۱۲مین روز مقاومت آمد علیه کودتای اردوغان

زنان در آمد با راهپیمایی اعتراضی از تحصن علیه گماشتن قیم‌ها حمایت کردند

   کنش‌های علیه گماشتگان رژیم ترک در سه شهرداری کلانشهرهای آمد، مردین و وان ادامه دارد. اهالی آمد در ۱۲مین روز مقاومت خویش در خیابان لیسه گرد هم آمده و بست نشستند. کنش با شعار " آمد از آن ماست، شهرداری از آن ماست" آغاز شد. نیروهای پلیس اطراف محل گردهمایی را به محاصره درآوردند.

   به همراه بسیاری از شهروندان آمد، پارلمانتارهای ج.ه.پ و امام تاشچر، موسی فارس‌اغلولاری، صالحه آیدنیز، رمضیه تورسون، گارو پایلان، اردال آیدمیر، درسیم داغ، فلکناس اوجا پارلمانتارهای ه.د.پ، محمد دمیر و سونگول کورکماز روسای مشترک شهرداری‌ الیه، اعضاب جنبش زنان آزاد ت.ژ.آ، کنگره‌ی اسلام دمکراتیک و محمد کاماچ ریاست کل حزب انسان و آزادی مشارکت نمودند.

​​​​​​​   اعضای ابتکار عمل زنان دجله آمد در مقابل دبیرستان زیا گوکلاپ گرد هم آمده و علی‌رغم ممانعت نیروهای پلیس تا محل کنش راهپیمایی کردند. زنان در طی این راهپیمایی پلانکاردی با عنوان "ریاست مشترک خط بنفش ماست" را بلند کرده و شعار "سکوت نخواهیم کرد، نمی‌ترسیم و اطاعت نمی‌کنیم" سر دادند.