باییندر: کورد نشان داد اوجالان مخاطب است

کسکین باییندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک اعلام نمود که یکی از حوزه‌های اساسی قتل‌عام زنان، سیستم انزوا در امرالی بوده و در این خصوص اعلام کرد که خلق کورد در نوروز ۲۰۲۱ نشان داد که عبدالله اوجالان تنها مخاطب سیاسی است.

کسکین باییندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک طی سخنانی انزوای تحمیل شده بر  رهبر خلق کورد و پیامهای ارسالی از سوی کوردها به حاکمیت را در مراسم نوروز مورد ارزیابی قرار داد.

باییندر در آغاز سخنان خود با اشاره به حمله به حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که هدف از انجام این حملات این ست که مبارزه برای آزادی کورد و جنبش سیاسی کورد را نابود کنند.

باییندر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ دریافته است که حملات گذشته تا کنون به نتیجه نرسیده‌اند و از سوی حزب دمکراتیک خلق‌ها تمامی این حملات خنثی شده‌اند. به همین دلیل پرونده جدیدی را برای تعطیلی این حزب باز کرده‌اند و در این باره اظهار داشت که خلق در جریان مراسم نوروز به شیوه‌ای حماسی به این مرحله نیز واکنش نشان داده است.

اصرار بر انزوا ترکیه را به دوران تاریکی می‌برد

باییندر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که شرایط انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد را گسترش داده و در این باره افزود: حوزه اصلی قتلعام کورد، سیستم انزوای تحمیلی بر امرالی ست. از موضع آقای اوجالان در زمان تماس تلفنی می‌شود فهمید که حاکمیت سیاسی حمله به نیروهای کورد و دمکراسیخواه را گسترش داده است. آقای اوجالان در تماس تلفنی کوتاه خود به برادرش گفته است که حضور در اینجا و تماس تلفنی مسئله‌ای حقوقی نبوده و از این طریق نشان داده است که موضع دولت در رابطه با وی شرم‌آور است. اصرار بر سیستم انزوای آقای اوجالان در ترکیه این کشور را به دوران تاریکی انتقال می‌دهد. در این رابطه نیز مسئولیت بر گردن همه خواهد بود. همزمان نیروهای اپوزیسیون و دمکراتیک در ترکیه نیز مسئولیت این مسئله را بر دوش دارند.

پیامهای نوروز

باییندر ضمن اشاره به مراسم نوروز سال ۲۰۲۱ که خلق علیرغم تمامی تلاش‌ها، به شیوه‌ای حماسی در آن شرکت کرد اظهار داشت: در نوروز ۲۰۱۳ بود که بیانیه آقای اوجالان قرائت شد و مشاهده شدکه این بیانیه تا چه اندازه بیانیه‌ای مهم و تاریخی بود. نوروز ۲۰۲۱ نیز به همان اندازه از ماهیتی تاریخی برخوردار است. خلق کورد در میدانهای نوروز در سال ۲۰۲۱ نشان داد که تنها مخاطب سیاسی آقای اوجالان است. این یک برای بسیاری ناراحت کننده بود. همچنین در زمانیکه عملیات قتل‌عام سیاسی علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها و خلق کورد را ادامه می‌دهند، برگزاری این مراسم از سوی خلق برای صیانت از حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز بسیار مهم بود. می‌توان در این باره گفت که جوانان مهر خود را مراسم نوروز امسال زدند. جوانان آقای اوجالان را به عنوان اراده سیاسی خود نشان دادند و موضع خود را در حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها نشان دادند. این اقدام نیز پیامی مهم را به آ.ک.پ/م.ه.پ ارسال کرده است. پیام ارسالی در مراسم نوروز امسال ویژگی‌های مرحله آینده سیاست را مشخص و تعیین خواهد کرد.