اولین روز راهپیمایی دمکراسی به پایان رسید

اولین روز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«راهپیمایی دمکراسی» با پشتیبانی و اشتیاق خلق به پایان رسید. در جلسات خلق بیان شد که آنان به غصب اراده اجازه نخواهند داد.

راهپیمایی برای دمکراسی

«راهپیمایی دمکراسی» علیه غصب اراده خلق در جولمرگ آغاز شده و ۳ روز ادامه خواهد داشت،‌ اولین روز با اشتیاق بسیاری به پایان رسید. این راهپیمایی قبل از تجمع ۱۳ ژوئن با شعار ‌«شهرداری از آن خلق‌هاست، ما اجازه مصادره نخواهیم داد» آغاز شده و از سوی کنگره جامعه دمکراتیک ‌(د‌ت‌ک)، کنگره دمکراتیک خلق‌ها ‌‌(ه‌د‌ک)‌، حزب مناطق دمکراتیک ‌(د‌ب‌پ)، دم پارتی و سازمان‌های مدنی،‌ صورت گرفت. مشارکت کنندگان در این راهپیمایی لباس‌هایی که عنوان ‌«ما به قیم‌ها اجازه نخواهیم داد» بروی آن نقشه بسته بود را پوشیده و از روستاها دیدار کردند.

‌«خلق از اراده خود صیانت می‌کند»

این راهپیمایی در ساعت صبح از منطقه شمزینان به سوی روستای شاپتان آغاز شد.

راهپیمایان با سردادن شعار به داخل روستا رفتند و مدتی با اهالی این روستا که به استقبال آنان آمده بودند، صحبت کردند.

به عنوان راهپیمایان، نماینده پارلمان از حزب دم پارتی، سَرحات اَرَن سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«ما امروز علیه غصب اراده خلق،‌ راهپیمایی دمکراسی را آغاز کردیم. خلق‌ما نیز از اراده خود صیانت می‌کند و پشتیبانی بسیاری به عمل می‌آورد. ما تمام خلق را به تجمعی که مورخ ۱۳ ژوئن برگزار خواهد شد،‌ فرا می‌خوانیم.‌»

از سوی دیگر خلق مشخص نمود که علیه غصب اراده،‌ مقاومت کرده و در کنار جولمرگ خواهند بود.

این راهپیمایی تا زمانیکه مصادره به پایان برسد ادامه خواهد داشت

سپس راهپیمایان شعارهای ‌«ژن ژیان آزادی»، ‌«شهرداری‌ها از آن ما هستند» و ‌«قیم برو به جهنم» را سردادند و از چشمه قیمه‌قامت تا رود هارونا و از آنجا هم تا روستای بیراهور،‌ راهپیمایی کردند. راهپیمایان خلق را به تجمعی که برگزار خواهد شد،‌ فراخواندند و از آنجا به بعد به سمت روستای سپینداروک به راه افتادند. راهپیمایان با اشتیاقی از سوی اهالی آن روستاه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته و با غذا و آشامیدنی از آنان پذیرایی کردند. راهپیمایان با اهالی این روستا نیز صحبت کرده و در روستای چَمه میرا و منطقه شمزینان جلسه خود را به پایان رساندند.

سپس با کاروانی پرجمعیت به روستای سردشت واقع در گَوَر رفتند. در آنجا راهپیمایان درباره تجمع،‌ به کسانی که از آنان استقبال کردند، اطلاع رسانی نمودند. روستائیان موضع‌گیری‌های خود علیه غصب اراده خلق را ابراز نمودند و اعلام کردند که آنان تسلیم سیاست‌های قیم‌ها نخواهند شد و از تمام انسان‌های باوجدان خواستند که در این تجمع شرکت کنند.

راهپیمایان در روستای پاگه به یک مهمانی دعوت شدند. خلق با سردادن شعارهایی به پیشواز آنان رفت و همراه با هم در روستا رقص و پایکوبی کردند.

نماینده پارلمان از حزب دم پارتی، انزور بارتن در اینجا سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«مورخ ۱۳ ژوئن علیه غصب اراده اهالی جولمرگ که برای شهرداری‌شان قیم انتصاب کردند،‌ به مثابه کسانی که ظلم را قبول نمی‌کنند،‌ ما به سوی جولمرگ راهپیمایی خواهیم کرد. این راهپیمایی همراه با خلق‌مان تداوم خواهد داشت. تا زماینکه غصب اراده خلق به پایان نرسد، این راهپیمایی هم متوقف نخواهد شد.‌» پس از سخنرانی‌ها،‌ یکی از سرودهای حماسی هنرمند بنگی آگری را  برای راهپیمایان نواخته و اجرا کردند.

فراخوان برای شرکت در تجمع ۱۳ ژوئن

در پایان، راهپیمایان به روستا داره رسیدند و در آنجا یک جلسه برای خلق، ترتیب دادند. نماینده پارلمان از حزب دم پارتی، ساروهان اولوچ در اینجا سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«حکومت می‌خواهد یکبار دیگر قیم‌ انتصاب کند. آنان می‌خواهند تا زمانیکه حکمرانی می‌کنند، نه کسانی که انتخاب شدند بلکه کسانیه که آنان تایید می‌کند،‌ در مدیریت بمانند. این امری صحیح نیست. درمنطقه کپزه نیز به همان شیوه عمل شد،‌ اما مجلس اینجا جایگزین ریاست خود را انتخاب نموده است. در اینجا نمی‌توانند آن کار را انجام دهند. دولت به مثابه ‌«چیزی را که کوردها انتخاب کنند، قبول نمی‌کنم» برخورد می‌کند. این مبارزه،‌ مبارزه دفاع از اراده،‌ آزادی و دمکراسی است. به همین دلیل تمام خلق را به تجمعی که مورخ ۱۳ ژوئن علیه غصب اراده خلق برگزار خواهد شد،‌ فرا می‌خوانیم.‌» اولین روز ‌«راهپیمایی دمکراسی» با سردادن شعار و هلهله به پایان رسید.

برنامه فردا

‌«راهپیمایی دمکراسی» فردا با ارائه بیانیه و آغاز راهپیمایی از ساعت ۱۱‌:۰۰ در منطقه گَوَر شروع می‌شود و بدین گونه در دومین روز خود ادامه خواهد داشت. راهپیمایان به روستاهای جولمرگ و سپس به منطقه چَله خواهد رفت.