۴ آوریل مراسم هزار دف در روژهلات کوردستان برگزار می‌شود

امسال هم در چهارم آوریل به رسم هر سال مراسم هزار دف در روستای دگاگا از توابع ژاورود روژهلات کوردستان برگزار خواهد شد.

مراسم هزار دف در هورامان

مراسم هزار دف که یکی از رسومات کهن منطقه هورامان است و از دیرباز هر ساله مورد توجه بوده است، به ویژه در روستای دگاگا از توابع ژاورود روژهلات کوردستان با شکوه و نظم خاصی برگزار می‌شود. 
به همین مناسبت امسال هم روز ۱۶ فروردین برابر با ۴ آوریل، این مراسم برگزار خواهد شد. 


پیامی ویدئویی برای شرکت در این مراسم از طرف یکی از برگزارکننده‌گان مراسم در روستای دگاگا منتشر شد که در آن از مردم منطقه، خلق کورد، خلق‌های ایران و همه جهان برای شرکت در این مراسم باشکوه دعوت شده است.