گریلاها یک هلیکوپتر را منهدم کردند

در تپه بهار یک هلیکوپتر ارتش اشغالگر ترکیه منهدم شد.

عملیا‌ت‌های گریلا

منابع نیروهای مدافع خلق ‌(ه‌پ‌گ) اعلام کردند که منطقه تپه بهار زاپ، گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان، یک هلیکوپتر ارتش اشغالگر ترکیه را ساقط کردند.