حزب مناطق دمکراتیک: در مقابله با جنگ داخلی باید قاطعانه اعلام موضع کرد

حزب مناطق دمکراتیک در شمال کوردستان، در رابطه با تنش‌های ایجاد شده در جنوب کوردستان اعلان نمود که این حزب موضعی فاطعانه اعلام کرده و اعلام می‌کند که ما مکانیزمی را برای مبارزه و تلاش برای دست‌یابی به اتحاد ملی و یکپارچگی آغاز کرده‌ایم.

حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) در خصوص تنش‌های پیش آمده در جنوب کوردستان بیانیه‌ای را صادر کرد. خیابان هنر منطقه آفیس در ینی شهر آمد که این بیانیه در ان قرائت گردید از ساعات اولیه صبح از سوی نیروهای پلیس محاصره شده بود. با این وجود لیلا گوون و بردان اوزتورک روئسای مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، صالحه آیدنیز و کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک و پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، فعالان جنبش زنان آزاد، نمانیدگان منطقه، اعضای شورای مادران صلح و صدها نفر دیگر خود را به خیابان هنر رساندند که در محاصره نیروهای امنیتی و پلیس قرار داست. جمعیت نیز که از سوی نیروهای پلیس محاصره شده بود، با شعارهای زنده‌باد رهبر آپو، زنده‌باد اتحاد کوردها، زنده‌باد اتحاد و مرک بر خیانت، به پارک آفیس رفته و تجمع خود را در این منطقه ادامه دادند.

علیرغم فشار نیروهای امنیتی و پلیس، تجمع کنندگان با بلند کردن پلاکاردهای «زمان اتحاد ملی فرا رسیده است» و «زمان آزادی است»، بیانیه خود را قرائت کردند. این بیانیه که به زبان کوردی و ترکی آماده شده بود، از سوی صالحه آیدنیز، ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک به زبان ترکی و از سوی حسن اوزگونش نماینده شرنخ به زبان کوردی قرائت شد.

تنش آینده کورد را با تهدید روبرو می‌کند

اوزگونش در بیانیه خود با تاکید بر تنش‌هایی که در حال تشدید در جنوب کوردستان هستند اعلام نمود که تنش‌هایی که با اظهار نظرات ضد و نقیض گسترش می‌یابند، رویاها و آزمانهای خلق کورد برای آینده، آزادی و برادری را به شدت در معرض خطر قرار داده و خواهان پایان دادن به این تنشها شد. اوزگونش در سخنرانی خود اعلام نمود که آنها گسترش مبارزه برای دست‌یابی به اتحاد ملی، دیدار با تمامی طرف‌های مرتبط با این مسئله و ایجاد شرایطی مساعد برای مذاکرات و در نهایت حل مشکلات را معیاری اصلی می‌بینند.

متن بیانیه حزب مناطق دمکراتیک در مخالفت با تنش‌های جنوب کوردستان و جنگ داخلی به شرح ذیل است:

"از آنجا که اخیرا در مناطق جنوب کوردستان و بین نیروهای کورد تنش‌هایی روی داده است و از آنجا که موضعگیری‌ها و اظهار نظرهایی که در این رابطه صورت گرفته‌اند، تنشها را گسترش می‌دهد، نگرانی‌های خلق کورد در این رابطه افزایش یافته است. از آنجا که معادلات جهانی و منطقه‌ای به هم خورده‌اند، در این مرحله و فرایند حساس و شکننده، تنش‌هایی بین نیروهای کورد ایجاد شده است، و به همین دلیل رویاها و آرمانهای خلق کورد برای آینده، آزادی و برابری شدیدا در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

در مرحله‌ای که عرصه بین‌المللی و معادلات سیاسی نیروها نیز در معرض تغییر و دگرگونی هستند، شرایط تحقق مطالبات کوردها بیش از هر زمان دیگری برای دستیابی به آزادی و برابری تسهیل شده است. این شرایط در نتیجه مبارزات ده‌ها ساله خلق کورد بوده و نشان می‌دهد که کورد در مرحله دستیابی به آزادی قرار گرفته است. در چنین مرحله‌ای تاریخی، سیاست نیروهای اشغالکر منطقه‌ای در راستای قرار دادن نیروهای کورد در مقابل یکدیگر و محاصره کردن آنها بوده است. و در این زمان خلق ما از هر گونه برخوردی بین نیروهای کوردی به شدت نگران است. در طول تاریخ به دلیل برخوردهای روی داده بین نیروهای کورد، همیشه خلق کورد بوده است که متحمل آسیب شده است. و در طول تاریخ علیرغم نقشه‌ها و طرح‌های اشغالگران، خلق کورد همچنان از خود دفاع کرده است، اما اکنون برای خلقمان مایه شرمی تاریخی است که این تقدیر تاریخی را قبول کند، به همین دلیل در مقابل آن به مبارزه دست زده است.

نیروی مبارز و حق‌طلب اشغالگر نخواهد شد

نیروهای اشغالگر و امپریالیست سومین جنگ جهانی را بر خاک کوردستان رقم زده‌اند و تمامی نیروها برای منافع خود بر کنترل این منطقه حساب باز کرده‌اند. به همین دلیل است که خلق کورد در مقابل تهاجمات سنگین و محاصره اشغالگران استعمارگران ایستادگی می‌کند. تقدیر مرحله تاریک و آغاز آینده‌ای پر از آزادی و روشنایی وابسته به مقاومت خلق کورد نیروهای کورد بوده و بر اساس حق طلبی مشروع عمل می‌کند. مبارزه خلق ما در شرایط دشواری امکان‌پذیر شده است و نیروهای سیاسی باید عناصر و مواد آن را در به نمایش بگذارند. انتظار ما از تمامی نیروهای سیاسی اینست که در مسیری که خواست حق‌طلبانه خلق کورد ترسیم کرده است گام بردارند.

ما بار دیگر اعلام می‌کنیم گه کدام نیرو برای آزادی، آینده و مسئله حق‌طلبانه خلق کورد مبارزه کند، همان نیرو است که در مبارزه برای کوردستان حق‌طلبانه قلمداد می‌شود. به همین دلیل لازم است که هیچیک از نیروهایی که در کوردستان مشغول مبارزه حق‌طلبانه هستند، همانند اشغالگر معرفی نشوند. نباید هیچ کسی آینده خلق کورد را به دلیل گفته‌های فریبکارانه در دست اشغالگرانی قرار دهد که در صدد توسعه طلبی‌های خود برامده‌اند. در مقابل این، وظیفه تاریخی ایجاب می‌کند که همه با اتخاذ موضعی یکپارچه در مقابل نیروهای توسعه‌طلب و اشغالگر به آنها واکنش نشان دهند.

به ستمکاری و ظلم اجازه نمی‌دهیم

تمامی رنگ‌ها و تمایزات سیاسی، مایه غنای سیاستهای کوردی را نشان می‌دهد و تمامی این نیروها، نیروهای مبارزه برای آزادی هستند. تفاوت‌هایی در سازماندهی سیاسی موجود هستند. راه حل برای مشکلات، گفتگو و مذاکره است. کورد به چنان مرحله و تجربه‌ای دست یافته است که مسائل و مشکلات داخلی و تنشهای منطقه‌ای خود را از طریق گفتگو حل نماید. راه دستیابی به حل مشکلات، ایجاد مبنایی مشترک است. تحقق اتحاد ملی و توجه به منافع خلق است.

به نام خلق کورد، هیچ گروهی از این حق برخوردار نیست که آینده خلقمان را، رویاها و آرمان‌های خلقمان را برای آزادی و کسب دستاوردهایی که با خون هزاران شهید به دست آمده است در معرض خطر و تهدید قرار دهد. ما می‌دانیم که زنان کورد اجازه نمی‌دهند که جنگ داخلی صورت گیرد. ما در اینجا از تمامی نیروهای کوردی، رهبران، روشنفکران، سازمانهای دمکراتیک و تمامی شخصیتهای تاثیرگذار که قلب آنا برای آزادی می‌تپد می‌خواهیم که با دقت و حساسیت با این مرحله برخورد کنند.

ما به عنوان حزب مناطق دمکراتیک اولویت خواسته‌هایمان را دستاوردهای خلقمان می‌دانیم. به این وسیله می‌خواهیم نشان دهیم که ما در مقابل تنش‌های داخلی که می‌توانند گسترش پیدا کنند، و باعث آسیب شوند، ایستادگی کرده و موضع‌مان را به خلقمان اطلاع می‌دهیم. ما اجازه نمی‌دهیم که ستمکاری بدبختی بار دیگر بر ما تحمیل شود. ما برای گسترش و تقویت اتحاد ملی و دست‌یابی به راه‌حلی برای مسائل و مشکلات، ایجاد زمینه‌ای برای دیالوگ و مذاکره را به عنوان وظیفه می‌بینیم. با علم به این نکته می‌خواهیم که تمامی امکانات و پویشهای کوردستان برای گسترش این مرحله با مسئولیت‌پذیری همراه شده و شخصیتهای کوردی در این مرحله نقش خود را ایفا کنند. از صمیم قلب بر این باور هستیم که خلقمان با حساسیت و هوشیاری بزرگی عمل کرده و اجازه نمی‌دهد که بار دیگر نیروهای کورد در مقابل یکدیگر جبهه بگیرند. با این اعتقاد، ما بدون شک دست به فعالیت می‌زنیم. در مبارزه خلقمان هر کس در این راستا عمل نماید از حق مشروع برخوردار است و به پیروزی می‌رسد، و در این میان دشمن اشغالگر و ذهنیت ان است که نابود می‌شود."