فراخوان ائتلاف کوردستانی برای صیانت از حزب دمکراتیک خلق‌ها

ائتلاف کوردستانی با ابراز واکنش به شایعات مرتبط با تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها از تمامی احزاب و نیروهای سیاسی دمکرات ترکیه درخواست نمود که از حزب دمکراتیک خلق‌ها حمایت کرده و از آن صیانت به عمل آوردند.

احزاب و جنبشهای متشکل در ائتلاف کوردستانی در رابطه با شایعاتی مربوط به تعطیلی و انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی آ.ک.پ بیانیه‌ای را منتشر نمود. این بیانیه به شرح ذیل است:

به نمایندگی از کارگروه ائتلاف کوردستانی

حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب قوانین جمهوری ترکیه تاسیس شده است. در آخرین انتخابات برگزار شده در ترکیه در سال ۲۰۱۸ کورد توانسته است از طریق انتخابات به عنوان حزب سوم در پارلمان ترکیه حضور داشته باشد.

پرونده تعطیلی و انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها و به تسلیم کشاندن اراده ۶ میلیون انسان، برکناری روسای شهرداری‌های انتخاب شده، لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان این حزب و از جمله روسای مشترک این حزب و دستگیری هزاران نفر از مدیران مرکزی این حزب در دستور کار قرار گرفته است و تمامی این موارد نشان از نقض صریح قانون دارند.

با اصرار حاکمیت و خصوصا با اصرار شریک کوچک ائتلاف حکومت جمهوری، در جریان فرایندی ضد حقوقی و عدم رعایت اصل برائت، اقدامات ضد قانونی شگفت‌انگیزی در جریان است.

این تصمیم سیاسی که در خصوص انحلال و تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها گرفته شده است بر آن است تا آن را به صورتی موجه و حقوقی نشان دهد، هم از نظر ما و هم از نظر کسانی که به پیروزی قانونی اعتقاد دارند و هم از نظر وجدان اجتماعی مورد مخالفت قرار گرفته و به عنوان تصمیمی سیاسی نگریسته می‌شود و نشان می‌دهد که قانون نه بر حاکمان، بلکه محکوم حاکمان است.

ترکیه در این موضعگیری سیاسی، در رابطه با مسئله کورد، با تجارب پیشبن بدون دستیابی به نتیجه و با اصرار بر سیاستهای امنیتی وارد بن بست می‌شود.

مسئله خلق کورد وجود دارد و این مسئله نیازمند راه حل سیاسی، دمکراتیک و صلح‌آمیز است. باید بر اساس معیارها و هنجارهای و پیمانهای بین‌المللی این مسئله حل شود. ترکیه به عنوان عضو موسس شورای اتحادیه اروپا و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی سازماندهی سیاسی را که مبنای سیستم دمکراتیک است، محترم شمرده و دراین چارچوب هنجارهای بین‌المللی را حفظ کند.

حملات اخیری که حاکمیت آغاز کرده است نه از سوی مجامع سیاسی بین‌المللی، نه از سوی ایالات متحده آمریکا و از سوی کشورها و مجامع غربی اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

ما به عنوان احزاب سیاسی، جنبش و نهادهایی امضا کننده این بیانیه، گام‌هایی را که علیه هنجارهای حقوقی برداشته شده‌اند، ستم و ظلمی که بر حزب دمکراتیک خلق‌ها، بر نمایندگان و روسای شهرداری‌ها، بر مدیران مرکزی این حزب در شهرها و مناطق مختلف تحمیل می‌شود محکوم می‌کنیم. از تمامی نیروها و احزاب ترکیه که به دمکراسی و خلق خود اعتماد و اعتقاد دارند درخواست می‌کنیم که در برابر فشارهای تحمیل شده بر حزب دمکراتیک خلق‌ها واکنش نشان داده و با حمایت از یکدیگر، از حقوق بشر، مبارزه برای آزادی، حاکمیت قانون و دمکراسی پاسداری و صیانت کنند.

احزاب و جنبش‌های ائتلاف کوردستانی امضا کننده این فراخوان عبارتند از:

حزب دمکراتیک خلق‌ها HDP

حزب مناطق دمکراتیک DBP

سازمان کوردهای دمکرات و انقلابی DDKD

حزب انسان و آزادی PÎA

حزب دمکرات کوردستان باکور PDK-Bakur

حزب کمونیست کوردستان KKP

حزب آزادی

حزب دمکرات کوردستان-ترکیه PDK-T