ک.ن.ک: مقاومت هفتانین، پایداری خلق کوردستان است

ک.ن.ک با درود به مقاومت هفتانین از جنبش‌ها، نیروها، احزاب و سازمان‌های کورد خواست در مقابل حملات اشغالگرانه دولت ترک بپا خیزند و از مقاومت هفتانین حمایت کنند.

شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) در مورد حملات دولت اشغالگر ترک و مقاومت هفتانین بیانیه‌ای منتشر کرد.

"کوردها تاکنون با مقاومت توانسته‌اند به موجودیت خود ادامه دهند"

کنگره ملی کوردستان با یادآوری ستم صدها ساله رژیم‌های اشغالگر بر ملت کورد و خلق‌های کوردستان می‌افزاید:"نیروهای فرادست ده‌ها بار برای نابودی و تصفیه کوردها تلاش کردند و اینچنین موجودیت کوردها همیشه با تهدید مواجه گشته است. زبان، فرهنگ و هویت خلق کوردستان همیشه مورد انکار واقع شده و کوردها تنها با مقاومت و دفاع از خویش توانسته‌اند به موجودیت خود ادامه دهند."

شوری اجرایی کنگره ملی کوردستان سپس به ریشه‌‌های عمیق سنت مقاومت و ایستادگی خلق کوردستان اشاره کرده و می‌افزاید:"اگر بگوییم تنها کوه‌ها از ما کوردها محافظت کرده‌اند کافی نخواهد بود. آنچه کوردها و موجودیت کوردها را محافظت کرده است روحیه ایستادگی است. کوردها با روحیه مقاومت در کوهستان‌ها، دشت‌ها و آبادانی‌ها به مقاومت علیه سیستم‌های انکارگر پرداخته‌اند. کوردها در روژاوای کوردستان، در گرمیان باشور، در روژهلات و باکور کوردستان، در مصر، در اردن، یمن و هر نقطه‌ای از جهان در برابر تهدیدهای نابودسازی و آسیمیله‌سازی مقاومت کرده‌اند و از موجودیت و هویت خویش دفاع کرده‌اند. مقاومت آن چیزی است که کوردها را به امروز رسانده و بر تعداد دوستان کورد در جهان افزوده است."

"مقاومت در هفتانین بی‌همتاست"

ک.ن.ک به روحیه مقاومت در برابر حملات دولت اشغالگر ترک در هفتانین و قندیل اشاره کرده و می‌افزاید:"دولت ترکیه از نخستین روز تأسیس تا به امروز چندین بار با تمامی توان و تکنولوژی نظامی، با تمامی کانال‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود، همچنین با همکاری همه مزدوران و خودفروشان حملات بی‌وقفه‌ای را بر خلق کوردستان و جنبش آزادیخواهی صورت داده است، اما روحیه مقاومت با مبارزه، دشواری و صرف هزینه‌‌ای سنگین جنگ نابودی کوردها را با شکست مواجه کرده و خلق کورد را همچنان سرپا نگه داشته است. مقاومت و دفاع در هفتانین و مناطق دیگر کوردستان، مقاومت بی‌بدیل انقلابگران و مبارزان کوردستان است. این نیروی استوار حملات دشمن را در مناطق فراوانی با شکست مواجه کرده و علیه تکنولوژی ارتش ترکیه جنگ شرف را به پیش می‌برند. این جنگ و مقاومت هر روز نیروهای دشمن را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند."

"با تمام اراده و عزم خویش از مقاومت هفتانین صیانت کنیم"

بیانیه می‌افزاید:"ما همچون کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک)، با تمامی توان و اراده خویش از مقاومت هفتانین و سنگرهای دفاع صیانت به عمل می‌آوریم. ما فعالیت و مبارزه در این راه را وظیفه ملی و میهنی می‌دانیم و به تمامی مقاومتگران درودهای گرم خود را تقدیم می‌کنیم. در مقابل ساحت پاک شهیدان راه آزادی سر تعظیم خم می‌کنیم."

فراخوان برای تقویت مقاومت هفتانین

در پایان بیانیه آمده است:"ما از تمامی کوردستانیان می‌خواهیم که از مقاومت بی‌همتای هفتانین حمایت کنند. ما درخواست می‌کنیم هر فرد با توجه به توان و تلاش خود به صدای مقاومت هفتانین بدل شده و علیه همکاران دولت اشغالگر ترک موضعگیری کند. آزادی و سربلندی کوردستان تنها در دستان کوردهاست. ما اذعان داریم که خلقمان هیچ‌گاه مقاومتگران راه آزادی خود را تنها نخواهد گذاشت.

ما همچون ک.ن.ک از تمامی جنبش‌ها، نیروها، احزاب و سازمان‌های کورد می‌خواهیم در برابر حملات و اشغالگری رژیم ترک موضعگیری کنند. باید پذیرفت که این حملات علیه دستاوردها و رنج‌های تمامی خلق کورد است. پیروزی و سربلندی ثمره مقاومت مشترک کوردها می‌باشد."