ی.ب.ش با مقاومتی عظیم حملات داعش را درهم شکست

شب گذشته تبهکاران داعش به اهالی روستای حلوش واقع در مدیبان حمله کردند. نیروهای ی.ب.ش حملات داعش را پاسخ داده و حملات را درهم شکستند.

  در ساعت ۰۰:۰۰ شب گذشته نیروهای ی.ب.ش در حومه روستای حلوش واقع در مدیبان در شنگال متوجه تحرکات داعش شده و اقدام به کمین گذاری کردند.

  سپس در میان مبارزان ی.ب.ش و تبهکاران داعش درگیری رویداد. این درگیری تا ساعت ۴ ادامه داشته و پس از اینکه نیروهای ی.ب.ش ضربات سختی را بر تبهکاران وارد ساختند، تبهکاران داعش مجبور به عقب نشینی شدند.

  سپس در ساعت ۵:۴۵ تبهکاران داعش بوسیلەی ۴ خودرو بمبگذاری شده حمله کردند. این درگیری تا ساعت ۷ صبح ادامه داشته و در نتیجەی پاسخ مبارزان یک خودرو بمب گذاری شده منهدم شد.

  پس از این درگیری نیروهای ی.ب.ش و نیروهای وابسته به ارتش عراق در منطقه عملیاتی نظامی آغاز کردند. این عملیات تاکنون پایان نیافته است.

  دربارەی تعداد تلفات داعش در این درگیری اطلاعاتی به دست نیامده است.

  در نتیجەی این درگیری‌ها هیچ آسیبی به نیروهای ی.ب.ش وارد نشد.