گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار از شکست‌ناپذیری حزب کارگران کوردستان می‌گویند

"هدف ما گریلاهای یژا ستار و ه.پ.گ همیشه همین خواهد بود که هر روز، روز تأسیس پ.ک.ک، روز فدائی‌گری و روز آزادی رهبر و کوردستان باشد. این تنها هدف ما است"

با نزدیک شدن سالروز تأسیس حزب کارگران کوردستان، خبرگزاری فرات با دو تن از گریلاهای یژا ستار و نیروی مدافع خلق گفتگو کرد. میترا آرارات و پیروز غمگین از شکست تلاش‌های دشمنان برای نابودی پ.ک.ک می‌گویند که اکنون به عنوان جنبشی میلیونی با هزاران رزمنده فدائی به یک بازیگر مطرح منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است.

میترا آرارت، گریلای یژاستار با یادآوری آنکه حزب کارگران کوردستان ابتدا از گروهی چند نفره شروع به مبارزه کرد، گفت: "دشمن برای نابودی سازمان ما حملات وحشیانه متعددی انجام داد ولی موفق نشد. به مرور زمان حزب ما بزرگتر شد و اکنون به جنبشی میلیونی با هزاران رزمنده فدائی رسیده‌ایم. دیگر امکان ندارد که دشمن بتواند به هدفش برسد."

میترا آرارت افزود: "دشمن از سلاح‌های ممنوعه و شیمیایی و فن‌آوری پیشرفته نظامی استفاده می‌كند اما آن روحیه‌ای که از زمان تأسیس تاکنون بر حزب حاکم بوده، به دشمن فرصت پیروزی نداده است. هدف ما گریلاهای یژا ستار و ه.پ.گ همیشه همین خواهد بود که هر روز، روز تأسیس پ.ک.ک، روز فدائی‌گری و روز آزادی رهبر و کوردستان باشد. این تنها هدف ما است."

گریلای ه.پ.گ، پیروز غمگین نیز یاد و خاطرەی شهیدان انقلاب طی چند دهه مبارزه را گرامی داشت و گفت: "روح زمان تأسیس پ.ک.ک اکنون در سنگرها و تونل‌های جنگ است. از نخستین گام رهبر آپو تاکنون مقاومت ادامه پیدا کرد. جنگ پرعزتی جریان دارد. پ.ک.ک به این شکل خود را به سطح جهانی رساند و در برابر سیاست‌های ضد مردمی و ضد اجتماعی ایستاد."

پیروز غمگین اضافه کرد: "پ.ک.ک موفق به حفظ و تقویت ارزش‌هایی شده که شهیدان انقلاب رقم زدند. با هر هزینه‌ای که پرداختیم، گامی بزرگ بسوی جلو برداشته باشد. هر خونی که ریخته شد برای برقراری یک زندگی نوین و آزاد بود. گفتمان پ.ک.ک که برگرفته از رهبر آپو است، آن را به الگویی برای خلق‌های آزادیخواه بدل کرد. ساختاری که رهبر آپو به آن شکل داد زیر انواع حملات قرار گرفت زیرا علیه نظام حکمفرمایی و دولت- ملت بوده که در جهان امروزی بیش از پیش ترجیح داده می‌شود."