گریلا حملات ارتش ترکیه را خنثی می‌کند

گریلاهایی که در سالگرد کارزار ۱ ژوئن در آواشین، زاپ و متینا دست به عملیات‌های موثری زدند، بار دیگر نشان دادند که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده مبارزارن آزادی بایستد.

عملیات‌های گریلا

در حالی که حملات دولت ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا ادامه دارد، گریلاهای آزادی کوردستان با تاکتیک‌های خلاقانه حملات دشمن را ناکام می‌گذارند. گریلاها که در روزهای اخیر با عملیات‌های خود بسیاری از اهداف دشمن را منهدم کردند، به ویژه در فاصله زمانی ۱ تا ۶ ژوئن عملیات‌های موثری انجام دادند. گریلا‌ها در روزهای ۱ تا ۶ ژوئن علیه سربازان ترک در آواشین، زاپ و متینا عملیات‌هایی انجام دادند و ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند و ۱۱ سرباز دشمن را مجازات کردند. در واقع یک فرد تا حدودی آگاه به راحتی می‌تواند وضعیت دولت ترکیه را در جنگی که چهار سال است ادامه دارد، درک کند و ببیند. بنابراین واضح است که وضعیت دولت ترکیه چیزی جز ناامیدی نیست.

با اینکه می‌خواهد با تبلیغاتش خود را از نظر نظامی و فنی موفق معرفی کند، اما واقعیت این نیست. آنچه واقعی است، عملیات‌های گریلا است که قدرت فنی و نظامی دولت ترکیه را با وجود شرایط دشوار ناکام می‌کند. در سالگرد کارزار ۱ ژوئن، گریلاها در منطقه آواشین اقدام به عملیات سابوتاژی علیه دشمن کردند. گریلاها که به استقبال ماه ژوئن، ماه فدائیان رفتند، با عملیات‌های موثر، پیامی معنادار به دولت اشغالگر دادند. به گفته دولت ترکیه در این مناطق بخصوص مناطق زاپ، متینا و آواشین هیچ گریلایی باقی نمانده است! اما می‌بینیم که گریلاها روز به روز دست به عملیات‌های بزرگتری می‌زنند. در واقع با نگاهی به عملیات‌های گریلاهای آواشین به ما یادآوری می‌شود که گریلاها می‌توانند به هر نحوی به سربازان ترکیه در هر کجا که هستند حمله کنند.

سربازان ترک در هر قدمی که برمی‌دارند هدف گریلاها می‌شوند

حال به منطقه متینا و عملیات‌های گریلا در آنجا می‌پردازیم. از ماه می، دولت ترکیه تحرک خود را در منطقه افزایش داده است. این بار روش‌های جدیدی را امتحان می‌کنند. آنها می‌خواهند گریلاها را در اراضی نابود و خنثی کنند. سپس آنها به سمت تونل‌های جنگی حمله می‌کنند. در چهار سال گذشته هیچ روشی وجود ندارد که دولت ترکیه از آن برای ورود به تونل‌های گریلا استفاده نکرده باشد. به تونل‌های جنگ رسیدند ولی با دست خالی برگشتند. آنها سعی کردند وارد مواضع گریلاها شوند ولی خودشان نابود شدند. این بار آنها می‌خواهند خود را در اراضی آزمایش کنند، اما این روش نیز ناموفق است. گریلاهای آزادی کوردستان به جنگ و عملیات‌های خود ادامه می‌دهد. به عبارت دیگر، دولت ترکیه که نمی‌تواند به هدف خود دست یابد، همچنان به روش‌های دور از اخلاق و اخلاق جنگی متوسل می‌شود. اما این واقعیت ثابت شده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند در مقابل اراده مبارزان آزادی بایستد.

در متینا، گریلاها از دو جناح به سربازان ترک حمله می‌کنند و ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کنند. گریلا‌هایی که از فلسفه رهبر آپو الهام گرفته‌اند، سربازان ویرانگر ترکیه که بر قدرت فنی خود تکیه می‌کنند را تارومار می‌کنند. عملیات‌های انجام‌شده در متینا، آواشین و زاپ بارزترین نمونه‌های آن هستند. سربازان ترکیه دیگر نمی‌توانند در خاک کوردستان گامی بردارند، نمی‌توانند از مواضع خود بیرون بیایند. در جاهایی که دولت ترکیه می‌گوید «پ‌ک‌ک دیگر آنجا نیست»، گریلا‌ها ضربات سنگینی به مواضع سربازان دشمن وارد می‌کنند. همانطور که در تصاویر ثبت شده توسط گریلاها مشاهده می‌شود، سربازان ترکیه در میان شوک شدیدی قرار دارد و نمی‌دانند کجا باید فرار کنند. گریلاها با تاکتیک‌های مدرن گریلایی به سوی پیروزی می‌روند. سربازان ترک دیگر نمی‌تواند از شکست بگریزند. گریلا چه در زمین و چه در هوا بر دشمن برتری یافته است. به همین دلیل سربازان اشغالگر ترکیه هر بار که گامی برمی‌دارند هدف گریلاها قرار می‌گیرند.