بازداشت پنج فعال زن کورد توسط نیروهای امنیتی در سنه

در نتیجه سرهلدان خلق روژهلات کوردستان علیه قتل حکومتی ژینا امینی، پنج فعال زن کورد به نام‌های فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی و بهار زنگی‌بند در سنه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی رژیم ایران امروز سه‌شنبه ٢٠ سپتامبر/ ٢٩ شهریور به منزل باران ساعدی، فعال مدنی سنه یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت وی کردند. آزاده جماعتی دیگر فعال مدنی نیز پس حضور در ستاد خبری اداره اطلاعات سنه بازداشت شد. نیروهای امنیتی روز گذشته به قصد بازداشت وی به منزل خانوادگی این فعال مدنی یورش برده ولی به دلیل عدم حضور وی در منزل موفق به بازداشت او نشده بودند.

روز گذشته نیز نیروهای امنیتی به صورت همزمان به منزل ماهرو هدایتی و بهار زنگی‌بند یورش برده و اقدام به بازداشت آنها کردند.

همچنین روز یکشنبه ۲۷ شهریور، فرانک رفیعی، فعال محیط زیست از سوی نیروهای امنیتی در سنه بازداشت شده است.

از سرنوشت این پنج فعال مدنی و محل نگهداری آنها اطلاعی به دست نیامده است.