۱۴مین روز تحصن مادران مخمور

مقاومت مادران آشتی مخمور علیه محاصره‌ی کمپ پناهجویان مخمور در ۱۴مین روز ادامه دارد.

  محاصره‌ی کمپ پناهجویان مخمور(شهید رستم جودی) پس ۵۹ روز ادامه دارد. تحصن مادران صلح مخمور علیه تحریم و محاصره‌ی این کمپ، در ۱۴مین روز ادامه دارد.

  مادران صلح مخمور در ایست بازرسی پ.د.ک در مابین این کمپ و هولیر بست نشسته‌اند. نیروهای آسایش پ.د.ک بارها به مادران حمله نموده و تحقیر کرده‌اند. همچنین از دیدار اهالی کمپ با مادران جلوگیری می‌کنند.

  تاکنون مسئولین اقلیم کردستان هیچ پاسخی به درخواست مادران نداشته‌اند. مادران آشتی مخمور اعلام کرده‌اند، تا زمان پایان محاصره و تحریم این کمپ به کنش خویش ادامه خواهند داد.