دولت اشغال‌گر ترکیه مناطق متینا و برواری بالا را بمباران کرد

دولت اشغال‌گر ترکیه در مناطق حفاظتی میدیا متینا و برواری بالا را بمباران کرد.

هواپیماهای جنگی دولت اشغال‌گر ترکیه در مناطق حفاظتی میدیا متینا و برواری بالا را بمباران کردند.

هنوز اطلاعات دقیقی از این بمباران‌ها در دست نیست و پرواز هواپیماها همچنان بر فراز منطقه ادامه دارند.