جنایت جنگی زیر سایه خیانت

ارتش ترکیه هنگام حمله با سلاح شیمیایی به تونل شهید پیردوغان در تپه آمدیه توسط دوربین‌ها به تصویر کشیده شد. در همین منطقه، حزب دموکرات کوردستان تلاش می‌کند با بیل مکانیکی راهی به سمت تونل‌ها باز کند.

از این تصاویر که در ۴ نوامبر ۲۰۲۳ گرفته شده است، مشخص است که سربازان ترکیه در حال استفاده از گازهای شیمیایی علیه تونل‌های جنگی شهید پیردوغان در تپه آمدیه هستند. گاز از تونل‌های گریلا بلند می‌شود. در کنار این حمله، بیلهای مکانیکی حزب دموکرات کوردستان نیز راه خود را به سمت تونل‌ها باز می‌کنند. 

یکی از بزرگترین مقاومت‌های تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه، در تونل‌های جنگ در تپه آمدیه در منطقه شهید دلیل زاپ غربی انجام می‌شود.

ارتش ترکیه در ۲۵ می ۲۰۲۲ نیروهای خود را به عنوان بخشی از عملیات اشغالگرانه به منطقه غرب زاپ در تپه آمدیه مستقر کرد. تبهکاران ارتش ترکیه از ماه می تا دسامبر ۲۰۲۲ مرتکب انواع جنایات جنگی، زیر پا گذاشتن معیارها و اخلاقیات شدند، اما مقاومتگران تونل‌ها در این تپه و تیم‌های گریلایی متحرک نه تنها از تپه محافظت کردند، بلکه ارتش ترکیه را نیز در این تپه شکست دادند.

در دسامبر ۲۰۲۲، ارتش ترکیه مجبور به عقب نشینی در درجه اول از تپه جودی، تپه آمدیه و از کل منطقه شهید دلیل زاپ غربی شد و به شکلی تاریخی شکست خورد. اما در سپتامبر ۲۰۲۳ با حمایت لجستیکی و کمک خیانت حزب دموکرات کوردستان، بار دیگر تلاش برای اشغال این منطقه را آغاز کردند. حزب دموکرات کوردستان جاده‌ای برای ارتش ترکیه ایجاد کرد، برای اشغالگران در کنار مقرهایشان، سنگرهایی ساخت و مکان‌هایی را آماده کرد که هلیکوپترهای اسکورسکی بتوانند در آن فرود بیایند.

همیشه گفته می‌شود که حزب دموکرات کوردستان هیچ رابطه‌ای با کورد بودن و مسئله کورد ندارد. اما از این صحنه‌ها می‌توان فهمید که حزب دموکرات کوردستان نه تنها با کورد بودن رابطه‌ای ندارد، بلکه با انسانیت نیز هیچ رابطه‌ای ندارد.