بزرگداشت شهید چیاگر هیوی در مخمور برگزار شد

ساکنین کمپ پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) در هفتمین سالگرد شهادت شهید چیاگر هیوی یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

ساکنین مخمور در هفتمین سالگرد شهادت شهید چیاگر هیوی یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام شهید چیاگر هیوی و شهدای خودمدیریتی و تمامی شهدای کوردستان شروع شد. پس از پایان مراسم مستندی از زندگی و مجاهدت شهید چیاگر هیوی به نمایش درآمد.

پس از نمایش این مستند، مراسم بزرگداشت با سردادن شعارهایی از جمله “شهید نامرن” و “بژی سەرۆک ئاپۆ” به پایان رسید.