گریلاها جشن نوروز را در کوه‌های کوردستان برگزار کردند

گریلاهای روژهلات کوردستان با پایکوبی و شعار نوروز 2023 را در کوه‌های آزاد جشن گرفتند.

گریلاهای روژهلات کوردستان با شور و شوق آزادی و با افروختن آتش نوروزی بر فراز کوه‌های سرکش کوردستان، نوروز 2023 را جشن گرفتند. گریلاها که جشن نوروز را با برافروختن آتش شروع کردند، با پایکوبی‌های رنگارنگ و همچنین با سردادن شعار، به جشن گرفتن نوروز ادامه دادند.

امسال گریلاهای روژهلات کوردستان در مقابل همه هجمه‌های سنگین و مستمر، بار دیگر با ادعای اینکه سال نو را به سال آزادی جسمانی رهبر آپو مبدل خواهند ساخت، آتش نوروز را برافروختند.

علاوه بر این، با سر دادن شعارهای "بی سروک ژیان نابه"، "ژن، ژیان، ئازادی" و "نوروز پیروز به" با صدایی بسیار بلند که در کوه‌های آزاد طنین‌انداز شد، نوروز 2023 را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تقدیم کردند.