در کرکوک پنلی در رابطه با ژینوساید کوردها برگزار شد

هیمن حسیب نویسنده و کنش‌گر در رابطه با ژینوساید گفت: «پس از بر سرکار آمدن دولت-ملت در این منطقه تصمیم به ژینوساید کوردها گرفته شد.»

عصر دیروز، دوشنبه در شهر کرکوک واقع در باشور کوردستان با حضور شخصیت‌ها و روشنفکران و نویسندگان و اقشار مختلف این شهر پنلی تحت عنوان (ژینوساید کورد… درک و مسئولیت و معرفی) برای هیمن حسیب نویسنده و کنش‌گر در رابطه با ژینوساید برگزار شد.

در این پنل هیمن حسیب به آغاز ژینوساید کردن کوردهای باشور کوردستان اشاره کرد و اعلام نمود: «با بر سر کار آمدن دولت-ملت در این منطقه، کورد مورد تهدید ژینوساید قرار گرفته و دستور ژینوساید کوردها صادر می‌گردد‌.»

هیمن حسیب در رابطه با پروسه‌ی ژینوساید خلق کورد به خبرگزاری فرات (ANF) گفت: «امروز در این نشست در مورد این صحبت کردیم که این درکی که در رابطه با جنایت‌های ژینوساید انجام شده علیه کوردها مانند جنایت حمله‌ی شیمیایی هلبجه‌ و دیگر ژینوسایدها وجود دارد تنها یک تصویر کوچکی است و تصویر واقعی و حقیقی نیست زیرا درک عمیقی از این موضوع نداریم و تنها تصویری عاطفی است و نتوانسته‌ایم عمیقا موضوع را درک نماییم.»