گسترش ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان

علی ناجی، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی گفت: مشارکت روشنفکران عربی در ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان روز بروز افزایش می‌یابد.

علی ناجی، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی گفت: مشارکت روشنفکران عربی در ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان روز بروز افزایش می‌یابد.

گروهی از روشنفکران مصری و عربی با نگاهی انسان دوستانه در راستای حمایت از مبارزانی که برای آزادی خلق‌های خود مبارزه کرده و از سوی دیگر بر ای اساس ارتباطات تاریخی بین خلق‌های کورد و عرب، در ۲۲ سالگرد توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، ابتکار عملی را با شعار «ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان» اعلام کرده‌اند.

در این چارچوب، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی مقیم پاریس، علی ناجی اعلام کرد که این ابتکار عمل بخشی از تلاش‌های آزادیخواهان، روشنفکران و فعالان سیاسی است که تا جامعه جهانی و عربی از وضعیت عبدالله اوجالان اطلاع پیدا کند.

در همین رابطه ناجی اعلام نمود که آنها با اعلام این ابتکار عمل امیدوارند که نگرش‌های مختلف موجود در رابطه با جرایم دولت ترک علیه عبدالله اوجالان را یکپارچه سازند تا افکار عمومی جامعه عربی و جهانی به شیوه‌ای قدرتمندتر از اوجالان حمایت کند.

علی ناجی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که رسانه‌ها و افکار عمومی عربی و جهانی اطلاعی ندارند که رژیم دولت ترک، عبدالله اوجالان را در سلولی مجرد سالیان درازی است که زندانی کرده است. در طول سال بیش از یکبار نمی‌تواند با خانواده خود ملاقات کرده و رادیویی در اختیار دارد که بیش از دو موج گیرنده ندارد. از طرف دیگر دولت ترک به شیوه‌های مختلف وی را شکنجه می‌کند.

ناجی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که ابتکار عمل تلاش می‌کند تا غرور کاذب دولت ترک علیه عبدالله اوجالان و تمامی آزادیخواهان دیگر را درهم بشکند. در همین رابطه ناجی خاطرنشان ساخت که این ابتکار عمل تداوم خود را حفظ خواهد کرد.

علی ناجی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که سطح حمایت و پشتیبانی از ان ابتکار عمل، از سوی روشنفکران عرب روز بروز افزایش پیدا کرده و این ابتکار عمل افرادی را در بر گرفته است که تا کنون از وضعیت آقای اوجالان اطلاع چندانی را نداشته‌اند. این ابتکار عمل توانسته است بی‌عدالتی صورت گرفته علیه اوجالان را به این افراد نشان دهد و تلاش می‌کند تا در از میان برداشتن این بی‌عدالتی نقش خود را ایفا کند.

دکتر فزناز عطیه احمد استاد علوم سیاسی و عضو ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان نیز در گفتگویی کوتاه با خبرگزاری هاوار اعلام نمود که تا کنون بیش از ۸ هزار امضا برای آزادی عبدالله اوجالان از میان روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان جامعه عربی جمع آوری شده است. فرناز عطیه همچنین تایید نمود که این ابتکار عمل همچنین ادامه داشته و روز بروز گسترش بیشتر شده و طرفداران و حامیان اوجالان افزایش پیدا می‌کنند. براساس گفته‌های فرناز عطیه، امضاها به کارزار بین‌المللی ویژه برای آزادی اوجالان ارسال می‌شوند.