گوران؛ گریلایی که به آغوش خاک برگشت

قهرمان اکنون در آغوش کوهستان خوابیده است. نام وی «گوران» است، گوران قهرمانانه جنگید. گوران در پایان گفته بود؛" جستجوی عشق، آزادی و کوردیت من را به صفوف پ.ک.ک رساند."

وقتی شنیدم که به کاروان شهیدان پیوسته است به یاد اولین گفتگویمان افتادم، نمی‌دانم چرا این طور است، اما وقتی خبر شهادت یکی از رفقا را می‌شنوی ناخوداگاه به اولین گفتگو با وی برمی‌گردی."

* این رفیقمان گویا خیلی کوه خانتور را دوست دارد.

* والله خانتور بیشتر ما را دوست دارد.

* وقتی نام تو را شنیدم گفتم اهل باشور (جنوب) کوردستانی، اسمتان «گوران» است؟

* ما باید نام مناطقی که بی‌صاحب مانده‌اند را بر خود بگذاریم. خاک باشور بیش از هر بخش دیگر کوردستان متحمل درد شده است، من هرگز به داخل خاک باشور نرفته‌ام. اما اینجا گریلا هستم و اسم گوران را برای خود برگزیده‌ام. این اولین بار است که به خواست خود اسمی را انتخاب کردم و خواستم با این اسم زندگی کنم."

قهرمان اکنون در دامان کوه خوابیده است. نام وی گوران است، گوران همان کسی بود که قهرمانانه جنگید.

وقتی این تصاویر به دست من رسیدند و من نقش وی در جنگ و خبر شهادت وی را شنیدم، سخنانش را به یاد آوردم. الان من باید با چه زبانی از گوران سخن بگویم. کدام جملات می‌توانند قهرمانی وی را بازگویند.

"در میان صفوف پ.ک.ک معنی عشق ورزیدن را یاد گرفتم"

آخرین باری که گوران را دیدم به من گفته بود:"جستجوی عشق، آزادی و کوردیت من را به صفوف پ.ک.ک رساند. دلیل اصلی هم رفاقت است. عشق و معنی زندگی در گریلابودن است. هر چند اندک اما به اندازه کافی آگاهی ملی داشتم، به حدی که مادرم به من آموخته بود. تعهد به خاک برای ما یک معیار است. آزادی هم چیزی است که نمی‌توان بر آن چشم‌ پوشید. در میان صفوف پ.ک.ک آنچه که همیشه انسان را به تکاپو می‌اندازد معنی آزادیست. بردگی برای ما یک گزینه نیست، اما آزادی یک نیاز است، یک ضرورت است. اینگونه بود که به صفوف پ.ک.ک پیوستم."

"گریلابودن التزام به مبارزه یک خلق است"

گریلا بودن زندگی تازه بخشیدن به کوهستان‌های کوردستان است. گریلا بودن تغییر سرنوشت خلق است. گریلابودن التزام به مبارزه رهایی‌بخش یک خلق است. جنگ در این راه است.

گریلابودن یعنی انفجار در قلب فاشیسم، در جایی که ظلم و ستم بیداد می‌کند. گریلابودن «گوران»بودن است. گریلابودن ایمان به تحول است، این تاریخ را باید تغییر داد. به این درد باید پایان داد. باید آزادی را برای این خلق به ارمغان آورد."