بمباران منطقه سیانه و روستای آسوری‌ها در گاره از سوی هواپیماهای ارتش متجاوز ترکیه

هواپیماهای جنگنده ترکیه منطقه سیانه و روستای چمربوتکه آسوری‌نشین را در عرصه گاره بمباران کردند.

ارتش اشغالگر ترکیه منطقه سیانه در عرصه گاره را یک بار و اطراف روستای آسوری‌نشین چمربوتکه را دو بار بمباران کرد.

برپایه گزارش منابع محلی آگاه این حمله هوایی ساعت ١٣:٢٠ به وقت محلی روی داده است.

از تلفات جانی و زیان‌های مالی تاکنون اطلاعی در دست نیست.