی در آن نیست که آمریکا تصمیم به دستگیری رهبران پ.ک.ک گرفت که بر خط رهبر آپو مبارزه می‌کنند. حمله ۹ اکتبر ۲۰۱۹ به روژاوا در همان روزی بود که توطئه علیه رهبرمان آغاز شد و این هم نشان دهنده‌ی آن است که حمله‌ی دولت ترکیه به روژاوای کوردستان علیه خط ایدئولوژی-سیاسی رهبر آپو است.

مبارزه علیه حصر از مبارزه آزادیخواهی کوردها جداگانه نیست

حصر شدید ٢١ ساله علیه رهبر آپو گویای هراس توطئه‌گران از خطمشی سیاسی رهبر آپوست. آنانی که دشمن آزادی بوده و خواهان قتلعام کوردها هستند حصر را تشدید می‌کنند. از اینرو مبارزه آزادیخواهی خلق کورد برای دمکراسی و مبارزه علیه حصر در هم عجین شده‌اند. باید مبارزه علیه توطئه‌گران را با این نگرش ادامه داد. بهترین پاسخ در ٢٢مین سال توطئه به توطئه‌گران تقویت مبارزه آزادی و دمکراسی می‌باشد که پایان دادن به حصر را هدف خود قرار داده است. همچنانکه پروسه‌ی دمکراسی از مسئله کوردها منفک نیست مبارزه علیه حصر نیز از مبارزه آزادیخواهی خلق کورد و دمکراسی جداگانه نمی‌باشد.

مبارزه علیه حصر و مبارزه دمکراسی را به موازات هم گسترش می‌دهیم

تقویت و گسترش مبازه علیه حصر در سال ٢٠١٩، مبارزه آزادی و دمکراسی را به سطح خوبی رهنمون کرد. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ تضعیف شده و شرایط برای تداوم حصر سست گردیده‌اند. همچنانکه در سال ٢٠١٩ مبارزه علیه حصر و مبارزه دمکراسی به پیش برده شد، تداوم همان مبارزه در سال ٢٠٢٠ به فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ پایان می‌دهد. آنان که ترکیه و خاورمیانه را به جنگ گرفتار کردند دیگر شانسی برای ادامه ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ فاشیست ندارد تا اینگونه به مبارزه آزادیخواهی خلق‌ها حمله کرد و نیروهای دمکراسی‌خواه را مورد یورش قرار دهند. همچون تمامی دیکتاتورها با تشدید ظلم به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند. بر این مبنا علیه فاشیسم در حال فروپاشی آ.ک.پ/م.ه.پ که خواهان تداوم حیات خود با تکیه بر جنگ و زورگویی است، تمامی خلق‌ها و نیروهای دمکراسی‌خواه را فرامی‌خوانیم تا برای آزادی رهبر آپو و کوردستان، همچنین برای دمکراتیزه نمودن ترکیه و خاورمیانه سطح مبارزه را ارتقا بخشند."