استقبال پرشور از راهپیمایان آزادی در سِرت

شاخه قرس از «راهپیمایی بزرگ آزادی» که برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حل دموکراتیک مسئله کورد راه‌اندازی شده بود، پس از برگزاری مراسم بزرگداشت در نَوالا قصابا (دره قصاب‌ها) به مرکز شهر سِرت رسید و با استقبال پرشور مردم روبرو شد.

شاخه قرس «راهپیمایی بزرگ آزادی» صبح به سمت منطقه زیارت (ویسل کارانی) حرکت کرد.

پس از زیارت آرامگاه، راهپیمایی با شعار «زنده باد مقاومت زندان‌ها» برگزار شد. نوروز اویسال اصلان نماینده پارلمانی دم پارتی در بیانیه‌ای پس از راهپیمایی گفت: «انزوا به تمام جنبه‌های زندگی ما سرایت کرده است. نه اقتصاد و نه هیچ یک از بحران‌های دیگر قبل از پایان این انزوا به پایان نمی‌رسد. ما ۷۵ نفر برای پایان دادن به این بحران‌ها و رسیدن مردم ما به ثبات و آرامی راهپیمایی می‌کنیم.»

راهپیمایان سپس به نَوالا قصابا، جایی که گورهای دسته‌جمعی وجود دارد، رفتند و نسبت به ساخت و ساز در نَوالا قصابا واکنش نشان دادند.

در حالی که صباحات اردوغان، نماینده پارلمانی دم پارتی واکنش خود را نسبت به ساخت و ساز ابراز کرد، صالح کودای گفت: «آنها می‌خواهند اکنون در این مکان ویلا بسازند. پایان ذهنیتی که این کار را انجام می‌دهد نزدیک است. آنها نه تنها از افرادی که از دست داده‌ایم، بلکه از مادران ما هم انتقام می‌گیرند، آنها از مزارهای ما می‌ترسند.»

اصلان، نماینده پارلمانی دم پارتی، شعر «نام دیگر زیستن، مقاومت است» را خواند، که توسط موسی آنتر، خردمند کورد برای نَوالا قصابا سروده شده بود.

در این مراسم، همراه با شعار «شهیدان نمی‌میرند» دره را با گل‌های میخک گلباران کردند و برای آزادی جسمانی عبدالله اوجالان کبوترهای سفید به پرواز درآوردند.

راهپیمایان که از اینجا به مرکز سِرت رفتند مورد استقبال گسترده قرار گرفتند. مردم بنری با مضمون «سِرت بر راهپیمایی آزادی درود می‌فرستد» باز کردند و به سمت ساختمان دم پارتی حرکت کردند و پس از پایان راهپیمایی مقابل ساختمان حزب به رقص و پایکوبی پرداختند.

چیدَم کلیچگون اوچار، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (د‌ب‌پ) گفت: «مردم سِرت برای آزادی خلق کورد و آزادی آقای اوجالان ایستاده‌اند. اولین صدا برای حقوق و آزادی مردم کورد در سِرت بلند شد. شما به همه نشان دادید که بزرگترین مسئله، مسئله کورد است و تنها مخاطب آن آقای عبدالله اوجالان است.»

چیدَم کلیچگون اوچار با تاکید بر انزوا گفت: «۲۵ سال پیش آقای عبدالله اوجالان را به ترکیه آوردند. گفتند این مشکل تمام می‌شود اما نشد. آقای اوجالان ۲۵ سال است که مقاومت می‌کند. از آنجایی که دولت نتوانست به نتیجه برسد هم‌اکنون این انزوا تحمیل می‌شود. این انزوا به معنای جنگ، فقر، نابودی طبیعت و تبدیل مردم به دشمنان یکدیگر است. صلح فقط در صدا و سخن گفتن آقای عبدالله اوجالان پنهان است. سفیر صلح آقای اوجالان است.»

چیدَم کلیچگون اوچار افزود: «آزادی در پایان این راهپیمایی آزادی همه ماست. برای همه ما آرزوی موفقیت دارم.»