ک.ج.ک: ایستادگی در مقابل حملات فاشیست‌ها وظیفه‌ی خلق‌هاست

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد، مقاومت و موضع‌گیری در مقابل حملاتی که رژیم فاشیست ترکیه بر ه.د.پ روا داشته است وظیفه‌ی نیروهای دمکراتیک و خلق‌هاست.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) با صدور بیانیه‌ای خاطرنشان کرده است، 'حکومت فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ با حملاتش به ه.د.پ تلاش می‌کند خود را سرپا نگه دارد.'

بیانیه‌ی ک.ج.ک به شرح زیر می‌باشد:

"حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ برای تصفیه‌ی مبارزات آزادی خلق کورد در وجود ه.د.پ علیه سیاست دمکراتیک کورد و ترکیه حمله‌ی تازه‌ی پاکسازی سیاسی را آغاز کرد. حمایت خلق کورد در ۶-۷-۸ اکتبر ۲۰۱۴ از مقاومت کوبانی علیه داعش را بهانه قرار داده است. در تجمعات پشتیبانی مقاومت کوبانی، اعضای ه.د.پ کشته شدند، اما علی رغم این تلاش می‌کنند تا اعضای ه.د.پ را محاکمه کنند. می‌خواهند نیروهای ضد فاشیسم را از بین ببرند و انتقام داعش را بگیرند. مشخص شده است که حکومت آ.ک.پ و اردوغان پشتیبانان داعش هستند.

نقشه‌ی تسلیم کردن

اردوغان و حکومت آ.ک.پ در تابستان ۲۰۱۴ نقشه‌ی تسلیم کردن را طراحی کردند. داعش نیز حملاتش علیه کورد، باشور و روژاوای کوردستان را افزایش داد. اکنون نیز به وضوح دیده می‌شود، که طیب اردوغان و آ.ک.پ به شیوه‌ای هماهنگ با حملات داعش، نقشه‌ی تسلیم کردن را آغاز نموده‌اند. نقشه‌ی تسلیم‌سازی در جلسه‌ی شورای امنیت ملی در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ تصویب شد و قدم به قدم پراکتیزه شد. تخریب و ویران کردن شهرهای کوردنشین در چهارچوب نقشه‌ی تسلیم‌سازی بود. حملات به ه.د.پ و فشار فاشیستها بر خلق کورد در چهارچوب این نقشه انجام شد. قتل‌عام آمد در ۵ ژوئن ژوئیه، قتل‌عام سوروج در ۲۰ ژوئیه و قتل‌عام گارای آنکارا در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ توسط اعضای میت داخل داعش انجام شدند.

ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ با تبهکارانشان به خلق‌ها حمله کردند

حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ فقط یک برنامه دارند و آن هم دشمنی با خلق کورد است. به همین دلیل ضروری است که نیروهای دمکراتیک و نیروهای سیاسی کورد، ارتباطاتشان را افزایش دهند. اگر نمی‌خواهند نوبت آنها هم فرا رسد، باید همه‌ی افراد ضد فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ به حکومت فاشیستی پایان دهند. این حکومت ضعیف‌ترین حکومت تاریخ ترکیه است. یکی از دلایلی که هنوز سرپا مانده است فقط این است که نیروهای ضد فاشیسم نمی‌توانند متحد شوند.

با حملاتشان هنوز سرپا مانده‌اند

پس از حملات پاکسازی کننده علیه ه.د.پ، برای آنکه ضعف خود را پنهان کنند، باز هم حمله می‌کنند. بهترین مثال برای این حرف، حمله به مادران شنبه است. حملات به ه.د.پ نتیجه‌ی ضعف آنها است. اما هر چقدر بیشتر فشار آورند نه ه.د.پ، نه خلق کورد و نه نیروهای دمکراتیک تسلیم نخواهند شد. زنان و جوانان در مقابل این حملات سر خم نمی‌کنند. علی‌رغم این حملات، اما حکومت فاشیستی باز هم ضعیف است. به همین دلیل تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت حکومتشان را حفظ کنند. اما با ایجاد ترس، نمی‌توانند ترس و هراس خود را از بین برند. فشار فاشیستها در داخل کشور و سیاستها جنگ‌طلبانه این حکومت را محدود کرده است و تا مرز فروپاشی پیش برده است.

فاشیسم با مبارزات خلق‌ها از هم می‌پاشد

نباید هیچ کس از این حکومت مطالبه‌ای داشته و به آنها اعتماد کند. علیه فاشیسم باید فقط مقاومت کرد. این برای همپیمانی ضد فاشیسم بسیار مهم است. فاشیسم با مقاومت شکست می‌خورد. زمانی که فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ شکست خورد، راه برای دمکراسی باز می‌شود. آنهایی که می‌گویند اگر اردوغان و باخچلی بروند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، این فکر اشتباه است. زمانی که این حکومت از هم بپاشد، سیاستهایشان هم شکست خواهد خورد. ازبین رفتن آ.ک.پ و م.ه.پ به گامی انقلابی و دمکراسی خواهانه تبدیل می‌شود. این حکومت فاشیستی ضعیف است. چون این حکومت هم در داخل و هم در خارج ضعیف است، کارزار «شکست فاشیسم و ایجاد دمکراسی و عدالت» آغاز شده است، این گام نه تنها برای خلق کورد بلکه برای خلق‌های ترکیه و خاورمیانه گامی در راستای دمکراسی و آزادی خواهد بود. ابتدا زنان و جوانان، خلق کورد، نیروهای دمکراتیک و خلق‌های ترکیه باید باهم علیه فاشیسم مبارزه کنند. فاشیسم با مبارزات خلق شکست می‌خورد. با آمدن زنان و جوانان و خلقمان به خیابانها و کوچه‌ها از هم می‌پاشد. لازم نیست که میلیونها تن در یک مرکز تنهایی جمع شوند. هر کس اگر در محله‌ی خود، در کوچه‌ی خود علیه فاشیسم به پا خیزد، این حکومت در مدت کوتاهی از هم می‌پاشد. فاشیسم تلاش می‌کند خلق کورد و نیروهای دمکراتیک را از بین ببرد. اینگونه می‌خواهد به حکومت خود ادامه دهد. به همین دلیل نباید در مقابل حملاتشان به عقب گام برداشت، برعکس باید خشم مردم افزایش یابد و مبارزات گسترش پیدا کنند.

ایستادگی در مقابل حملات علیه ه.د.پ وظیفه‌ی هر انسان آزادیخواه و خلق‌ها است

باید زنان کورد با روحی آزاد، نقش پیشاهنگی خود را ایفا کنند تا خلق کورد و خلق‌های ترکیه را با خود همراه کنند. باید جوانان کورد برای فروپاشی فاشیسم همه‌ی محلات و خیابانها و میدانها را به میدان مبارزه تبدیل کنند. در باکور کوردستان و ترکیه با فکر و اندیشه‌ی قیام و خیزش، ده‌ها سال در مبارزات شرکت کنند.

حملات به ه.د.پ فقط حمله به خلق کورد نیست، این حملات علیه اقلیتهای دینی و نیروهای دمکراتیکی است که زیر چتر ه.د.پ جمع شده‌اند. به همین دلیل ایستادن در مقابل حملات علیه ه.د.پ وظیفه‌ی همه‌ی خلق‌ها و نیروهای دمکراتیک است. بر این اساس علیه این حکومت که از راه ادامه‌ی پاکسازی سیاسی، نیروهای دمکراتیک را زندانی می‌کند، از خلق‌های ترکیه می‌خواهیم که با شعار «زمان آزادی است» مبارزاتشان را شعله‌ور کنند.

همچنین از زنان و جوانان و خلق کورد و نیروهای دمکراتیک می‌خواهیم که با فاشیسم مقابله کنند و حکومت فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ که بر مبنای تحمیل جو خفقان بر جامعه بنا نهاده شده است را از بین ببرند. زمان، زمانِ فروپاشی فاشیسم است، زمان ایجاد دمکراسی و برابری است."