گشایش نمایندگی پلتفرم زبان کوردی در باتمان

شرفخان جزیری سخنگوی پلتفرم زبان کوردی اعلام کرد این پلتفرم نمایندگی خود را در شهر الیح  در باکور کوردستان افتتاح کرده و در شهرهای سمسور، وان و رحا نیز نمایندگیهای این پلتفرم افتتاح می‌شوند.

پلتفرم زبان کوردی PZK نشستی خبری را در شهر الیح در باکور کوردستان برگزار کرد. ایمام تاشچیر نماینده حزب مکراتیک خلق‌ها در پارلمان، زییاد جیلان و گلشن اوزر روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌های آمد، عمر کوپلو از روسای مشترک این حزب در الیح، محمد دمیر شهردار مشترک این شهر که قیمهای ا.ک.پ به جای وی نشسته‌اند، مسئولان پلتفرم زبان کوردی، مسئولین حزبی حزب دمکراتیک خلق‌ها و نمایندگان سازمان‌های مدنی در این مراسم شرکت داشتند.

گشایش نمایندگی‌های جدید

شرفخان جزیری سخنگوی پلتفرم زبان کوردی در این نشست خبری اعلام نمود که پلتفرم آنها در شهر الیح نمایندگی خود را افتتاح کرده و در این باره افزود: فرایند گشایش پلتفرم زبان کوردی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نخستین بار است که ۹ حزب در کنار هم قرار گرفته و با هم این پلتفرم را ایجاد کرده‌اند. تلاش‌ها و اقدامات پلتفرم که سه سال قبل در آمد ایجاد شد، همچنان ادامه دارد. بعد از مردین، ما در الیح نیز نمایندگی خود را افتتاح می‌کنیم. ما افتتاح نمایندگی‌هایمان را در شهرهای دیگر کوردستان هم ادامه داده و متعاقبا در شهرهای شرنخ، وان، رحا نیز نمایندگی‌های این پلتفرم افتتاح می‌شوند.

لزوم برداشتن گام‌های عملی پارلمان

جزیری در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام نمود که در صورت تحقق شرایط، آنها در کلان شهرها هم نمایندگی‌های خود را افتتاح کرده و چنین مسئله‌ای در طرح‌های آنها قرار دارد و برای انجام ان هم قدمهایی را برداشته‌اند. جزیری خاطرنشان ساخت که لازم است که پارلمان مسئله زبان کوردی را در دستور کار خود قرار داده و برای رسمیت یافتن این زبان و اموزش به زبان کوردی اقدامات لازم را انجام دهد. جزیری در ادامه افزود: هدف آنها این است که زبان کوردی با مشارکت احزاب و نهادهای سیاسی در زندگی روزمره خلق مورد استفاده قرار گیرد و به این منظور هم تلاش‌ها ادامه خواهند یافت.