جمال شریک: جنگ ویژه به شکل گسترده‌ای در جریان است

جمال شریک عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان اعلام نمود که حاکمیت کنونی ترکیه بر اساس میراث و سنت دولت ترکیه، به شیوه‌ای گسترده جنگ ویژه را دنبال می‌کند.

جمال شریک عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در اینباره اظهار داشت که در مرحله کنونی آ.ک.پ/م.ه.پ گرداننده این جنگ ویژه بوده و جنگ روانی را ۲۴ ساعته ادامه می‌دهند. جامعه ۲۴ ساعته زیر بمباران تبلیغاتی قرار دارد و وضعیتی در جریان است که جامعه نمی‌تواند به چیزی فکر کند، دائما مکانیزم کودتا در حال اجراست و دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ نیز آن را مدیریت می‌کنند.

جمال شریک عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان گفت؛ زمانیکه عملکرد دولت ترک مورد ارزیابی قرار گیرد می‌توانیم اطلاع پیدا کنیم که این دولت بر اساس چه مبنایی، چه عملکردهایی ایجاد شده است، از این مسئله اطلاع پیدا کنیم که سیاستهای جنگ ویژه دولت ترک بر اساس چه عملکردهایی ایجاد شده‌اند. به همین دلیل تا زمانیکه گذشته این دولت به طور کامل درک نگردد، مورد ارزیابی قرار نگیرد، نمی‌توان ابعاد جنگ ویژه دولت ترک را درک کرد.

در همین رابطه جمال شریک اظهار داشت که جنگ ویژه دولت ترک بر اساس سه محور ایجاد شده است: جنگ نامنظم، کودتا که از آن با عنوان حرکت ثبات‌بخش نام می‌برند و جنگ روانی. در این خصوص جمال شریک اظهار داشت که جنگ ویژه بر اساس این سه محور ایجاد شده و زمانی که این جنگ خارج از حیطه نظامی ادامه پیدا می‌کند، وارد مرحله جنگ روانی می‌شود. زمانی که این جنگ در ابعاد روانی جریان پیدا می‌کند، درهم شکستن اراده اجتماعی، انحراف یا متوجه نمودن ذهن جامعه به جای دیگر است. از طرف دیگر در این جنگ، رژیمها درصدد ارعاب و تهدید جامعه بر می‌آیند، تلاش می‌کنند جامعه را در تحت فشار و سرکوب قرار دهند و در همین راستا سعی دارند تا زمینه کودتای نظامی را ایجاد کرده و به آن حرکت ثبات بخشی می‌گویند. هدف از کودتا نیز اینست که به جنگی غیر نظامی و کنترا-گریلا دست زده و جامعه را در ابعاد فکری تحت تاثیر قرار داده و مجددا براساس مطامع خود بازسازی کنند. از این نقطه نظر، محورهای جنگ ویژه همواره حضور دارند، اما به تناوب و در مراحلی بر اساس شرایط این محورها تعویض می‌شوند. اما در مرحله کنونی هر سه محور این جنگ با هم وارد عمل شده و هر سه در محور جنگ روانی به هم پیوند خورده‌اند.

شریک در ادامه سخنان خود با اشاره به مبارزه گریلا علیه دولت ترک نیز گفت: دولت‌های استعمارگر و نابودگر در مقابله با مبارزه نستوه گریلا تلاش می‌کنند تا خود ابعاد جنگ را مشخص کرده یا یکی از محورهای آن را برجسته کنند. به این بخش از جنگ نیز جنگ ویژه گفته می‌شود. جنگ ویژه در مقابله با نیروهای گریلا نبردهای اصول و معیارهای جنگ منظم را نمی‌پذیرد. هر چند جنگ ادامه پیدا می‌کند اما بر اساس تاکتیک، تحرک و شیوه‌های نبرد گریلا، اقدامات نظامی در پیش گرفته شده و گروه‌های نظامی ایجاد می‌شوند. از این گروه‌ها با عنوان واحدهای ضد گریلایی نام برده می‌شود. این جنگ به از میان برداشتن واحدهای گریلایی محدود نمی‌شود. علیه جامعه نیز جنگی غیر نظامی اعلام می‌شود. این جنگ علیه جامعه از طریق شکنجه، ربایش افراد، دیه، خرابکاری، تجاوز، به آتش کشیدن، غارت و تمامی روش‌هایی که برای ارعاب جامعه لازم به نظر می‌رسند پیگیری می‌شود. می‌توان عنوان جنگ پلید را برای این نوع از جنگ به کار برد. جنگ ویژه از این مسیر است که وارد جنگ پلید می‌شود.

شریک در رابطه با جنگ روانی نیز گفت: جنگ روانی با نیت قبلی، به منظور در هم شکستن اراده اجتماعی در بعد فکری پیگیری می‌شود. هدف اینست که اذهان جامعه را به سمتی که خود می‌خواهند متوجه کنند. در جنگ روانی از تمامی شیوه‌ها و رویکردها استفاده می‌شود. برای نمونه زمانیکه حمله‌ای نظامی صورت می‌گیرد، همزمان با آن تلاش می‌شود که اراده اجتماعی نیز درهم شکسته شود. درهم شکستن اراده اجتماعی به معنای تسلیم شدن است. درهم شکستن اراده اجتماعی و تسلیم شدن نیز جزء اهداف این جنگ روانی است. هدف از پیگیری جنگ پلید علیه جامعه نیز دشمن تلاش می‌کند تا علیه نیروهای گریلا نیز با شدت عمل رفتار کند. هدف از جنگ روانی نیز نه تنها جنگی تبلیغاتی یا ایدئولوژیک، بلکه تداوم و پیشبرد جنگ غیر نظامی و جنگ پلید است. در همین رابطه است که در حملاتشان به جامعه، از ابزارهای جنگ روانی و ایدوئولوژیک استفاده می‌کنند. اما در این رابطه برداشت‌های اشتباهی نیز شده است. زیرا برخی جنگ روانی را صرفا تبلیغات موجود در رسانه‌ها تلقی می‌کنند، تعطیلی روزنامه، رادیو، تلویزیون، تبلیغات دروغ، به معنای اطلاع‌رسانی جامعه از یک مرکز خبری به معنای جنگ روانی برداشت شده است، اما جنگ روانی صرفا این موارد را شامل نمی‌شود، غیر از موارد فوق، جنگ غیر نظامی نیز انحراف یا متوجه کردن اذهان عمومی به نقطه‌ای خاص برای درهم شکستن اراده اجتماعی، به تسلیم واداشتن، متوجه کردن ذهن جامعه به نقطه‌ای که دولت خواهان آن است، نیز گفته می‌شود، تا در نهایت دروغ‌ها و موارد نادرست را نیز به جامعه بقبولاند.

جمال شریک در رابطه با قتل‌عام فرهنگی نیز اظهار داشت: زمانی که قتل‌عام فرهنگی آغاز می‌شود، صرفا آسیملاسیون روی نمی‌دهد. آسیمیلاسیون مفهومی است که تمامی ابعاد این مسئله را نمی‌تواند پوشش بدهد. در قتل‌عام فرهنگی، آسیمیلاسیون از نقش مهمی برخوردار است، اما در قتل‌عام فرهنگی هدف اینست که ارزش‌هایی را که توسط آن انسان در معنای کامل آن ایجاد می‌شود، از میان بردارند. هدف قتل‌عام فرهنگی در کوردستان اینست که اجتماعی بودن کورد را به طر کامل از میان بردارند. اما قتل‌عام فرهنگ صرفا به جامعه کوردستان محدود نمی‌ماند. تمامی ساکنان جغرافیای آناتولی را در بر می‌گیرد.

شریک با اشاره به ابعاد تاریخی جنگ ویژه ترک گفت: با کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر جامعه دچار سرکوب شد. بعد از ان نیز تلاش شد تا جامعه را در ابعاد فکری مجددا و به گونه دیگری سازماندهی کنند. تلاش کردند تا مسائل دیگری را وارد حوزه اندیشه و تفکر جامعه کنند. گروه‌های اصلی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ با دست زدن به این نوع از جنگ روانی وارد میدان شدند. در فرایندی چهل ساله، این رویکرد عیان شده است. واقعیت اجتماعی ایجاد شده، به نشانه‌های حاکمیت فاشیست کنونی تبدیل شده است. غیر از توسل به دین و مذهب و ملی‌گرایی، جامعه هیچ نشان دیگری از تفکر و اندیشه بر خود ندارد. غیر از این دو، تمامی رنگ‌های دیگر اندیشه به عنوان دشمن شناخته می‌شوند. این دو اصل ملی‌گرایی و دینداری به اساس جنگ ویژه‌ای تبدیل شده‌اند که ا.ک.پ/م.ه.پ آن را مدیریت می‌کنند.

جمال شریک در ادامه سخنان خود اظهار داشت که به منظور دست‌زدن به کودتا جامعه را آماده می‌کنند، زمینه‌سازی لازم را انجام می‌دهند. بدون جنگ روانی کودتا امکان ندارد. جامعه را برای کودتا اماده می کنند. زمانیهم که کودتا صورت می گیرد، چون پیش از ان زمینه سازی و آماده سازیهای ذهنی انجام شده است، جامعه در مقابل آن قیام نمی‌کند. برای نمونه کودتای ۱۲ سپتامبر اینگونه روی داد. برای موفقیت این کودتا هر سه نوع  جنگ نامنظم، جنگ ویژه و جنگ پلید را با هم انجام دادند. در مرعش، سیواس، چوروم، ملاطیه قتل‌عام روی داد. جامعه را به مرحله انفعال کشاندند. در بعد دینی جامعه دچار قطب‌بندی دینی علوی-سنی شد و در نهایت قتل‌عام روی داد.

شریک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در ترکیه علیه جامعه جنگ پلید همچنان ادامه دارد، شاهد قتل‌عام هستیم، انسانها به قتل می‌رسند، مورد تجاوز و تعدی قرار می‌گیرند. غارت اقتصادی در جریان است. در این جریان است که تمام مواردی که از آن با عنوان جنگ نامنظم یا جنگ پلید یاد می‌شود وجود دارد. جنگ روانی ۲۴ ساعته در جریان است. جامعه بدون وقفه بمباران روانی می‌شود. جامعه را به وضعیتی دچار می‌کنند که اجازه تفکر نداشته باشد. همیشه مکانیزم کودتا آماده است، دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ آن را مدیریت می‌کنند. یعنی جنگ ویژه در سه محور امروز به پیش برده می‌شود.

شرک در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که در کورستان دولت انتشارات و رسانه‌های حزب‌ الله و همکاران آنها را تشویق می‌کند. کوردها را وامی‌دارند تا وارد این مراکز شوند. از طریق آنها می‌خواهند جامعه را دچار تغییر کنند. زمانی که این اقدامات صورت می‌گیرند در کوردستان نیز شاهد دستگیری مدیریتهای محلی هستیم. شهرداری‌های کوردستان به مکان‌هایی برای رانت و بهره‌جویی حزب الله و کنترا گریلاها و اعضای ا.ک.پ تبدیل شده‌اند. از این طریق فرصت‌ها و امکانات مادی را برای این افراد مهیا می‌کنند. از این طریق است که شبکه‌ای از این افراد ایجاد می‌شود.