۱۷ سال و شش ماه حبس برای سه شهروند اهل کرماشان

دادگاه انقلاب شهر کرماشان ۳ شهروند کرماشانی با نام‌های صحبت امیدی، خلیل اسدی بوژانی و مهدی ابدالی را در مجموع به ١٧ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد.

جلسه‌ی دادگاهی این سه شهروند روز دوشنبه ۲۱ بهمن در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب کرماشان برگزار شد.

بر اساس این حکم خلیل اسدی از بابت اتهام "عضویت در گروه معاند" به ۳ سال حبس و از بابت اتهام "اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور" به ۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد.

همچنین از بابت اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" با این استدلال که جرم عضویت و فعالیت تبلیغی را نیز در خود دارد، در این جلسه دادگاه حکمی صادر نشده است.

اگر این احکام در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شود بر طبق ماده‌ی ۱۳۴ مجازات اسلامی حکم اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه قابل اجرا خواهد بود.

صحبت‌ امیدی، نیز از از بابت اتهام "عضویت در گروه معاند نظام" به ۵ سال حبس و از بابت اتهام "اجتماع و تبانی" به ۵ سال حبس محکوم شد.

 مهدی ابدالی، دیگر شهروند بازداشت شده نیز توسط این دادگاه به ۱ سال حبس محکوم شده است.

همچنین دادگاه در مورد اتهام"اجتماع و تبانی" مطروحه علیه محی الدین اصغری دیگر متهم این پرونده  قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر نمود.

این چهار شهروند در ماه‌های آبان و آذر سال جاری بازداشت شدند.