تکمیلی | اعلام اسامی شهیدان مقاومت تاریخی عرصه‌ی گاره

ه.پ.گ هویت گریلاهای شهید مقاومت علیه حمله اشغالگرانه رژیم ترک به عرصه گاره را منتشر کرده و می‌افزاید:"رفقای شهیدمان دستورالعمل مبارزه برای آزادی رهبری و میهنمان را به ما داده‌اند."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان هویت گریلاهای شهید مقاومت تاریخی عرصه گاره (١٠ تا ١٣ فوریه ٢٠٢١- ٢٢ تا ٢۵ بهمن ١٣٩٩) را با افکار عمومی در میان گذاشت.

متن بیانیه ه.پ.گ به این شرح است:

"فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ) روز ١٧ فوریه در اطلاعیه‌ای نتایج و آمار حمله اشغالگرانه ١٠-١٣ فوریه به عرصه گاره را به اطلاع افکار عمومی و خلقمان رساند و اعلام کرده بود که اسامی رفقای شهید پس از احراز هویت آنان منتشر خواهد شد.

اسامی رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: کامران آتامان

   کد سازمانی: شورش بیت‌الشباب

   محل و سال تولد: شرنج

   نام مادر – نام پدر: نازدار – صبری

  تاریخ و محل شهادت: ١٠- ١۴ فوریه ٢٠٢١ / گاره

   نام و نام خانوادگی: ندیم کلیچ

   کد سازمانی: جودی سرحد

   محل و سال تولد: قارص

   نام مادر – نام پدر: فریده - نسیم

  تاریخ و محل شهادت: ١٠- ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: ارگین دورموش

   کد سازمانی: باور ألکه

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: خدیجه- سعدی

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: ارسلان خانی‌زاده

   کد سازمانی: اردال روژهلات

   محل و سال تولد: کوتول (قطور) استان اورمیه

   نام مادر – نام پدر: أسمر – محی‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: سفقان کایا

   کد سازمانی: آرگش رونی

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: گُلتکین – محمد زکی

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: گُکهان کُل

   کد سازمانی: آوارَش وان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: ناظمه - صدرالدین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: بایرام الهامان

   کد سازمانی: روژهلات موسیان

   محل و سال تولد: آمد

   نام مادر – نام پدر: آیتن - شادین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: أمراه اوردو

   کد سازمانی: خیری چولک

   محل و سال تولد: چولک

   نام مادر – نام پدر: صدقا - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: عونی محمود

   کد سازمانی: دلیل کوبانی

   محل و سال تولد: کوبانی

   نام مادر – نام پدر: ذلیخا - حکمت

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: جبار اسماعیل محمود

   کد سازمانی: خابور دیرک

   محل و سال تولد: دیرک

   نام مادر – نام پدر: بسی - اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: ابراهیم محمد عثمان

   کد سازمانی: ریبر  کوبانی

   محل و سال تولد: کوبانی

   نام مادر – نام پدر: زهرا - محمود

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: هوگر نعسان

   کد سازمانی: سیدو رفیق

   محل و سال تولد: عفرین

   نام مادر – نام پدر: مولوده - مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: فرهاد اصلان

   کد سازمانی: سیفی پولات

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - اکرام

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

   نام و نام خانوادگی: محمد علی آلگور

   کد سازمانی: آرهات آمد

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: رابعه – رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ – ١۴ فوریه ٢٠٢١/ گاره

حمله اشغالگرانه که در نخستین ساعات بامداد ١٠ فوریه آغاز شد و نیمه شب ١٣ فوریه با فرار ارتش ترک به پایان رسید نتیجه مقاومت قهرمانانه رفقای شهیدمان است که در این عرصه ضربات مهلکی را بر ارتش ترک وارد کردند، پوزه آنان را به خاک کشیدند و درسی تاریخی به آنان دادند.

در کمپ اسرا مقاومتی حماسی را رقم زدند و به شهادت رسیدند

روز ١٠ فوریه یکی از فرماندهانی که به زوایای حمله اشغالگرانه پی برده بود مسئول کمپ اسرا رفیق شورش بیت‌الشباب بود. با درک به نقشه دشمن محل پیاده شدن نظامیان دشمن را شناسایی کرده و همراه همرزمانش نخستین ضربه را بر آنان وارد کردند. اشغالگران پس از نخستین ضربه عقب‌نشینی کرده و کمپ اسرا را با هواپیماهای جنگنده بمباران کردند. رفقای ما در این کمپ آماج بمباران سنگین دشمن قرار گرفتند و برای محافظت از اسرا عزم و اراده‌ای بزرگ را از خود نشان دادند، ضرباتی بر دشمن وارد کرده و به شیوه‌ای بی‌مانند روزها در برابر آنان جنگیدند. رژیم اشغالگر ترک که در مقابل جنگجویان خبره و اراده پولادین آپویی نیروهای گریلای جنبش آزادیخواهی کوردستان منفعل گردید یکبار دیگر به رویه‌‌ای ناجوانمردانه دست زده و سه روز بدون وقفه کمپ اسرا را بمباران کرد، سپس با بمب‌های شیمیایی به این کمپ حمله کرد و تلاش کرد اینگونه به نتیجه دست یابد. رفقایمان جودی سرحد، باوره الکه، اردال روژهلات، آرگش رونی و آوارَش وان با فرماندهی رفیق بزرگوار شورش بیت‌الشباب تا آخرین لحظه مقاومت نمودند، دشمن اشغالگر را در هم شکستند و به اشغالگران درس عبرت دادند. در نتیجه این مقاومت حماسی در کمپ اسرا به شهادت رسیدند.

با روح فدایی آپویی بر اشغالگران حمله کردند

رژیم استعمارگر ترک روز ١٠ فوریه نخست تلاش کرد که در منطقه گاره دست به اشغالگری بزند. اما در نتیجه مداخله فوری نیروهایمان در این منطقه، ارتش ترک نه تنها نتوانست نظامیانش را در سیانه و اطراف آن پیاده کند بلکه در این منطقه با بن‌بست روبرو شد. برای محافظت از اشغالگرانی که در عرصه سیانه محصور شده بودند با ده‌ها فروند هواپیمای جنگنده و جاسوسی شبانه روز به گشت‌زنی در آسمان منطقه دست زدند و بی‌وقفه به بمباران منطقه پرداختند، اما با این همه ارتش ترک متحمل ضربات سهمگین شد. نیروهای گریلای کارامد ما با تحرکات خود تکنولوژی رژیم ترک را خنثی کردند و با مهارت ضرباتی را بر آنان تحمیل نمودند. رفیقمان روژهات موسیان در مقاومت گاره پیشاهنگی گریلای نوین را بر عهده گرفت و با عزمی راسخ به اشغالگران حمله کرد و علارغم بمباران سنگین خود را به دشمن رساند و شدیدترین ضربه را به آنان وارد کرد و به تنهایی یک یگان دشمن را در روی یکی از تپه‌های سیانه خارج کرد. این حمله رفیق روژهات شماری از نظامیان دشمن را کشته و ناچار به عقب‌نشینی شدند. رفقا روژهات موسیان، خیری چولک، دلیل کوبانی، خابور دیرک و ریبر کوبانی با روحیه ملیتان فدایی آپویی بدون تردد به صفوف دشمن حمله کردند و با شیوه‌های خلاقانه و تبحری بزرگ تاکتیک‌های خود را به عمل گذاشتند. ارتش اشغالگر ترک را مجازات کردند و هزینه‌های بزرگی را بر آنان تحمیل کردند. رفقایمان روژهات، خیری، دلیل، خابور و ریبر که در گاره حماسه‌ای فراموش‌نشدنی آفریدند همچون مبارزان قهرمان میدان جنگ در صفحات تاریخ نام خود را قید کردند.

رفیقمان سیفو رفیق نیز که در یکی از سنگرهای مقاومت جای گرفته بود دشمن را محصور نموده و اجازه نداد دشمن در آن جبهه مستقر شود. رفیقمان سیفو همیشه با روح فدایی راه ملیتانی آپویی را مبنای عمل خود قرار داده و در مرحله جنگ گاره در حملات هوایی دشمن به شهادت رسید.

نیروهای هوایی شهید دلال آمد مدارک جنایت جنگی در کمپ اسیران را مستند کردند

در مقاومت گاره که از جنبه‌های بسیاری وضعیتی تازه را با خود به همراه دارد، نیروهای دفاع هوایی شهید دلال آمد عملکردی مهم و تاریخی را از خود به نمایش گذاشتند. نیروهای دفاع هوایی شهید دلال علی‌رغم محدودیت‌های تکنیکی و جنگ تحمیلی دولت ترک مدارک جنایت جنگی ارتش ترک را از طریق پهپادهای خود مستند کردند و آنرا به شیو‌ه‌ای غیرقابل انکار به افکار عمومی نشان دادند. نیروهای دفاع هوایی شهید دلال آمد شواهدی را از ارتکاب جنایت جنگی ارتش ترک در کمپ اسرای سیانه ضبط کردند و در واقع ارتش ترک را در حین ارتکاب جرم گرفته‌اند. نیروهای دفاع هوایی شهید دلال با این هنر خویش در جنگ گاره نقشی بزرگ را به انجام رساندند.

در جنگ گاره تیم‌های گریلایی ما در زمین و نیروهای دفاع هوایی نیز از طریق هوایی به شیوه‌ای موثر نیروهای اشغالگر را تحت نظر قرار دادند و بویژه در ١٢ و ١٣ فوریه پیاپی عملیات‌هایی را علیه انان انجام دادند، اینچنین دشمن در منطقه سیانه محاصره شده و شماری زیادی از اشغالگران کشته شدند. نیروهای گریلای جنبش آزادیخواهی کوردستان هم از زمین و هم از آسمان به حرکت درآمدند و شمار زیادی اشغالگر را در گاره به سزای عمل رساندند. این مهم در تاریخ مبارزات گریلایی ما سطحی نوین از پیروزی است و واجد اهمیت تاریخی می‌باشد. بدون شک رفقای شهیدمان در پیشرفت نیروهای دفاع هوایی شهید دلال رنج و فداکاری بزرگی را از خود نشان دادند. نیروهای دفاع هوایی همچون ارزش‌های دیگر حزبمان پ.ک.ک، با رنج شهیدان شکل گرفتند. در جنگ گاره شهیدان بزرگواری را تقدیم کردند و اینچنین نشان دادند که رهرو خط فدایی رفیق شهید «دوغا ژیان» هستند. رفیق سیفی پولات از فرمانده‌هان نیروهای دفاع هوایی که نقشی موثر در نیروهای دفاع هوایی شهید دلال آمد بر عهده داشت همراه با همرزمانش آرهات و گلهات در جنگ گاره به وظایف خود عمل کردند و به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه رفیق گلهات تولهلدان پیش از این اعلام شده بود، همچون رهرو راه رفقای شهید نیروهای گریلای جنبش آزادیخواهی کوردستان و نیروهای دفاع هوایی بر مبنای خط گریلای نوین و تبحر در تکنیک، اراده نیرومند آپویی و گریلاگری کارامد و حرفه‌ای خود را نیرومندتر خواهند کرده و آرمان‌های شهیدان را محقق می‌کنند.

تعداد قطعی اشغالگران کشته شده در جنگ ۴ روزه، ٣٧ نفر است. ده‌ها اشغالگر نیز زخمی شدند. در مقاومت گاره دو هلی‌کوپتر سیکورسکی متحمل ضربه شدند. ۶ رفیقمان در کمپ اسرای سیانه، ۵ رفیقمان در خلال جنگ، یک رفیق در حمله هوایی، ٣ رفیق در حین انجام وظیفه و در مجموع ١۵ رفیق به شهادت رسیدند.

شهیدان با عزم و اراده‌ای بزرگ و با تبحر در جنگ به اشغالگران پاسخ دادند

رفقای شهیدمان در مقابله با تکنولوژی مدرن و تکنیک‌های جنگی دشمن با اراده ملیتان آپویی و با عزمی راسخ و تبحر در جنگ مقاومتی تاریخی و پیروزمندانه را رقم زدند. رفقای شهید قهرمانمان حمله اشغالگرانه رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ به گاره را در هم شکستند، ارتش اشغالگر ترک در هم کوبیدند و آنان را ناکام گذاشتند و با آفرینش حماسه گاره فروپاشی رژیم فاشیست ترک را کلید زدند. ما در قبال این پیروزی به شهیدانمان ادای دین می‌کنیم.

با ادای احترام به رفیق شورش بیت‌الشباب که فرمانده فدایی و خلاق مقاومت گاره بود، یاد و خاطره رفقای شهید جودی سرحد، باور الکه، اردال روژهلات، آرگش رونی، آوارش وان، روژهات موسیان، خیری چولک، دلیل کوبانی، خابور دیرک، ریبر کوبانی، سیدو رفیق، سیفی پولات، آرهات آمد و گلهات تولهلدان را گرامی می‌داریم و به تمامی شهیدان ادای دین می‌نماییم. مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های گرامی این شهیدان قهرمان و تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم. شهیدان مرحله نوین مبارزه و موضع فدایی آپویی را با روحی بلند اثبات نمودند و تا آخرین نفس خود به مبارزه ادامه دادند. این رفقای شهید دستورالعمل مبارزه برای آزادی رهبری و میهنمان را به ما داده‌اند. ما با تجدید سوگندی که یاد کرده‌ایم اعلام می‌کنیم که راه رفقایمان را ادامه می‌دهیم و آرمان‌های آنان را محقق می‌کنیم."