حزب د‌ب‌پ و دم پارتی خواستار شرکت در تجمع جولمرگ شدند

سازمان حزب مناطق دموکراتیک (د‌ب‌پ) وان و دم پارتی خواستار شرکت در تجمع جولمرگ شدند.

سازمان‌ حزب مناطق دموکراتیک و حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) در وان در خصوص تجمعی که در شهر جولمرگ با شعار «شهرداری متعلق به خلق است، اجازه غصب را نمی‌دهیم» برگزار می‌شود، در مقابل ساختمان حزب بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه، بنر «نخواهیم گذاشت سیستم قیم و فاشیسم اراده خلق را نادیده بگیرد» حمل شد. هارون اوکای رئیس مشترک د‌ب‌پ وان، همه را به شرکت در تجمع جولمرگ فراخواند. اوکای گفت: «انتصاب قیم ظلم و دزدی است. دشمنی با خلق کورد است، ما به کنش‌های خود ادامه خواهیم داد. در اینجا از همه خلق خود می‌خواهیم در تجمع بزرگ جولمرگ شرکت کنند. در بلوار چوهاز پترول همدیگر را ملاقات می‌کنیم و اتوبوس‌های ما از آنجا به جولمرگ می‌روند. ما از همه خلق خود دعوت می‌کنیم.»

زولکوف اوچار نماینده دم پارتی از وان نیز اعلام کرد که خلق کورد دوباره با کودتا روبرو هستند. اوچار با یادآوری اینکه شهردار جولمرگ در پی پرونده‌ای که از ۱۰ سال پیش ادامه دارد دستگیر شد، ادامه داد: «با انتصاب قیم، اراده خلق جولمرگ و اراده همه خلق‌های ترکیه توسط فاشیسم نادیده گرفته شد. خلق کوردستان در برابر این ظلم و فاشیسم رژیم حاکم، با اراده خود ایستاده‌اند و مقاومت خواهند کرد. در همین راستا برای پیوستن به میتینگ جولمرگ شروع به کنش کرده‌ایم و در ادامه آن، روز پنجشنبه به جولمرگ خواهیم رفت. ما از همه خلق خود، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های دموکراتیک جامعه می‌خواهیم که به آن بپیوندند.»

اوچار با بیان اینکه صدها سال است که زبان، فرهنگ و هویت خلق کورد انکار می‌شود، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: «وجود خلق کورد را نابودی خود می‌دانند. اکنون آنها شروع به سوء استفاده از حق رای خلق کرده‌اند. آنها حقوق ما را به رسمیت نمی‌شناسند و از اراده ما سوء استفاده می‌کنند. ما هم در مقابل این ذهنیت در میدان خواهیم بود. ما همراه با خلق مقاوم خود به تجمع در جولمرگ خواهیم پیوست.»

این اطلاعیه با تشویق حضار به پایان رسید.