در حمله‌ به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک)، یک نفر به شهادت رسید

با سلاح به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در هولیر حمله شد، براساس اطلاعات به دست آمده، نماینده‌ی ک‌ن‌ک در باشور کوردستان، دنیز جودت بولبون کشته شد.

با سلاح به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در هولیر حمله شد. براساس اطلاعات به دست آمده، نماینده‌ی ک‌ن‌ک در باشور کوردستان، دنیز جودت بولبون کە اهل گَوَر جولمرگ است، کشته شد.

هنوز هیچ اطلاعیەی رسمی صادر نشده است.