همبستگی با مقاومت کوبانی؛ بهانه صدور حکم حبس ابد برای هفت کوردستانی

رژیم ترکیه در انتقام از اعلام همبستگی کوردها با مقاومت کوبانی در روزهای ۶-٨ اکتبر ٢٠١۴، برای ٧ کوردستانی اهل دیلوک حکم حبس ابد صادر کرد

کوردستانیان در واکنش به اعلام حمایت طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت رژیم ترک از حملات داعش به کوبانی در روزهای ۶ تا ٨ اکتبر ٢٠١۴ با مقاومتگران اعلام همبستگی کردند. طیب اردوغان در آن روزها در اوج وقاحت خواستار اشغال کوبانی از سوی داعش شده و گفته بود که کوبانی در آستانه سقوط است. خلق کورد در واکنش به اظهارات سخیف اردوغان، همبستگی ملی با مقاومت کوبانی را شعله‌ور کردند و آه حسرت را بر دل دیکتاتور قزاق ترکیه باقی گذاشتند.

در قیام‌های ۶-٨ اکترب در شهر دیلوک شمال کوردستان ۵ نفر به قتل رسیده و ۴٢ نفر دیگر زخمی شده بودند. در مورد این قیام دادستانی ترک علیه ١٠ کوردستانی اقامه دعوی کرده و برای آنان پرونده تشکیل داده بود. در جلسه دادگاهی ٧ نفر به اتهام «ضربه زدن به وحدت دولت» به حبس ابد و ٣ تن دیگر نیز مجموعا به ٣ سال و ۶ ماه و ١۴ روز زندان محکوم شدند.

دادگاه ترک هر کدام از آیهان، ایمام، ابراهیم، محمد، محی‌الدین شک، محمد جایماز و عزت ناس را به حبس ابد محکوم کرد. آیهان شک نیز که در جلسه دادگاه حاضر بود دستگیر شد.