باشاران: از نگاه زنان، حاکمیت هیچگونه اهمیتی ندارد

عایشه آجار باشاران سخنگوی مشترک مجلس زنان حزب دمکراتیک خلقها طی سخنرانی در مردین اظهار داشت: حاکمیت آ.ک.پ مشروعیت خود را از دست داده و از نگاه زنان از هیچگونه اهمیتی برخوردار نیست خشونت تنها عامل بقای آنان بوده و این خشونت را ما از میان برمی‌داریم.

فینال برنامه «اراده بنفش» که از سوی مجلس زنان جوان حزب دمکراتیک خلق‌ها آغاز شده بود، در مردین برگزار شد. برنامه فینال در دفتر این حزب برگزار شد. بسیاری از زنان، سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها، اِبرو گونای سخنگوی این حزب و عایشه باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها و درسیم داغ نماینده آمد از این حزب در این برنامه مشارکت داشتند.

در این برنامه ابرو گونای سخنرانی کرده و اعلام نمود که آ.ک.پ در مقابل جوانان سیاستهای دشمنانه را بکار برده و حاکمیت تلاش می‌کند که با حمله و فشار زنان جوان را تسلیم کند. گونای در این سخنرانی با اشاره به مبارزه زنان اظهار داشت: زنان مبارزات خود را همیشه ادامه می دهند. ما با جوش و حماسه، در مقابل حاکمیت و در مقابل فاشیسم، سازماندهی خود را گسترش داده و مبارزه را ادامه می‌دهیم. ما با خوشحالی، از نوروز استقابل می‌کنیم.

حاکمیت به دلیل ترس دست به حمله می‌زند

عایشه باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اظهار داشت که در سال گذشته ده‌ها و صدها زن به دلیل خشونت مردانه علیه زنان جان خود را از دست داده‌اند و در این باره اظهار داشت: حاکمیت این موارد را نادیده می‌گیرد. گلستان دوکو بیش از یک سال است که مفقودالاثر است. زیرا ما می‌دانیم که کوردستان هیچ کس مفقود نمی‌شود، بلکه انسانها را قهرا مفقود می‌کنند. حاکمیت تا کنون نیز در رابطه با سرنوشت گلستان دوکو پاسخی نداده است. یک افسر به ایپک ار تعدی کرد و چند روز در اسارت بود،  پیش از خودکشی ایپک را تحریک به خودکشی کردند، اما موسی اورهان از سوی مقامات بسیار بلند مرتبه مورد حمایت قرار گرفت و اکنون آزادانه خارج از زندان است. زنانی که علیه این مسئله مبارزه می‌کنند، به هر نحو ممکن به هدف حاکمیت تبدیل می‌شوند. حاکمیت آ.ک.پ مشروعیت خود را از دست داده است و از نگاه زنان هیچ اهمیتی ندارد. خشونت تنها عامل بقای آنان بود و ما آن را خنثی می‌کنیم.

درسیم داغ نماینده آمد در پارلمان نیز طی سخنرانی به زبان کوردی اظهار داشت که صدها سال است که زنان به قتل می‌رسند، مورد تعدی قرار می‌گیرند، مفقود می‌شوند، اما در این باره زنان همواره مقاومت کرده‌اند. ما زنان در مقابل ذهنیت مردسالار تسلیم نمی‌شویم. برای زنان کوردی که به قتل رسیده‌اند، امسال کارزاری را تحت عنوان بپا می‌خیزیم و بسیج می‌شویم آغاز کرده‌ایم. از طریق این کارزار، خود را به صدها زن جوان رساندیم، ذهنیت مرسالار را محکوم کرده‌ایم. پینار گلتکین، گلستان دوکو، ایپک ار و زنان دیگری هدف چنین حملاتی قرار گرفته‌اند، کشته شده‌اند و این یکی از دلایل قیام و خیزش ما به شمار می‌رود. ما بار دیگر پیمان می‌بندیم تا دست‌یابی به آزادی مبارزه ما همچنان ادامه داشته باشد.