ابتکار عمل مادران صلح مردین فراخوانی برای پ.د.ک منتشر کردند

ابتکار عمل مادران صلح مردین به دلیل تنش‌ها در جنوب کوردستان، خطاب به پ.د.ک فراخوانی منتشر کرده و روسری‌های سفید خود را روی زمین انداختند.

اعضای شورای مادران صلح با هدف محکوم کردن حملات. اعمال پ.د.ک در جنوب کوردستان بیانیه‌ای منتشر کردند.

این بیانیه در مقابل دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در مردین قرائت شد. مادران صلح، پرو دوندار پارلمانتار ه.د.پ مردین و فعالان جنبش زنان آزاد در این تجمع شرکت کردند. حليمه کایا از طرف شورای مادران صلح صحبت کرد و اعلام نمود، پ.د.ک برای راضی کردن دشمن به هم خون‌های خود حمله می‌کند. ما به عنوان مادران صلح این جنگ را نمی‌خواهیم. ما امیدواریم که پ.د.ک هشیار شده و این جنگ را متوقف کند. برای صلح، هر دو طیف و همه‌ی کوردها نیازمند اتحاد ملی‌اند."

مادران صلح پس از قرائت بیانیه، روسری‌های سفید خود را به روی زمین انداختند و یک صدا شعار دادند، «مادران جنگ نمی‌خواهند».