پیام شادباش سازمان‌ها و نهادهای ایزدی به مناسبت عید اِزی

شورای اجرایی جامعه ایزدیان مقیم اروپا، مجموعه مجالس روستاهای ایزدی‌نشین و کنگره جامعه دمکراتیک کوردستانیان ساکن اروپا عید اِزی را به باورمندان آیین ایزدی و عموم میهن‌دوستان کوردستان تبریک گفتند.

شورای اجرایی جامعه ایزدیان مقیم اروپا (KCÊE) در پیامی با گرامیداشت یا دو خاطره مام بشیر، مام زکی و فرمانده زردشت و تمامی جانباختگان ٧۴ فرمان، عید اِزی را به جامعه ایزدی، خلق کورد، خلق‌های خاورمیانه و جامعه انسانی شادباش گفته است.

KCÊE با اشاره به اینکه اعیاد پیام‌آور اتحاد، صلح، آزادی، ارامش، امیدواری و شادی می‌باشند و به میراث بشری مبدل شده‌اند افزوده است:"اما متأسفانه به دلیل سیاست‌ورزی، حملات متعدد، جنگ‌افروزی و اعمال نیروها و جریان‌های هژمونی‌خواه، اقتدارطلب، اشغالگر و قاتل امروز خلق‌ها و جوامع نمی‌توانند اعیاد خود را بر مبنای اهداف و معانی آنان گرامی بدارند."

پیام KCÊE به توافق میان پ.د.ک و بغداد علیه شنگال اشاره نموده و می‌افزاید:"ما به عنوان جامعه ایزدی در حالی عید اِزی را گرامی می‌داریم که خلقمان در معرض تهدید و حملات نابودگرانه بسر می‌برد.

جامعه ما با مقاومت خویش امورات آیینی را به انجام می‌رساند و از روزه‌ها و اعیاد خود استقبال نموده و آنان را گرامی می‌دارد. در نتیجه این مقاومت‌ها شرافتمندترین و ارزشمندترین افرادمان جان می‌سپارند. یکی از افرادی که بدون وقفه علیه توافقنامه نابودی جامعه ایزدی مقاومت کرده و پیشاهنگی را بر عهده گرفت مام بشیر بود. مام بشیر تا آخرین نفس خود شبانه روز علیه توافقنامه ٩ اکتبر مبارزه نموده، به سازماندهی مقاومت پرداخت و تلاش‌های دیپلماتیک را ادامه داد. اما متأسفانه در ١۴ دسامبر قلب مام بشیر نقشه‌ها، حملات و محاصره‌ای که جامعه ایزدی را هدف قرار داده بودند تاب نیاورد و در جریان مقاومت جانباخت. مام بشیر جان خود را فدای جامعه و باورهایش کرد تا اینچنین خلق ایزدی نیز بتوانند همچون جوامع و باورمندی‌های دیگر جهان از موجودیت خود دفاع کند، آزادانه زندگی کند و اعیاد خود را با توجه به معنی و اهداف مقدس آنان گرامی بدارد."

'صیانت از مقاومت شنگال ارزشمندترین گام برای گرامیداشت عید اِزی است'

ما همچون شورای اجرایی جامعه ایزدیان مقیم اروپا اعلام می‌کنیم که صیانت از مقاومت شنگال ارزشمندترین گام برای گرامیداشت عید اِزی است. بامعناترین کار برای گرامیداشت عید اِزی صیانت از مام بشیر، مام زکی، زردشت‌ها و آرمان‌های آنان است. باشکوه‌ترین کار در عید اِزی همانا صاحب‌مندی از جانباختگان و قربانیان ٧۴ فرمان است. بامعناترین کار در عید اِزی قطعیت موقعیت سیاسی شنگال، فعالیت برای پذیرش اراده، خودمدیریتی و خوددفاعی جامعه ما در شنگال است."

در پایان پیام KCÊE آمده است:"بر این مبنا ما عید اِزی را به تمامی جنانباختگان ازیدیخان و آزادیخواهان، به قربانیان ٧۴ فرمان، به تمامی جامعه ایزدی، به هیئت روحانی، خلق مقاومتگر شنگال، ملت کورد و تمامی بشریت شادباش می‌گوییم و به تمامی کسانی که علیه قتلعام و اشغالگری مقاومت می‌کنند درود می‌فرستیم.

مقاومتی که امروز انجام می‌دهیم اعیاد ما را به معنی و اهداف آن می‌رساند. در نتیجه مقاومت عیدها به روزهای وحدت، آشتی، آرامش، آزادی، برابری، امیدواری و شادی مبدل می‌شوند."

SMGÊ با امید به تحقق خودمدیریتی شنگال عید اِزی را تبریک گرفت

مجموعه مجالس روستاهای ایزدی‌نشین (SMGÊ) با صدور پیامی عید اِزی را شادباش گفته و یاد و خاطره مام بشیر را گرامی داشت.

SMGÊ در پیام شادباش خود اظهار امیدواری کرده است که از این پس ایزدی‌ها اعیاد خود را در ازیدیخان خودگردان گرامی بدارند اعلام کرده است:"عید اِزی یکی از کهن‌ترین اعیاد تاریخ است. به این مناسبت دارای ارزش‌های اساسی بشری می‌باشد. با اذعان به این امر جامعه ایزدیمان لازم است اعیاد و ارزش‌های زیبای خود را با سازماندهی و روحیه‌ی بیشتری گرامی بدارند.

این اعیاد ارزش‌های موجود جامعه ایزدیمان هستند. بر این اساس امیدواریم که جامعه ازیدیخان که دارای قدمتی هزاران ساله است عید اِزدی مقدس را در میهنی آزاد گرامی بدارد و خاورمیانه دمکراتیک محقق شود تا در آن ارزش‌های بشری ایزدیان مورد صیانت واقع شوند و از فرمان‌های تازه جلوگیری شود."

KCDK-E به مناسبت عید اِزی خواستار به رسمیت شناختن خودمدیریتی شنگال شد

ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک کوردستانیان ساکن اروپا (KCDK-E) به مناسبت عید اِزی پیامی منتشر کرد.

KCDK-E خاطرنشان کرده است که جامعه ایزدی پس از شکست داعش اقدام به ایجاد اداره خودمدیر کرده و به سازماندهی خویش پرداخت و به نیروهای خوددفاعی دست یافت، اما امروز علیه این موقعیت سیاسی حملاتی در جریان است.

KCDK-E از تمامی خلق کورد درخواست کرده است که از شنگال صیانت به عمل آوردند و افزوده است:"برای اینکه جامعه ایزدیمان یکبار دیگر با قتلعام روبرو نشود، ما باید تلاش کنیم ازیدیخان به جایگاه سیاسی دست یابد و به رسمیت شناخته شود."

کنگره جامعه دمکراتیک کوردستانیان ساکن اروپا در پایان پیام خود عید اِزی را به عموم جامعه ایزدی و کوردستانی‌ها شادباش گفته و برای کوردستانیان آرزوی آشتی و آزادی نموده است.