'حزب کارگران کوردستان حرکت آزادی و پیروزی با رهبری زنان است'

یژاستار: ما در میان صفوف پ.ک.ک موجودیت خود را یافته و شناخته‌ایم. سازماندهی زنان در ابعاد سیاسی، ایدئولوژیم و نظامی باعث شده است  امروز پ.ک.ک برای تمامی زنان به میدانی برای مبارزه تبدیل شود.

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار به مناسبت چهل و دومین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان بیانیه‌ای را صادر کرد.

در بیانیه آمده است که چهل و دومین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان، حزبمان، که حزب انسانیت، برابری، عدالت و آزادی و راستی است، را به موسس جنبش آزادی پ.ک.ک، رهبر آپو، شهیدان قهرمانمان، خلق میهن دوستمان و تمامی جامعه انسانی و نیروهای پیشرو مقاومت زنان تبریک و شادباش می‌گوییم.

با گرامیداشت یاد و خاطره حقی کارر و ساکینه جانسز (سارا) به تمامی شهدای انقلاب ادای احترام کرده و پیمانی را که برای صیانت از ارزشهای ایجاد شده توسط پ.ک.ک بسته‌ایم، تجدید می‌کنیم، بار دیگر پیمان می‌بندیم که مبارزه برای آزادی را گسترش داده و به پیروزی برسانیم.

در این بیانیه همچنین آمده است که حزبمان، پ.ک.ک ۴۳ سال است که با ادعا، عزم نستوه و اعتقادی بدون وقفه مبارزه برای آزادی را همچنان به پیش می‌برد. حزبمان، حزب کارگران کوردستان پیروزی‌های بدون وقفه‌ای را در طول سال‌های مبارزه کسب کرده است و خلقمان و زنان جهان را  امروز بیش از هر زمان دیگری به آستانه آزادی رسانده است.

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار در این بیانیه همچنین اعلام کرده است که پ.ک.ک جنبش تغییر، دگرگونی و خلق دوباره بوده و با غنای ایدئولوژیک و فلسفی خود به جنبشی در سطح جهان تبدیل شده است. در بخش دیگری از این بیانیه امده است که این جنبش بدون آنکه تبعیضی را بین زبان، دین، نژاد، مذهب و جنسیت برقرار کند، به مشکلات مرتبط به آزادی بشری پاسخ داده و همچنان پاسخگوی آن خواهد بود. به همین دلیل حزبمان پ.ک.ک، جنبشی انسانی و جنبش زنان است. بدون گمان واقعیت خلق کورد نشان می‌دهد که حزبمان پ.ک.ک چگونه جنبشی است. بار دیگر نشان داد که خلقی را که تصور می‌شد نابود شده است، نادیده گرفته شده است، زنده کرد، و اثبات این خلق با هزینه‌های سنگین همراه بوده است.

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار همچنین اعلام کرد که پ.ک.ک علیه سیستم سرمایه‌داری که مرگ را به نام زندگی بر بشریت تحمیل می‌کند، تنها آلترناتیف حیات را فورموله می‌کند، زیرا تنها جنبشی است که در مقابل تحقق اهداف سرمایه‌داری مانع ایجاد کرده و به همین دلیل هم است که همیشه هدف حملات نابودکننده آن قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که پ.ک.ک در مقابل این حملات هیچگاه در مقابل فرهنگ و سنت مقاومت خود امتیازی نداده است و امروز نیز با همان عزم نستوه خود ایستادگی می‌کند، گسترش می‌یابد و به پیش می‌رود. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به موقعیت و جایگاه زنان در میان صفوف حزب کارگران آمده است که: ما زنان خود را در میان  صفوف پ.ک.ک یافته، شناخته و موجودیت و هویت خودمان را بازنشاخته‌ایم. سازماندهی زنان که در ابعاد سیاسی، ایدولوژیم و نظامی ایجاد شده است، امروز برای تمامی زنان به میدانی برای مبارزه تبدیل شده است. ما، یژاستار، نیروی مشروع و سازماندهی شده هستیم، زنانی که از تاسیس پ.ک.ک در میان صفوف سازماندهی این حرکت جای گرفتند و پاسخگوی نقش فعال خود در صفوف سازماندهی شده این حزب شدند، اکنون نقش رهبری را برعهده داشته و در فرایند تبدیل آن به یک ارتش ایفای نقش نمودند. بدون گمان این مبارزه با پیشاهنگی یگانهای زنان آزاد-یژاستار، زنان کورد، با پیشاهنگی مقاومت یگانهای ی.ژ.ش، ی.پ.ژ و ه.پ.ژ باعث شد که زنان در تمامی جهان به سوی موضوع مهم دفاع از خود، هویت و اراده خود گرایش پیدا کنند.

فرماندهی قرارگاه مرکزی یگانهای زنان آزاد در این بیانیه اعلام نموده است که در سطحی که اکنون به آن دست یافته‌اند، می‌توانند علیه حملات انکارگرانه و نابودگرانه با اتکای به خود ایستادگی کرده و هیچگاه در این مبارزه امتیازی ندهند و در این باره از اراده‌ای راسخ برخوردارند که به ارتش دفاع از تمامی زنان تبدیل شوند.

در خاتمه این بیانیه آمده است که: بر اساس ارزش‌هایی که با مبارزه آزادیبخش ما خلق شده است، در این فرایند تاریخی که به سوی پیروزی بزرگی می‌رود، ما به عنوان یژاستار، از این اراده نستوه برخورداریم که سنت فدایی بریتان و زیلان را با خواست، ذهنیت و حس انتقام بیش از پیش در عملکرد و نقش پیشاهنگی خود تحقق بخشیم.

به مناسبت چهل و سه سالگی حزبمان، بار دیگر می‌خواهیم که تاکید کنیم: تا زمانیکه رهبری ما و خلقمان به آزادی دست پیدا نکنند، هیچگاه در مبارزه و مقاومت ما خللی ایجاد نمی‌شود. مبارزه آزادیخواهی خلق کورد و تمامی خلق‌های دیگر جهان را به عنوان بخشی از مبارزه خود نگریسته و مبارزه امان را روز به روز گسترش خواهیم بخشید. ما جنبش انتقام زنانی هستیم که به قتل رسیده‌اند، ما منبع زندگی و امید هستیم. جنبش ما زنان با پ.ک.ک به ارتش تبدیل شد، و در سده ۲۱ مبارزه و پیروزی خود را ادامه داده و انتقام خلق کورد و دیگر خلق‌های منطقه را خواهد گرفت. عشق ما به رهبر آپو آینده آزاد مبارزه خلق‌ها را روشنی می‌بخشد و مبارزه یکصد ساله زن را نیز گسترش می‌بخشد. مبارزه برای دستیابی زنان به احترام و جایگاه خود، بدون تردید به پیروزی می‌رسد.