حزب آزادی زنان کوردستان: انقلاب زنان روژاوا امید آینده‌ی بشریت است

شورای اجرایی پاژک به حملات دولت ترکیه علیه انقلاب روژاوا اشاره کرد و گفت؛"فروپاشی و شکست فاشیسم همانطور که در انقلاب روژاوا دیده شد، با مقاومت و مبارزات مشترک خلق‌ها ممکن می‌شود."

شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان (PAJK) به مناسبت نهمین سالگرد انقلاب روژاوا بیانیه‌ای منتشر کرد.

 پیام پاژک به شرح زیر می‌باشد:

"انقلاب ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ روژاوا در کوبانی مانند جرقه‌ای کوچک آغاز شد. در همه شهرهای روژاوا گسترش یافت و خیلی زود به امید آزادی خلق‌های کوردستان، خاورمیانه و همه‌ی جهان مبدل شد. ما سالگرد انقلاب روژاوا را گرامی می‌داریم. در وجود شهدا سلاوا، ریوان، آرین میرکان، بارین، دایه عاقبت، هفرین خلف، هلین (آنا کمبل)، صدا فیصل ال هرمز و هنده لطیف الخدر که نمایندگی مبارزات مشترک زنان کورد و عرب را به عهده دارند، یاد همه‌ی شهدای انقلاب روژاوا را گرامی می‌داریم که سبب روشنایی برای همه بشریت شده و در پیشبرد و پیروزی انقلاب روژاوا نقش قهرمانانه‌ای ایفا کردند.

انقلاب زنان در روژاوا که از ابتدای انقلاب قرن ۲۱ است، حقیقت رنج ۲۰ ساله رهبر آپو در روژاوا می‌باشد. انقلاب روژاوا که با شعار زن آزاد، جامعه آزاد علیه تبهکاران النصره و داعش مبارزات خود را انجام داد و اینگونه چگونگی انقلاب روژاوا خلق شد، امروز با پروژه‌ی ملت دمکراتیک رهبر آپو با عقیده به رویای آزادی و آیندهی آزادی بشریت، قدرتمند می‌شود. انقلاب روژاوا نه تنها بر کوردستان تاثیر گذاشت، بلکه در میان همه‌ی خلق‌های خاورمیانه و جهان زبانزد شده و مردم روز به روز بیشتر در این انقلاب شرکت کردند. انقلاب روژاوا که با پیشاهنگی زنان کورد، عرب، ارمنی و سوریانی ایجاد شد، یک بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد که قرن ۲۱ قرن آزادی زنان است. علیه تبهکاران داعش که به میراث تاریخی و فرهنگی بشریت حمله می‌کرد و مورد حمایت ابرقدرت‌های بین‌المللی قرار می‌گرفت و به عنوان اسلحه‌ای در خاورمیانه به کار گرفته می‌شد، با روح مبارزات بی‌مانند برخط جنگ خلق انقلابی تبهکاران را از بین برده و به مبارزاتی بی‌مانند با هزاران شهید قهرمان، انقلاب روژاوا به امیدی برای بشریت تبدیل شد. با مدل ملت دمکراتیک و پارادایم آزادی زن دمکراتیک و اکولوژی، همزمان سبب وحشت برای دولت ترکیه شد.

یکی از علل اصلی حملات دولت فاشیستی ترکیه علیه انقلاب روژاوا این بود که انقلاب روژاوا انقلاب زنان است و با خط آزادی زنان ایجاد شده است. دولت فاشیستی ترکیه که قاتل زنان است، در اساس حملات علیه روژاوا تا به امروز نیز نقش دارد. به همین دلیل دشمنی با انقلاب روژاوا که ۹ سال پیش در کوبانی آغاز شد، در زمانی که حملات تبهکاران داعش در سال ۲۰۱۴ علیه کوبانی انجام شد، با این سخنان که گویا 'کوبانی شکست خواهد و کوبانی سقوط خواهد کرد'، خشم و هراس خود علیه انقلاب روژاوا را آشکار کرد. همه‌ی خلق‌های جهان می‌دانند که تبهکاران داعش چرا از ترکیه به انقلاب روژاوا حمله کردند. از ابتدای انقلاب زنان روژاوا، دولت ترکیه به این انقلاب حمله کرده و هنوز هم این حملات ادامه دارد.

دولت فاشیستی ترکیه که به طور مداوم می‌گفت، 'کوبانی سقوط می‌کند و کوبانی در حال سقوط است'، از تبهکاران داعش حمایت کرد و به همراه ابرقدرت‌ها تبهکاران را پدید آوردند. از رخدادهای موجود مشخص است که پایان دولت فاشیستی ترکیه نزدیک است و در شرایطی است که به سمت سقوط پیش می‌رود. فروپاشی فاشیسم و از بین رفتنش مانند آنچه انقلاب روژاوا انجام داد، با مقاومت و مبارزات مشترک خلق‌ها ممکن می‌شود. همانطور که در روژاوا مبارزات مشترک را با جستجوی آزادی زنان انقلابی خلق کرد، امروز نیز غیر از تفکر و روحیه مشترک زنان، در چهار چوب خط آزادی زنان دمکراتیک و اکولوژی با مبارزات، سیستم کاپیتالیستی فاشیسم از بین می‌رود و بشریت با سیستمی پیشرفته به آزادی می‌رسد.

در نهمین سالگرد انقلاب ۱۹ ژوئیه روژاوا ما این انقلاب را که به عید مقاومت خلق‌های کوردستان، خاورمیانه و جهان تغییر کرده است، به زنان و خلق‌ها تبریک می‌گوییم و سلام و درود خود را به آن زنانی می‌فرستیم که پیشاهنگی انقلاب را به عهده داشته و از دستاوردهای آن دفاع می‌کنند."