"دنباله‌روی عراق از پیمان پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک در راستای منافع خلق‌های عراق نیست"

جنبش جامعه دمکراتیک اعلام کرد که دنباله‌روی عراق در توافقنامه پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک در راستای منافع خلق‌های عراق نبوده و از خلق کورد درخواست نمود که از تمامی فرصت‌ها و امکانات خود برای حراست از خلق شنگال استفاده کند.

در خصوص تحولات اخیر در شنگال و تلاش‌های حکومت عراق برای از میان برداشتن ایزدیان در منطقه با همکاری دولت ترک و پارت دمکرات کوردستان، جنبش جامعه دمکراتیک بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:

سازمان تروریستی داعش در ۳ اگوست سال ۲۰۱۴ به منطقه شنگال و ساکنان آن حمله کرد. در جریان این حمله هزاران نفر از نیروهای ارتش عراق و پیشمرگهای پارت دمکرات کوردستان فرار کرده و دست از وظایف اخلاقی خود برداشتند و جامعه ایزدی در شنگال را در مقابل ترور، قتلعام و کشتار جمعی، به صورت بی‌دفاع رها کردند. همین مسئله به دستاویزی برای سازمان تروریستی داعش تبدیل شد تا هفتادوسومین فرمان خود را علیه جامعه ایزدی تحقق بخشد. این فرمان در ابتدای سده بیستم به عنوان فاجعه‌ای بشری شناخته می‌شود. سازمان داعش با این حملات علیه هزاران نفر از ساکنان شنگال دست به قتلعام زده و هزاران نفر از زنان ایزدی را به فروش رسانده و هزاران نفر از جوانان ایزدی تا به امروز مفقود بوده و هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست. تمامی این جنایات با همکاری مستقیم دولت اشغالگر ترک روی داد و همچنین حکومت بغداد و هولیر نیز در مقابل آن سکوت کردند و هیچ واکنش یا بیانیه‌ای را در ابن باره به عنوان اعتراض منتشر نکردند.

انکار ایزدیان به معنای انکار فرهنگ مزوپوتامیا است

جامعه ایزدی شنگال به دفاع از ارزش‌ها، فرهنگ و میراث تاریخی خود دست زده و جوانان ایزدی با جان خود در مقابل ارعاب مقاومت کردند، اما اگر مداخله انسانی و اخلاقی یگانهای مدافع خلق از روژاوای کوردستان برای نجات جان هزاران انسان از جامعه ایزدی نمی‌بود، در آنصورت قتلعام این سده نیز روی می‌داد و شاهد بسیاری از جرایم ضد بشری می‌شدیم.

جامعه ایزدی شنگال مقاومت کرده و در سایه تلاش‌ها و مبارزات یگانهای مقاومت شنگال و یگانهای مقاومت زنان شنگال، نیروهای امنیتی ایزدخان، خودمدیریتی دمکراتیک را تاسیس کرد. جامعه ایزدی با هزاران شهید به صیانت از خود و عراق پرداخته است. همچنین ایزدیان به سرزمین عراق که مهد تمدن و همزیستی تمامی عراقیان است انتظار دارد که عراق جدید به انکار هیچ جامعه‌ای و فرهنگی میان دو رودان دست نزند. آبادانی و رفاه در عراق به رفاه و آرامش و آزادی ایزدیان گره خورده است. همانگونه که عراق فدرال موجودیت ایزدیان را انکار نمی‌کند و هویت عراقی داشته باشند، مدت سه ماه است که شنگال را در محاصره قرار داده‌اند. این مسئله به معنای خرابکاری و کاشت نفاق طائفی و گروهی در تمامی عراق و بغداد نیز خواهد بود.

عراق نیازمند بازی‌های آنکارا و هولیر نیست

مشارکت عراق در توافق هولیر-آنکارا علیه ارزش‌های جامعه ایزدی در شنگال بوده و در راستای منافع عراق و خلق عراق نیست، بلکه از همان ابتدا در مسیر منافع همان کسانی قرار می‌گیرد که خلق شنگال را بدون دفاع در مقابل داعش رها کرده و سپس در خدمت منافع دولت اشغالگر ترک قرار می‌گیرد که تمامی راه‌ها را برای خالی کردن شنگال از ایزدیان و استقرار اسلام تندرو دنبال می‌کند. همچنین بسیاری از حملات دولت اشغالگر ترک علیه شنگال با هدف آسیب رساندن به جامعه ایزدی بوده و مشاهده می‌شود که در نتیجه این حملات ده‌ها و صدها غیر نظامی به شهادت رسیده و اموال و دارایی آنها درمقابل دیدگان جهان به غارت رفته است.

علیرغم آنکه جامعه ایزدی هفتادوسومین فرمان را از سر گذراند و تسلیم نشد، اما اکنون همراه و همام با فلسفه حیات آزاد که بر اخلاق و اصول متکی است، بار دیگر احیا شده و بر اراده آزاد خود متکی است و این مهمترین راهکار مناسب برای ممانعت از تکرار فرمان‌هایی است که تا کنون جامعه ایزدی را دستخوش قتلعام نموده است.

فراخوان بسیج عمومی برای شنگال

ما به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک از خلق کورد و خصوصا جامعه ایزدی می‌خواهیم که با تمامی سازمان‌های اجتماعی و مدنی خود از تمامی امکانات خود برای دفاع از شنگال بسیج شده و موضع مناسبی را در این باره در دفاع از اراده آزاد ایزدیان در شنگال اتخاذ کنند. زیرا جامعه ایزدی شنگال امروز از سوی کسانی مورد تهدید واقع می‌شود که به سازمان تروریستی داعش برای قتل‌عام ساکنان ایزدی و فرمان جدید حمایت می‌کنند. امروز نیز  بعثی‌های قدیمی علیه جامعه ایزدی شنگال صف‌آرایی کرده‌اند تا اراده خلق شنگال را از میان بردارند و بار دیگر به قتلعام خلق شنگال دست بزنند.

هرگونه تصمیم اشتباهی به احیای داعش در عراق منتهی می‌شود

لازم است که حکومت عراق به خوبی بداند که منافع عراق در چارچوب خدمت به تمامی اتنیکها و خلق‌های عراقی قرار دارد نه در راستای خدمت پارت دمکرات کوردستان و دولت اشغالگر ترک و تبهکاران داعشی تروریست؛ هرگونه تصمیمی که اتخاذ شود به احیای داعش در تمامی عراق منجر و به مسئله‌ای دیگر منتهی می‌شود.