اشغالگران ٢٨ بار سنگرهای مقاومت را بمباران کردند

ارتش اشغالگر ترکیه در اطراف ساجا، چمچو و سیدا ٢٨ بار سنگرهای مقاومت گریلا را بمباران کرد.

اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق به شرح زیر است:

حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

در ١۴ مارس مواضع مقاومت گریلا در اطراف ساجا، چمچو و سیدا ٢٨ بار با توپ، تانک و سلاح سنگین بمباران شده‌اند.