بار دیگر در شهرداری تتوان تابلوی کوردی نصب گردید

تابلوی کوردی شهرداری تتوان که آ‌ک‌پ با سیاست قیوم آن را کنده بود، پس از پیروزی دَم پارتی در انتخابات بار دیگر نصب گردید.

شهرداری‌های چند زبانه که توسط قیوم و افراد حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) مورد هدف قرار گرفته بودند، پس از آن‌که حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) پست شهرداری‌ها را پیروز شد بار دیگر به مرحله‌ی اجرا درآمد. به سایت‌های اینترنتی شهرداری‌های وان و آمد و مردین زبان کوردی افزوده شد. به سر در ورودی شهرداری تتوان زبان کوردی افزوده شد.

محمد امین گیلان عضو آ‌ک‌پ واژگان زبان کوردی را از تابلوی ورودی کند اما دَم پارتی بار دیگر آن را اضافه نمود و بر سر در ورودی «شهرداری تتوان» به زبان کوردی نوشته و به آن افزوده شد.