آتش نوروز در ٣٤ شهر برافروخته می‌شود

جشن نوروز ٢٠٢٣ در چندین شهر با شعار "همه جا نوروز، همه جا آزادی" برگزار می‌شود.

در مراسمات نوروزی برای احترام بە کسانی کە بر اثر زلزلە جان باختەاند سخنرانان و هنرمندان لباس سیاه می‌پوشند. یاد قربانیان زلزله گرامی داشته می‌شود و عملکرد حزب عدالت و توسعه نسبت به زلزله‌زدگان محکوم خواهد شد.

اولین آتش نوروز سال ٢٠٢٣ در ١٥ مارس در منطقه شمزینان جولمرگ روشن شد.

جشن‌های نوروز 18 مارس در 21 مارس برگزار می‌شوند. بە دلیل جاری شدن سیل، مراسمات جشن در شهر ویرانشار روحا و سه مرکز دیگر لغو شد.

برنامه نوروزی به شرح زیر است:

١٩ مارس

درسیم، چولیک، الیح، سرت، ایدر، وان، موش، آنکارا، مرسین، آنتالیا، ازمیر، آیدن، موغلا، دنیزلی، مانیسا، بورسا، استانبول، قوسر، بالیکسیر-آیوالیک، کوجاعلی-گبزه، تاتوان، گَوَر و ساکاریا عارفیه.

٢٠ مارس

قرس، جولمرگ، خارپت-دَپ، آگری-پاتنوس، اردخان و ارزروم-قرەیازی.

٢١ مارس

آمد، جزیر، چاناککاله، بالیکسیر-باندرما، اردخان-گُله، بازید، نسبین، موش-مازگرت.