ک.ج.ک: خشم خلق همه نوع توطئه‌ای را خنثی می‌کند

ک.ج.ک اعلام کرد، به دلیل وحشت از نیروی تغییر و مبارزات رهبر آپو و جنبش آزادی، توطئه‌هایی گوناگون انجام دادند به گونه‌ای که نمونه‌ی آنها در تاریخ وجود ندارد

   ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در مورد سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی ۹ اکتبر ۱۹۹٨ بیانیه‌ای منتشر کرد و اشاره نمود، "استعمارگران سفاکی که در در پی مبارزه جنبش آزادیخواهایمان در سال ١٩٩٨ تا لبه‌ی نابودی پیش رفته بودند، با سپردن خویش به ارتجاع منطقه‌ای و بین‌المللی علیه جنبشمان دست به توطئه زد. در وجود آ.ک.پ- م.ه.پ اشغالگری و استعمار اکنون نیز به لبه‌ی فروپاشی رسیده است.

   بیانیه‌ی روئسای مشترک شورای رهبری ک.ج.ک به شرح زیر می‌باشد:

   "ما ۲۲مین سال توطئه‌ی ۹ اکتبر ۱۹۹٨ را آغاز میکنیم. یاد همه‌ی شهدا که در مبارزات علیه توطئه شهید شدند را گرامی میداریم. وابستگی شهدایمان به رهبر آپو هر لحظه نیروی پیروزی مبارزات آزادیبخش ماست. خشم خلقمان در هر زمانی انواع توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

​​​​​​​   به دلیل آنکه رهبر آپو خلق کورد را به سیستمی دمکراتیک و با اراده تبدیل کرد که وابسته به برادی خلق‌هاست، این توطئه‌ی بین‌المللی را علیهش اجرا کردند. رهبر آپو تاکنون نیز حقیقت کورد آزاد را می‌سازد و برای برساخت سیستمی مبتنی بر برادری خلق‌های خاورمیانه تلاش میکند. به همین دلیل در امرالی محصور شده است. اما توطئه‌ی بین‌المللی نتوانست مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد و مبارزات دمکراسی خواهانه‌ی خلق‌های خاورمیانه را متوقف کند. همانطور که رهبر آپو گفت: این توطئه‌ی تاریخی کاری کرد که پیشرفتها زودتر حاصل شوند.

​​​​​​​   به دلیل وحشت از نیروی تغییر و انقلاب رهبر آپو و جنبش آزادی، انواع توطئه‌های گوناگون را طراحی کردند که در تاریخ دیده نشده است. اما زمانی که افکار و عقاید و فعالیتهای انقلابی بر اساس نیاز زمانه ظاهر شد، آن زمان نه ارتش و نه دولت و نه فشارها نتوانستند مبارزات را متوقف کنند. به همین دلیل رهبر آپو اعلام کرد، این توطئه‌ی تاریخی که انجام شد، حقیقت و نیروی انقلابی را نشان داد. از آن زمان در کوردستان و خاورمیانه پیشرفتهای مهمی حاصل شده است. تفکر آزادی، اراده و نتایجش که اکنون در کوردستان حاصل شده است، از ۲۱ سال پیش بسیار بیشتر هستند. خلقهای خاورمیانه نیز دست به مبارزات اجتماعی زده‌اند که بخشی از تاریخشان است. نیروی اجتماعی و تاریخی خاورمیانه دست به مبارزه زده  است. زمانی که انقلاب به رهبریش دست یافت هیچ نیروی منطقه‌ای و بینالمللی قادر به کنترل آن نیست.

​​​​​​​   علیه پ.ک.ک و جنبش آزادی خلق کورد توطئه‌های تازه‌ای اجرا میکنند

​​​​​​​   علاوه بر توطئه‌ی ۱۵ فوریه‌ی ۱۹٩۹ که با اسارت رهبر آپو پایان یافت، چون هیچ نتیجه‌ای بدست نیاوردند، اکنون علیه پ.ک.ک و جنبش آزادی خلق کورد توطئه‌های تازه‌ای طراحی می‌کنند. نیروهایی که مسائل منطقه را حل نمیکنند و بالعکس مسائل و مشکلات را بیشتر و عمیق‌تر می‌کنند، میخواهند در وجود جنبش آزادی، خواست و آرزوی آزادی خلق‌ها را از بین ببرند. تعیین جایزه برای کسانی که ۳ رهبر پ.ک.ک را دستگیر میکنند و افزایش حملات علیه جنبش آزادی از هر طرف، نشان دهنده‌ی آن است که نیروهای مختلف با هم علیه جنبش آزادی کوردستان دست به توطئه زده‌اند.

​​​​​​​   اشغالگریی که در سال ۱۹۹٨ هر بار در مقابل جنبشمان شکست خورد، خود را به کهنه‌پرستی منطقه ای و بین‌المللی سپرد و علیه جنبشمان دست به توطئه زده و در وجود آ.ک.پ-م.ه.پ اشغالگر قاتل به لبه‌ی نابودی رسیده است. به همین دلیل از راه تحمیل خود و پایمال کردن میخواهد جنبش آزادیخواهیمان را نابود کند. زمانی که نتیجه‌ای بدست نمی‌آورند، بیشتر دست به تلاش میزنند و می‌خواهند نیروهای دیگر را در قتل‌عام خود شریک کنند. برای آنکه مانع از فروپاشی خود شوند، با هر شیوه‌ای خود را وسیله‌ی توطئه قرار میدهند.

​​​​​​​   وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ترکیه شبیه سال ۱۹۹٨ است. از هر جنبه متزلزل است. با هدف نابودی جنبش آزادی همه‌ی مراکز و ارزشهای اجتماعی و نیروی دولت کنار نهاده شده است. به همین دلیل میگویند؛"این یگانه ارزش ایدئولوژی، سیاسی و اجتماعیست و نشانه‌ی ضعف است. دیگر همه‌ی دستگاهها و قانون و ارزشها کنار نهاده شده‌اند. ضعف و شرایط خود را که در حال فروپاشی هستند، اینگونه نشان میدهند.

​​​​​​​   دولت فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ همه‌ی فرصتها را برای نابودی جنبش آزادی به کار میگیرد. دشمنی علیه کورد و حملات علیه هر چیزی که به نام کورد است که در زمان توطئه نیز انجام شد، اکنون نیز ادامه دارند. اما با روح مقاومت، شما نمیتوانید خورشید ما را خاموش و تاریک کنید. این مقاومت که با پرداخت بهای سنگین انجام میشود، توطئه‌ی شما را خنثی میکند. مقاومت که با اراده‌ای نیرومند انجام میشود، به حصر امرالی پایان میدهد و بر اساس آزادی خلق کورد ترکیه و خاورمیانه را دمکراتیزه میکند. در این چهارچوب، در خاورمیانه عصری از تمدن دمکراتیک ایجاد میشود."